Używanie dokumenty inteligentne

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Dokumenty inteligentne są plików, takich jak program Microsoft Office Excel skoroszyty, programowane w celu możesz uzyskać pomoc podczas pracy z nimi. Kilka typów plików programu Excel, takich jak formularze i szablony, może także działać jako dokumenty inteligentne.

Co chcesz zrobić?

Dowiedz się więcej o dokumenty inteligentne

Dodawanie i dołączanie rozwiązania dokumentu inteligentnego

Zmienianie pakietu rozszerzenia XML dołączonego do dokumentu inteligentnego

Usuwanie rozwiązania dokumentu inteligentnego

Dowiedz się więcej o dokumenty inteligentne

Dokumenty inteligentne znalezienia rozwiązań dwa typowe problemy biznesowe: Sterowanie przepływ pracy procesu biznesowego i ponowne używanie i udostępnianie informacji. Pakiety rozszerzeń XML można dodać do skoroszytów programu Excel, aby utworzyć te rozwiązania dokumentu inteligentnego. Te rozwiązania mogą być pobierane lub mogą zostać opracowane przy użyciu inteligentne dokumentu Software Development Kit.

Sterowanie przepływ pracy procesu biznesowego

Dokumenty inteligentne działają szczególnie dobrze w przypadku skoroszytów, które są częścią przepływu pracy. Przepływ pracy jest automatyczne przeniesienie dokumentów lub elementów w określonej kolejności akcji lub zadań związanych z procesem biznesowym. Przepływy pracy umożliwia spójne zarządzanie typowymi procesami biznesowymi, takich jak zatwierdzanie dokumentów lub przejrzeć. Na przykład Twojej firmy może być proces wypełniania rocznego formularza wydatków pracownika, a w tym celu może być już użyć szablonu programu Excel. Jeśli szablon jest konwertowany na dokument inteligentny, może być połączony z bazy danych, która automatycznie wypełnia niektóre wymagane informacje, takie jak nazwisko pracownika, numer pracownika i nazwisko kierownika. Po zakończeniu raportu z wydatków dokument inteligentny może wyświetlać przycisk, który umożliwia wysłanie go do następnego etapu przepływu pracy. Ponieważ dokument inteligentny "zna" kto jest menedżerem, może automatycznie kierować się do tej osoby. Oraz, niezależnie od tego, kto ma dokumentu, dokument inteligentny wiedzieli, miejsce, w którym znajduje się w przepływu pracy recenzji wydatków i jakie czynności wymaganym dalej.

Ponowne używanie i udostępniania informacji

Dokumenty inteligentne umożliwia ułatwiają udostępnianie i ponowne używanie istniejącej zawartości. Na przykład usługi prawne można użyć istniejących standardowych form podczas zapisują umów, a dziennikarze mogą wstawiać początki artykułów i inne często używane tekstu. Dokumenty inteligentne mogą również ułatwić udostępnianie informacji, a nawet można wchodzić w interakcje z innymi programami systemu Microsoft Office. Na przykład dokumenty inteligentne umożliwia wysyłanie wiadomości e-mail za pośrednictwem programu Microsoft Office Outlook bez zamykania dokumentu i uruchamiania programu Outlook, samodzielnie.

Dodawanie dokumentu inteligentnego rozwiązań przy użyciu pakiety rozszerzeń XML

Po dodaniu rozwiązania dokumentu inteligentnego jest wyświetlany na liście dostępnych rozwiązań przy każdym otwarciu nowego dokumentu inteligentnego. Aby skorzystać z rozwiązania, należy dołączyć pakiety rozszerzeń XML do dokumentu, która konwertuje skoroszytu programu Excel do dokumentu inteligentnego. Pakiet rozszerzenia XML zawiera wiele składników, które obejmują pliki XML oraz dokument z opisami tych składników. Po otwarciu dokumentu, który jest dołączony do pakietu rozszerzenia program Excel otwiera również okienko Akcje dokumentu. Okienko zadań może zawierać narzędzia do wykonywania zadań oraz pomagające w korzystaniu z dokumentu inteligentnego. Określone funkcje dokumentu inteligentnego są zależne od projektu który twórcy — deweloper lub informatyka — wykonuje. Jeśli to konieczne, skontaktuj się profesjonalny informacje o technologii (IT) dla lokalizacji i szczegółowe informacje dotyczące rozwiązania dokumentu inteligentnego.

Uwaga: Przy pierwszym użyciu dokumenty inteligentne, może zostać wyświetlony komunikat z informacją, że należy zainstalować składniki obsługi języka wspólnego lub że wymagana jest inna wersja składników. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat tego typu, skontaktuj się z administratorem systemu.

