Używanie aplikacji Excel Web App w bibliotece programu SharePoint

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Podczas wyświetlania arkusza kalkulacyjnego użytkownik wchodzi w interakcje z danymi dynamicznymi. Sortuje i filtruje kolumny lub rozwija tabele przestawne, aby zobaczyć relacje i trendy. Ponownie oblicza wartości i odświeża dane.

Excel Web App

Przejdź do biblioteki dokumentów w witrynie programu SharePoint, a następnie kliknij łącze skojarzone z odpowiednim skoroszytem programu Excel.
Skoroszyt zostanie otwarty w aplikacji Excel Online w trybie umożliwiającym wyświetlanie, sortowanie, filtrowanie, ponowne obliczanie i odświeżanie danych.

Edytowanie arkusza kalkulacyjnego w przeglądarce

Podczas edytowania w przeglądarce można zmieniać dane, wprowadzać lub edytować formuły, tworzyć tabele i wykresy oraz stosować podstawowe opcje formatowania w arkuszu kalkulacyjnym.

Excel Web App

  1. Przejdź do biblioteki dokumentów w witrynie programu SharePoint, a następnie kliknij łącze skojarzone z odpowiednim skoroszytem programu Excel.

  2. Kliknij pozycję Edytuj w przeglądarce.

Aby wprowadzić w skoroszycie zmiany niedostępne z poziomu przeglądarki, wykonaj poniższe czynności:

  1. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Otwórz w programie Excel.

  2. Zapisz skoroszyt w programie Excel. Skoroszyt zostanie zapisany w witrynie programu SharePoint.

Wspólna praca nad arkuszem kalkulacyjnym

W przypadku arkusza zapisów czy projektu grupowego można pracować w tym samym skoroszycie równocześnie z innymi osobami. Nie trzeba już rozsyłać listy pocztą e-mail ani czekać, aż współpracownik przekaże informacje z powrotem do witryny programu SharePoint.

Wspólne edytowanie

  1. Kliknij łącze skojarzone ze skoroszytem programu Excel i skopiuj adres URL wyświetlony w przeglądarce sieci Web, a następnie wklej go w wiadomości e-mail lub wiadomości błyskawicznej wysyłanej do osób, z którymi chcesz pracować.

  2. W aplikacji Excel Web App kliknij polecenie Edytuj w przeglądarce, aby edytować skoroszyt.
    Adresaci wiadomości można kliknąć łącze wysyłane i edytowanie skoroszytu podczas edytowania go. Zmiany wprowadzane przez będzie widoczna, jak są one.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×