Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych zespołów w aplikacji Microsoft Teams

Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych zespołów w aplikacji Microsoft Teams

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu JAWS możesz bezproblemowo utworzyć zespół lub dołączyć do zespołu w aplikacji Microsoft Teams. W aplikacji Microsoft Teams masz konwersacje, spotkania, pliki i notatki zespołu w jednym miejscu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, przejdź do sekcji Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams.

 • W tym temacie założono, że używany jest czytnik JAWS. Aby uzyskać informacje na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Tworzenie nowego zespołu

 1. Po otwarciu aplikacji naciśnij klawisze Alt+3, aby uzyskać dostęp do karty Zespoły.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Utwórz zespół lub wyświetl sugerowane publiczne zespoły”.

 3. Naciśnij klawisz Enter.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Pole listy, utwórz zespół”.

 5. Naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „Okno dialogowe, utwórz zespół”.

 6. Wpisz nazwę w polu tekstowym Nazwa zespołu. Jest to krok wymagany.

 7. Za pomocą klawisza Tab przejdź do następnego pola. Usłyszysz: „Wprowadź opis zespołu”. Jest to krok opcjonalny.

 8. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Menu przycisku Prywatność, prywatne”.

 9. Jeśli chcesz, aby wszyscy w organizacji mogli odnaleźć twój zespół, naciśnij klawisz Enter, a następnie naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz: „Publiczne”. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać tę opcję, lub naciśnij klawisz Esc, aby powrócić do opcji „Prywatne”.

 10. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Przycisk Dalej”.

 11. Poczekaj, aż usłyszysz komunikat „Okno dialogowe, dodaj członków do zespołu <name of team>”.

 12. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Dodaj członków, edytuj typ i tekst”.

 13. Wpisz nazwę członka zespołu. Czytnik zawartości ekranu odczyta komunikat „Zaktualizowano wyniki wyszukiwania”.

 14. Użyj klawiszy strzałki w dół i strzałki w górę, aby przechodzić między osobami, których nazwy odpowiadają tekstowi wpisanemu w celu znalezienia członka zespołu.

 15. Naciśnij klawisz Enter, aby dodać wybraną osobę do listy członków. Usłyszysz: „Użytkownik <name> został dodany do listy”. Aby dodać kolejnych członków, powtarzaj kroki od 13 do 15.

 16. Gdy wybierzesz wszystkie osoby, które chcesz dodać do zespołu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Przycisk Dodaj”.

 17. Naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „Wszyscy wybrani użytkownicy zostali dodani do zespołu <team name>”.

 18. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Przycisk Gotowe”.

 19. Naciśnij klawisz Enter, aby zakończyć tworzenie zespołu.

 20. Po utworzeniu zespołu zostanie otwarty domyślny kanał „Ogólny” tego zespołu.

Dołączanie do istniejącego publicznego zespołu

 1. Po otwarciu aplikacji naciśnij klawisze Alt+3, aby uzyskać dostęp do karty Zespoły.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Utwórz zespół lub wyświetl sugerowane publiczne zespoły”.

 3. Naciśnij klawisz Enter.

 4. Najpierw sprawdź, czy zespół, do którego chcesz dołączyć, należy do grupy sugerowanych zespołów.

  • Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Pole listy, utwórz zespół”.

  • Aby przechodzić między sugerowanymi zespołami, naciskaj klawisze strzałki w prawo i strzałki w lewo.

  • Gdy znajdziesz zespół, do którego chcesz dołączyć, naciśnij klawisz Enter.

  • Zostaniesz członkiem tego zespołu, a jego nazwa pojawi się na liście zespołów na karcie „Zespoły”. Aby przejść do tej karty, możesz również nacisnąć klawisze Alt+3.

 5. Jeśli chcesz wyszukać zespół w celu dołączenia do niego, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz: „Wyszukaj zespoły publiczne, edytuj”.

 6. Wpisz nazwę zespołu, do którego chcesz dołączyć.

 7. Naciśnij klawisz Enter, aby przesłać dane do wyszukiwania.

 8. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Pole listy, utwórz zespół”.

 9. Aby przechodzić między wynikami wyszukiwania, naciskaj klawisze strzałki w prawo i strzałki w lewo.

 10. Aby dołączyć do aktualnie wybranego zespołu, naciśnij klawisz Enter.

 11. Zostaniesz członkiem tego zespołu, a jego nazwa pojawi się na liście zespołów na karcie „Zespoły”. Aby przejść do tej karty, możesz również nacisnąć klawisze Alt+3.

Zobacz też

Obsługa wiadomości lub czatów prywatnych w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Znajdowanie nowych alertów i odpowiadanie na nie w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z aplikacją Microsoft Teams

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak poruszać się po aplikacji Microsoft Teams przy użyciu funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą klawiatury i funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Mac OS, możesz bezproblemowo utworzyć zespół lub dołączyć do zespołu w aplikacji Microsoft Teams na komputerze Mac. W aplikacji Microsoft Teams masz konwersacje, spotkania, pliki i notatki zespołu w jednym miejscu.

