Używanie funkcji ORAZ i LUB w celu testowania kombinacji warunków

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli chcesz znaleźć dane, które spełniają więcej niż jeden warunek, na przykład liczbę sprzedanych jednostek od kwietnia do stycznia lub liczbę jednostek sprzedanych przez Ewę, możesz skorzystać z funkcji ORAZ i LUB. Oto przykład:

Korzystanie z funkcji ORAZ i LUB w tej samej formule

Ta formuła zagnieżdża funkcji oraz wewnątrz funkcji lub , aby wyszukać liczba sprzedanych sztuk między 1 kwietnia 2011 i 1 stycznia 2012 lub dowolnej jednostki sprzedanych przez Ewa. Możesz sprawdzić, czy zwraca wartość PRAWDA , liczba sprzedanych sztuk przez Ewa, a także liczba sprzedanych sztuk Michał i Edytuj w datach w formule.

Oto formuła, którą możesz skopiować i wkleić. Jeśli chcesz z nią poeksperymentować w przykładowym skoroszycie, przejdź na koniec niniejszego artykułu.

= OR (oraz (C2 > Data (2011,4,30), C2 < DATE(2012,1,1)),B2="Nancy")

Przyjrzymy się nieco dokładniej formule. Funkcja LUB wymaga zestawu argumentów (fragmentów danych) w celu sprawdzenia, czy są prawdziwe. W tej formule pierwszy argument to funkcja ORAZ, w której jest zagnieżdżona funkcja DATA, a drugi to „Ewa”. Formułę można odczytać następująco: sprawdź, czy sprzedaż odbyła się po 30 kwietnia 2011 roku i przed 1 stycznia 2012 roku lub została zrealizowana przez Ewę.

Funkcja ORAZ zwraca również ciąg Prawda lub Fałsz. Zwykle funkcja ORAZ służy do rozszerzenia możliwości innej funkcji, takiej jak LUB czy JEŻELI. W tym przykładzie funkcja LUB nie pozwoliłaby odnaleźć odpowiednich dat bez funkcji ORAZ.

Korzystanie z funkcji ORAZ i LUB z funkcją JEŻELI

Możesz również użyć funkcji ORAZ i LUB z funkcją JEŻELI.

Funkcje ORAZ i LUB osadzone w funkcji JEŻELI

W tym przykładzie pracownicy nie uzyskują premii, jeśli nie sprzedadzą towarów wartych co najmniej 125 000 zł, chyba że pracują w południowym regionie, gdzie rynek jest mniejszy. W takim przypadku premia należy się po uzyskaniu kwoty 100 000 zł ze sprzedaży.

= Jeżeli (lub (C4 > = 125000; oraz (B4 = "Płd."; C4 > = 100000)) = PRAWDA; C4 * 0, 12; "Brak premii")

Przyjrzyjmy się trochę bliżej. Funkcja JEŻELI wymaga trzech fragmentów danych (argumentów) do poprawnego działania. Pierwszy z nich to test logiczny, drugi to wartość, która ma być wyświetlana, jeśli test zwróci wartość Prawda, a trzeci to wartość wyświetlana, gdy test zwróci wartość Fałsz. W tym przykładzie funkcja LUB i wszystkie zagnieżdżone w niej elementy służą przeprowadzeniu testu logicznego. Można odczytać ją następująco: wyszukaj wartości większe niż lub równe 125 000, z wyjątkiem sytuacji, w której wartość w kolumnie C to „Płd.”, a następnie wyszukaj wartości większe niż 100 000 i za każdym razem, gdy obydwa warunki są prawdziwe, mnóż wartość przez prowizję — 0,12. W przeciwnym razie wyświetlaj słowa „Brak premii”.

Początek strony

Dane przykładowe

Jeśli chcesz pracować z przykładami w tym artykule, skopiuj następującą tabelę do komórki A1 we własnym arkuszu. Pamiętaj zaznaczyć całą tabelę, w tym wiersz nagłówka.


Sprzedawca

Region

Sprzedaż

Formuła i wynik

Czernek

Wschód

87925

= Jeżeli (lub (C2 > = 125000; oraz (B2 = "Płd."; C2 > = 100000)) = PRAWDA, C2 * 0, 12; "Brak premii")

Wiśniewska

Północ

100000

= Jeżeli (lub (C3 > = 125000; oraz (B3 = "Płd."; C3 > = 100000)) = PRAWDA, C3 * 0, 12; "Brak premii")

Szymczak

Zachód

145000

= Jeżeli (lub (C4 > = 125000; oraz (B4 = "Płd."; C4 > = 100000)) = PRAWDA; C4 * 0, 12; "Brak premii")

Janiszewski

Południe

200750

= Jeżeli (lub (C5 > = 125000; oraz (B5 = "Płd.", C5 > = 100000)) = PRAWDA, C5 * 0, 12; "Brak premii")

Bochenek

Południe

178650

= Jeżeli (lub (C6 > = 125000; oraz (B6 = "Płd.", C6 > = 100000)) = PRAWDA, C6 * 0, 12; "Brak premii")

Thomas

Północ

99555

= Jeżeli (lub (C7 > = 125000; oraz (B7 = "Płd.", C7 > = 100000)) = PRAWDA, C7 * 0, 12; "Brak premii")

Keever

Wschód

147000

= Jeżeli (lub (C8 > = 125000; oraz (B8 = "Płd.", C8 > = 100000)) = PRAWDA, C8 * 0, 12; "Brak premii")

Cassazza

Północ

213450

= Jeżeli (lub (C9 > = 125000; oraz (B9 = "Płd.", C9 > = 100000)) = PRAWDA, C9 * 0, 12; "Brak premii")

Brownlee

Południe

122680

= Jeżeli (lub (C10 > = 125000; oraz (B10 = "Płd.", C10 > = 100000)) = PRAWDA, C10 * 0, 12; "Brak premii")

Smithberg

Zachód

92500

= Jeżeli (lub (C11 > = 125000; oraz (B11 = "Płd.", C11 > = 100000)) = PRAWDA, C11 * 0, 12; "Brak premii")

Benson

Wschód

88350

= Jeżeli (lub (C12 > = 125000; oraz (B12 = "Płd.", C12 > = 100000)) = PRAWDA, C12 * 0, 12; "Brak premii")

Czytanie

Zachód

102500

= Jeżeli (lub (C13 > = 125000; oraz (B13 = "Płd.", C13 > = 100000)) = PRAWDA, C13 * 0, 12; "Brak premii")

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×