Używanie dodatków w programie Outlook w sieci web

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Dodatki dla Outlook w sieci Web są programy lub narzędzia, które ułatwiają automatyczne wykonywanie określonych zadań. Dodatki Outlook w sieci Web umożliwiają rozszerzenie funkcji obsługi poczty e-mail przez dodanie informacji lub narzędzi, których można używać podczas wyświetlania lub tworzenia wiadomości e-mail.

Uwaga: Dodatki musi być włączony aktywowania w wiadomości e-mail. Zobacz dodatków Zarządzaj.

Dodatki, które są dostarczane z programem Outlook w sieci web

Outlook w sieci Web zawiera kilka poczty dodatki, takie jak Moje szablony, Mapy Bingi Sugerowane spotkania. W tym artykule opisano dodatki i wyjaśniono, jak działa każdego z nich.

Uwaga: Jeśli używasz Office 365 dodatkowe dodatek o nazwie Czynności do wykonania jest dostępny. Dodatek czynności do wykonania nie jest dostępna dla Outlook w sieci Web.

Moje szablony

Użyj dodatek Moje szablony umożliwia szybkie wstawianie wstępnie załadowanego tekstu do wiadomości e-mail.

Dodatek Moje szablony

 1. Na pasku narzędzi, aby rozpocząć pisanie nowej wiadomości e-mail, wybierz pozycję Nowy.

 2. Wpisz adresata i temat na ich odpowiednich wierszach.

 3. Z zainstalowanym dodatkom znajdują się poniżej treści wiadomości. Wybierz ikonę Moje szablony. Jeśli masz wiele dodatków, może być konieczne wybierz strzałkę listy rozwijanej, aby uzyskać dostęp do Moje szablony.

  Zrzut ekranu przedstawiający dolnej wiadomość e-mail, poniżej obszaru treści z kursorem wskazującym ikonę Moje szablony po prawej.
 4. Moje szablony dodatkami będą wyświetlane.

  Zaznacz dodatek Moje szablony

  Uwaga: Preinstalowany dodatki, które masz mogą się różnić w zależności od ustawień regionalnych i subskrypcji.

 5. Domyślnie trzy szablony są dostępne w Moje szablony. Wybierz jeden z nich, aby wstawić określonego tekstu w treści wiadomości. Na przykład po zaznaczeniu będzie odpowiedzieć później, komunikat "Nagłówek na spotkanie. Można będzie wrócić do możesz szybko."zostaną uwzględnione w wiadomości e-mail, które już opracowywania.

  Zrzut ekranu przedstawiający Moje szablony 3 domyślne szablony: "Będzie odpowiedzieć później" z tekstem "Nagłówek na spotkanie. Można będzie wrócić do możesz szybko. ";" Na komputerze jest uruchomiona najpóźniejsze"z tekstem"Używam opóźnione"i"Biedzie?"z tekstem"Czy chcesz się spotkać dla lunch?"
 6. Aby edytować tekst w szablonie, wybierz pozycję Edytuj Edytuj , Dodaj lub zmodyfikuj tekst stosownie do potrzeb, a następnie wybierz przycisk Zapisz.

Dodawanie szablonu do dodatek Moje szablony

 1. Wybierz pozycję + szablonu.

  Wybierz jedną z dostępnych szablonów
 2. Wpisz tytuł szablonu i tekst ma zostać wprowadzony w wiadomości, a następnie wybierz Zapisywanie.

  Zrzut ekranu przedstawiający panel Moje szablony programu Outlook w sieci web podczas tworzenia nowego szablonu. Przykładowy tekst dla nazwy szablonu jest "Przejrzyj" i przykładowy tekst wiadomości jest "Może możesz przejrzeć załączony materiałów, a e-mailem swoje komentarze?"
 3. Zostanie wyświetlony nowy szablon w ramach Twojej listy Moje szablony.

  Zrzut ekranu przedstawiający Moje szablony 3 domyślne szablony, które są: "Będzie odpowiedzieć później", "Używam najpóźniejsze", a "Lunch?" i "Należy przejrzeć" szablon, dodane przez użytkownika.