Pobieranie lub opracowywanie dokumenty inteligentne

Jeśli nie masz rozwoju lub IT zasobów dostępnych, można pobrać dokumenty inteligentne utworzone przez inne firmy. Jeśli jesteś deweloperem, i chcesz dowiedzieć się więcej o tworzeniu dokumenty inteligentne, zobacz inteligentne dokumentu w Software Development Kit w witrynie Microsoft Developer Network (MSDN).

Początek strony

Dodawanie i dołączanie rozwiązania w zakresie dokumentów inteligentnych

 1. Jeśli karta Deweloper nie jest widoczna, wykonaj poniższe czynności, aby ją wyświetlić:

  1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

  2. W kategorii Popularne w obszarze Najczęściej używane opcje w pracy z programem Excel zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, a następnie kliknij przycisk OK.

   Uwaga: Wstążka jest częścią nowego interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent — zastępuje wiele menu i pasków narzędzi z jednym łatwe umieść Aby znaleźć wszystkie polecenia, które są potrzebne.

 2. Na karcie Deweloper w grupie XML kliknij przycisk Pakiety rozszerzeń.

  Grupa XML na Wstążce

 3. Kliknij przycisk Dodaj.

 4. W oknie dialogowym Zainstalować pakiety rozszerzeń XML Znajdź lokalizację manifestu dla rozwiązanie, które chcesz dodać.

 5. Kliknij przycisk Otwórz.

 6. Na liście Dostępne pakiety rozszerzeń XML kliknij rozwiązanie, które chcesz dołączyć do dokumentu, a następnie kliknij przycisk Dołącz.

Początek strony

Zmienianie pakietu rozszerzenia XML dołączonego do dokumentu inteligentnego

 1. Jeśli karta Deweloper nie jest dostępna, wykonaj następujące czynności, aby ją wyświetlić:

  1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

  2. W kategorii Popularne w obszarze Najczęściej używane opcje w pracy z programem Excel zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, a następnie kliknij przycisk OK.

   Uwaga: Wstążka jest częścią nowego interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent — zastępuje wiele menu i pasków narzędzi z jednym łatwe umieść Aby znaleźć wszystkie polecenia, które są potrzebne.

 2. Na karcie Deweloper w grupie XML kliknij przycisk Pakiety rozszerzeń.

  Grupa XML na Wstążce

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  1. Aby usunąć nazwę i adres URL pakietu rozszerzenia XML z dokumentu, kliknij przycisk Usuń. Pakiet rozszerzenia XML nadal będą dostępne na liście Dostępne pakiety rozszerzeń XML.

  2. Aby zamienić bieżący pakiet rozszerzeń XML nowego pakietu rozszerzenia XML, na liście Dostępne pakiety rozszerzeń XML zaznacz inny pakiet rozszerzenia XML, a następnie kliknij pozycję Dołącz.

  3. Pakiety rozszerzeń XML można skonfigurować były aktualizowane automatycznie w określonych odstępach zestawu. Aby sprawdzić dostępność aktualizacji poza tymi interwałami, kliknij przycisk Aktualizuj. Jeśli zaktualizowany pakiet rozszerzenia XML jest dostępna, nowe składniki będą pobierane.

Początek strony

Usuwanie rozwiązania dokumentu inteligentnego

 1. Jeśli karta Deweloper nie jest dostępna, wykonaj następujące czynności, aby ją wyświetlić:

  1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

  2. W kategorii Popularne w obszarze Najczęściej używane opcje w pracy z programem Excel zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, a następnie kliknij przycisk OK.

   Uwaga: Wstążka jest częścią nowego interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent — zastępuje wiele menu i pasków narzędzi z jednym łatwe umieść Aby znaleźć wszystkie polecenia, które są potrzebne.

 2. Na karcie Deweloper w grupie XML kliknij przycisk Pakiety rozszerzeń.

  Grupa XML na Wstążce

 3. Na liście Dostępne pakiety rozszerzeń XML kliknij rozwiązanie, które chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Usuń.

Uwaga: Usunięcie rozwiązania dokumentu inteligentnego powoduje usunięcie informacji rejestru dotyczących tego rozwiązania. Usunięcie rozwiązanie nie powoduje usunięcia wszystkich plików, które zostały zainstalowane na komputerze przez pakiet rozszerzenia XML, ponieważ inne dokumenty inteligentne mogą korzystać z tych plików.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×