Uwagi: 

W tym temacie

Tworzenie nowego zespołu

 1. Po otwarciu aplikacji naciśnij klawisze Opcja+3, aby uzyskać dostęp do karty Zespoły.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Utwórz zespół lub wyświetl sugerowane publiczne zespoły”.

 3. Naciśnij klawisz Enter.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Utwórz zespół”.

 5. Naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „Utwórz zespół”.

 6. Wpisz nazwę w polu tekstowym Nazwa zespołu. Jest to krok wymagany.

 7. Za pomocą klawisza Tab przejdź do następnego pola. Usłyszysz: „Wprowadź opis zespołu”. Jest to krok opcjonalny.

 8. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Menu przycisku Prywatność, prywatne”.

 9. Jeśli chcesz, aby wszyscy w organizacji mogli odnaleźć twój zespół, naciśnij klawisz Enter, a następnie naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz: „Publiczne”. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać tę opcję, lub naciśnij klawisz Esc, aby powrócić do opcji „Prywatne”.

 10. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Przycisk Dalej”.

 11. Poczekaj, aż usłyszysz komunikat „Dodaj członków do zespołu <name of team>”.

 12. Wpisz nazwę członka zespołu. Czytnik zawartości ekranu odczyta komunikat „Zaktualizowano wyniki wyszukiwania”.

 13. Użyj klawiszy strzałki w dół i strzałki w górę, aby przechodzić między osobami, których nazwy odpowiadają tekstowi wpisanemu w celu znalezienia członka zespołu.

 14. Naciśnij klawisz Enter, aby dodać wybraną osobę do listy członków. Usłyszysz: „Użytkownik <name> został dodany do listy”. Aby dodać kolejnych członków, powtarzaj kroki od 12 do 14.

 15. Gdy wybierzesz wszystkie osoby, które chcesz dodać do zespołu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Przycisk Dodaj”.

 16. Naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „Wszyscy wybrani użytkownicy zostali dodani do zespołu <team name>”.

 17. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Przycisk Gotowe”.

 18. Naciśnij klawisz Enter, aby zakończyć tworzenie zespołu.

 19. Po utworzeniu zespołu zostanie otwarty domyślny kanał „Ogólny” tego zespołu.

Dołączanie do istniejącego publicznego zespołu

 1. Po otwarciu aplikacji naciśnij klawisze Opcja+3, aby uzyskać dostęp do karty Zespoły.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Utwórz zespół lub wyświetl sugerowane publiczne zespoły”.

 3. Naciśnij klawisz Enter.

 4. Najpierw sprawdź, czy zespół, do którego chcesz dołączyć, należy do grupy sugerowanych zespołów.

  • Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Utwórz zespół”.

  • Aby przechodzić między sugerowanymi zespołami, naciskaj klawisze strzałki w prawo i strzałki w lewo.

  • Gdy znajdziesz zespół, do którego chcesz dołączyć, naciśnij klawisz Enter.

  • Zostaniesz członkiem tego zespołu, a jego nazwa pojawi się na liście zespołów na karcie „Zespoły”. Aby przejść do tej karty, możesz również nacisnąć klawisze Opcja+3.

 5. Jeśli chcesz wyszukać zespół w celu dołączenia do niego, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz: „Wyszukaj, wyszukaj zespoły publiczne”.

 6. Wpisz nazwę zespołu, do którego chcesz dołączyć.

 7. Naciśnij klawisz Enter, aby przesłać dane do wyszukiwania.

 8. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Utwórz zespół”.

 9. Aby przechodzić między wynikami wyszukiwania, naciskaj klawisze strzałki w prawo i strzałki w lewo.

 10. Aby dołączyć do aktualnie wybranego zespołu, naciśnij klawisz Enter.

 11. Zostaniesz członkiem tego zespołu, a jego nazwa pojawi się na liście zespołów na karcie „Zespoły”. Aby przejść do tej karty, możesz również nacisnąć klawisze Opcja+3.

Zobacz też

Korzystanie z czytnika zawartości ekranu do wysyłania prywatnych wiadomości lub korzystania z czatu w aplikacji Microsoft Teams

Znajdowanie i odpowiadanie na alerty w programie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z aplikacją Microsoft Teams

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak poruszać się po aplikacji Microsoft Teams przy użyciu funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą klawiatury i Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows, możesz bezproblemowo utworzyć zespół lub dołączyć do zespołu w aplikacji Microsoft Teams w sieci Web. W aplikacji Microsoft Teams możesz mieć konwersacje, spotkania, pliki i notatki zespołu w jednym miejscu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Użycie Microsoft Teams w sieci Web, firma Microsoft zaleca używanie Microsoft Edge jako przeglądarki sieci web. Ponieważ Microsoft Teams w sieci Web działa w przeglądarce sieci web, skróty klawiaturowe różnią się od tych w programie komputerowym. Na przykład użyjesz Ctrl + F6 zamiast klawisza F6 umożliwiające przejście i polecenia. Ponadto popularnych skrótów, takich jak F1 (Pomoc) i Ctrl + O (Otwórz) zastosować w przeglądarce sieci web — Microsoft Teams w sieci Web.