Usuwanie szablonu z dodatek Moje szablony

 • Wybierz ikonę Kosza obok szablonu, który chcesz usunąć. Szablon zostanie natychmiast usunięta, a nie jest nie można cofnąć usunięcia.

Mapy Bing

Mapy Bing to kontekstowych dodatku, co oznacza, że jest włączona automatycznie w oparciu o tekstu w wiadomości lub wydarzenia kalendarza. Na przykład jeśli istnieje adres w wiadomości e-mail, można wybrać go, aby uzyskać dostęp do mapy lokalizacji przez dodatek mapy Bing.

Zrzut ekranu przedstawiający wiadomości e-mail z tekstem o spotkaniu i adres spotkania podkreślenie wskazuje, że można określić wyświetlanie w mapy Bing.

Mapa Bing

Dodatek mapy Bing

 • Tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail z adres, Miasto, Województwo i kod pocztowy w treści wiadomości. Jeśli odbiorca otworzy wiadomość w Outlook w sieci Web, należy je można wybrać adres, aby otworzyć mapę lokalizacji adresu.

Sugerowane spotkania

Sugerowane spotkania jest inny kontekstowe dodatek. Jeśli używasz sugerowane spotkania dodatek, jeśli istnieje godziny i daty w treści wiadomości e-mail, można wybrać go, aby otworzyć wizytówkę sugerowane spotkania, a następnie zaplanować wydarzenie w kalendarzu Outlook w sieci Web.

Zrzut ekranu przedstawiający wiadomość e-mail z tekstem dotyczącym spotkania i kartę Sugerowane spotkania ze szczegółami spotkania i opcjami umożliwiającymi zaplanowanie zdarzenia i edytowanie jego szczegółów.

Dodatek sugerowane spotkania

 • Tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail z co najmniej daty i godziny w treści. Jeśli odbiorca otworzy wiadomość w Outlook w sieci Web, należy umożliwić zaznacz tekst, aby otworzyć mapę adresu.

Czynności do wykonania

Ważne: Dodatek czynności do wykonania jest dostępna tylko w Outlook w sieci Web dla firm. Jeśli korzystasz z konta Microsoft do zalogowania się do usługi, nie zobaczysz tę funkcję. Ponadto dodatek czynności do wykonania działa tylko na tekst w języku angielskim.

Czynności do wykonania jest inny kontekstowe dodatek. Gdy używasz dodatek czynności do wykonania, jeśli treść wiadomości e-mail zawiera sugestię zadania lub inny tekst, który wskazuje akcję, którą należy podjąć, u adresata zostanie wyświetlony Czynności do wykonania na pasku dodatku.

Zrzut ekranu: karta czynności do wykonania z tytułu "Naszym zdaniem zostały znalezionych czynność do wykonania", tekst w treści wiadomości i flagę monitującą.

Dodatek czynności do wykonania (dla usługi Office 365 dla użytkowników biznesowych tylko)

 • Tworzenie i wysłanie wiadomości e-mail z tekstem, który wskazuje akcji ma być wykonywana w treści wiadomości. Jeśli odbiorca otworzy wiadomość w Outlook w sieci Web, zobaczą Czynności do wykonania na pasku dodatku. Wybranie Flaga monitująca flagi elementu i dodaje ją do listy zadań adresata. Aby uzyskać informacje o pracy z zadaniami, zobacz Przy użyciu zadania w programie Outlook w sieci web.

Zarządzanie dodatkami

Możesz zarządzać dodatków, które są dla Ciebie dostępne, wybierając pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia , a następnie pozycję Zarządzaj dodatkami.

Wybierz pozycję Dodatki Zarządzaj w menu Ustawienia
 • Wybierz pozycję Moje dodatki, aby wyświetlić listę dodatków, które są dostępne do użycia.

 • Włączanie dodatku lub wyłączanie za pomocą suwaka.

 • Można także wyszukiwać przy użyciu pola Wyszukaj dodatek.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×