Używanie funkcji IIf w celu wyświetlania lub obliczania wartości

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

IIf, funkcja ma następującą składnię:

IIf(warunek logiczny, wartość dla wyniku PRAWDA, wartość dla wyniku FAŁSZ)

Aby na przykład obliczyć podatek od sprzedaży w polu tekstowym formularza, możesz wprowadzić następujące wyrażenie we właściwości Źródło kontrolki pola tekstowego:

=IIf([Województwo] = “Mazowieckie”;[WartośćZamówienia] * 0,095; 0)

Wyjaśnienie: Jeśli pole Województwo zawiera wartość „Mazowieckie”, podatek od sprzedaży zostanie obliczony jako WartośćZamówienia pomnożona przez 0,095. W przeciwnym wypadku zwracana jest wartość wynosząca zero.

Zagnieżdżone funkcje IIf

Po zapoznaniu z funkcją IIf odkryjesz, że zagnieżdżanie tych funkcji może być bardzo przydatne. „Zagnieżdżanie” ma miejsce, gdy funkcja IIf użyta jest w innej funkcji IIf jako argument “wartość dla wyniku PRAWDA” lub “wartość dla wyniku FAŁSZ” (lub oba argumenty). Załóżmy na przykład, że chcesz, aby w kolumnie Stan raportu była wyświetlana wartość „Zaległe”, jeśli upłynęła data ukończenia dla elementu. Jeśli data ukończenia wypada danego dnia, ma być wyświetlana wartość „Termin mija dzisiaj”. Jeśli data ukończenia nie minęła, chcesz, aby pole w kolumnie Stan było puste. Jeśli przyjmiemy, że bieżąca data to 9 lutego 2012, oczekiwany wynik wygląda następująco:

Raport o zadaniach z kolumną Stan zawierającą funkcję IIF do wyświetlania komunikatu.

Można to osiągnąć przy użyciu dwóch funkcji IIf, z których jedna jest zagnieżdżona jako argument “wartość dla wyniku FAŁSZ” drugiej funkcji:

= IIf ([Data ukończenia] < data (); "Po TERMINIE", IIf ([Data ukończenia] = (Data), "Na dzisiaj"))

Zewnętrzna funkcja IIf porównuje pole DataUkończenia z bieżącą datą (zwracaną przez funkcję Date()). W przypadku dwóch pierwszych zadań w powyższym raporcie data ukończenia wypada przed datą bieżącą, dlatego warunek logiczny zewnętrznej funkcji IIf daje wynik Prawda i powoduje wyświetlenie tekstu „Zaległe”. W przypadku trzeciego zadania (Pomalować garaż) zewnętrzna funkcja IIF daje wynik Fałsz, więc zagnieżdżona funkcja IIf sprawdza, czy data ukończenia jest równa bieżącej dacie. Jeśli tak jest, zagnieżdżona funkcja IIf powoduje wyświetlenie tekstu „Termin mija dzisiaj”. Dla czwartego zadania (Przyciąć drzewa) żadna z funkcji IIf nie daje wyniku Prawda, dlatego żadna wartość nie jest wyświetlana, ponieważ argument "wartość dla wyniku FAŁSZ” dla zagnieżdżonej funkcji IIf nie został określony. Oczywiście możesz dodać ten argument, jeśli chcesz, aby również w tym przypadku wyświetlana była jakaś wartość.

Porada dla zaawansowanych

Zagnieżdżanie funkcji IIf jest nieźle, ale ogólnie nie chcesz przejść więcej niż jednej lub dwóch poziomów. Wyrażenia szybko może być trudne do czytania i zachować. Jeśli do zagnieżdżone funkcje IIf są Pomniejsz z strony, warto rozważyć użycie funkcji przełączania, która zawiera podobne "Jeżeli — następnie" rodzaj logicznych.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×