W tym temacie

Tworzenie nowego zespołu

 1. Po otwarciu aplikacji naciśnij klawisze Alt+3, aby uzyskać dostęp do karty Zespoły.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Utwórz zespół lub wyświetl sugerowane publiczne zespoły”.

 3. Naciśnij klawisz Enter.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Utwórz zespół”.

 5. Naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „Utwórz zespół”.

 6. Wpisz nazwę w polu tekstowym Nazwa zespołu. Jest to krok wymagany.

 7. Za pomocą klawisza Tab przejdź do następnego pola. Usłyszysz: „Wprowadź opis zespołu”. Jest to krok opcjonalny.

 8. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Prywatność”.

 9. Jeśli chcesz, aby wszyscy w organizacji mogli odnaleźć twój zespół, naciśnij klawisz Enter, a następnie naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz: „Publiczne”. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać tę opcję, lub naciśnij klawisz Esc, aby powrócić do opcji „Prywatne”.

 10. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Przycisk Dalej”.

 11. Poczekaj, aż usłyszysz komunikat „Dodaj członków do zespołu <name of team>”.

 12. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Dodaj członków, do zespołu <name of team>, członkowie, edytowanie”.

 13. Wpisz nazwę członka zespołu. Czytnik zawartości ekranu odczyta komunikat „Zaktualizowano wyniki wyszukiwania”.

 14. Użyj klawiszy strzałki w dół i strzałki w górę, aby przechodzić między osobami, których nazwy odpowiadają tekstowi wpisanemu w celu znalezienia członka zespołu.

 15. Naciśnij klawisz Enter, aby dodać wybraną osobę do listy członków. Usłyszysz: „Użytkownik <name> został dodany do listy”. Aby dodać kolejnych członków, powtarzaj kroki od 13 do 15.

 16. Gdy wybierzesz wszystkie osoby, które chcesz dodać do zespołu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Przycisk Dodaj”.

 17. Naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „Wszyscy wybrani użytkownicy zostali dodani do zespołu <team name>”.

 18. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Przycisk Gotowe”.

 19. Naciśnij klawisz Enter, aby zakończyć tworzenie zespołu.

 20. Po utworzeniu zespołu zostanie otwarty domyślny kanał „Ogólny” tego zespołu.

Dołączanie do istniejącego publicznego zespołu

 1. Po otwarciu aplikacji naciśnij klawisze Alt+3, aby uzyskać dostęp do karty Zespoły.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Utwórz zespół lub wyświetl sugerowane publiczne zespoły”.

 3. Naciśnij klawisz Enter.

 4. Najpierw sprawdź, czy zespół, do którego chcesz dołączyć, należy do grupy sugerowanych zespołów.

  • Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Utwórz zespół”.

  • Aby przechodzić między sugerowanymi zespołami, naciskaj klawisze strzałki w prawo i strzałki w lewo.

  • Gdy znajdziesz zespół, do którego chcesz dołączyć, naciśnij klawisz Enter.

  • Zostaniesz członkiem tego zespołu, a jego nazwa pojawi się na liście zespołów na karcie „Zespoły”. Aby przejść do tej karty, możesz również nacisnąć klawisze Alt+3.

 5. Jeśli chcesz wyszukać zespół w celu dołączenia do niego, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz: „Wyszukaj, edytuj”.

 6. Wpisz nazwę zespołu, do którego chcesz dołączyć.

 7. Naciśnij klawisz Enter, aby przesłać dane do wyszukiwania.

 8. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Utwórz zespół”.

 9. Aby przechodzić między wynikami wyszukiwania, naciskaj klawisze strzałki w prawo i strzałki w lewo.

 10. Aby dołączyć do aktualnie wybranego zespołu, naciśnij klawisz Enter.

 11. Zostaniesz członkiem tego zespołu, a jego nazwa pojawi się na liście zespołów na karcie „Zespoły”. Aby przejść do tej karty, możesz również nacisnąć klawisze Alt+3.

Zobacz też

Korzystanie z czytnika zawartości ekranu do wysyłania prywatnych wiadomości lub korzystania z czatu w aplikacji Microsoft Teams

Znajdowanie i odpowiadanie na alerty w programie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z aplikacją Microsoft Teams

Dowiedz się, jak poruszać się po aplikacji Microsoft Teams przy użyciu funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×