Używanie funkcji ORAZ i LUB w celu testowania kombinacji warunków

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli chcesz znaleźć dane, które spełniają więcej niż jeden warunek, na przykład liczbę sprzedanych jednostek od kwietnia do stycznia lub liczbę jednostek sprzedanych przez Ewę, możesz skorzystać z funkcji ORAZ i LUB.

W tym przykładzie zagnieżdżono funkcję ORAZ wewnątrz funkcji LUB, umożliwiając wyszukiwanie jednostek sprzedanych od 30 kwietnia 2011 roku do 1 stycznia 2012 roku lub jednostek sprzedanych przez Ewę. Zauważ, że zwraca ona ciąg Prawda dla jednostek sprzedanych przez Ewę, a także dla jednostek sprzedanych przez Tomka i Przemka w przedziale czasu określonym w formule.

Korzystanie z funkcji ORAZ i LUB w tej samej formule

Oto formuła, którą możesz skopiować i wkleić do skoroszytu.

= OR (oraz (C2 > Data (2011,4,30), C2 < DATE(2012,1,1)),B2="Nancy")

Przyjrzymy się nieco dokładniej formule. Funkcja LUB wymaga zestawu argumentów w celu sprawdzenia, czy są prawdziwe. W tej formule pierwszy argument to wynik funkcji ORAZ, w której jest zagnieżdżona funkcja DATA, a drugi to „Ewa”. Formułę można odczytać następująco: sprawdź, czy sprzedaż odbyła się po 30 kwietnia 2011 roku i przed 1 stycznia 2012 roku lub została zrealizowana przez Ewę.

Zarówno funkcja LUB, i funkcja ORAZ, zwraca również ciąg Prawda lub Fałsz. Zwykle funkcja ORAZ służy do rozszerzenia możliwości innej funkcji, takiej jak LUB czy JEŻELI. W tym przykładzie funkcja LUB nie pozwoliłaby odnaleźć odpowiednich dat bez funkcji ORAZ.

Korzystanie z funkcji ORAZ i LUB z funkcją JEŻELI

Możesz również użyć funkcji ORAZ i LUB z funkcją JEŻELI.

Funkcje ORAZ i LUB osadzone w funkcji JEŻELI

W tym przykładzie sprzedawcy nie uzyskują premii, jeśli nie sprzedadzą towarów wartych co najmniej 125 000 zł, chyba że pracują w południowym regionie, gdzie rynek jest mniejszy. W takim przypadku premia należy się po uzyskaniu kwoty 100 000 zł ze sprzedaży.

= Jeżeli (lub (C4 > = 125000; oraz (B4 = "Płd."; C4 > = 100000)) = PRAWDA; C4 * 0, 12; "Brak premii")

Przyjrzyjmy się dostępnym nieco bardziej zaawansowane. Funkcja jeżeli wymaga trzy argumenty do pracy. Pierwszym jest logiczny, drugim jest wartość, która ma być wyświetlany w przypadku test zwraca wartość PRAWDA, a trzecia jest wartością mają być wyświetlane, jeśli wynik testu zwraca wartość False. W tym przykładzie funkcji lub i wszystkich zagnieżdżonych w niej zapewnia warunku logicznego. Ty możesz czytać jako: Wyszukaj wartości większe niż lub równe 125 000 zł, chyba że wartość w kolumnie C "Płd.", a następnie wyszukaj wartość większą niż 100 000 i za każdym razem, gdy oba warunki są prawdziwe, należy pomnożyć wartość przez 0.12, Kwota prowizji. W przeciwnym wypadku Wyświetl wyrazy "Brak premii".

Spróbuj użyć powyższych przykładów

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×