Używanie Edytora równań w programie Excel 2007 dla systemu Windows

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W celu dokumentowania formuł matematycznych w arkuszu można wstawić lub edytować równanie jako obiekt za pomocą Edytora równań firmy Microsoft.

Równanie

Równanie tworzy się przez wybranie symboli z paska narzędzi Równaniepasek narzędzi oraz wpisanie zmiennych i liczb. W górnym wierszu paska narzędzi Równanie jest dostępnych ponad 150 symboli matematycznych. W dolnym wierszu można wybierać spośród wielu szablonów i struktur zawierających symbole, takie jak ułamki, całki i sumy. Edytor równań pozwala na łatwe tworzenie równań za pomocą symboli nieodstępnych na klawiaturze (na przykład liter alfabetu greckiego i symbolu pierwiastka kwadratowego) w logicznych grupach.

Równanie można również utworzyć w programie Microsoft Office Word, a następnie skopiować i wstawić ten obiekt równania do arkusza. Może się okazać, że znajdowanie potrzebnych symboli i struktur w Edytorze równań w programie Word jest łatwiejsze. Program Word udostępnia także galerię często używanych równań, które można łatwo skopiować i wkleić do arkusza.

Formuły programu Excel i podobne do nich formuły matematyczne

Na poprzedniej ilustracji komórki A2 i A3 zawierają formuły programu Excel, które zwracają wartości. Obiekty równań, które wyrażają tę samą funkcję w kategoriach matematycznych, są osadzone w sąsiadujących komórkach B2:C2 (formuła obliczająca wartość przyszłą z 10 000 przy oprocentowaniu 5% rozliczanym rocznie przez trzy lata) oraz w komórce B3 (formuła obliczająca wartość pierwiastka kwadratowego z 729). Te obiekty nie znajdują się w komórkach i nie wykonują żadnych działań — można traktować je jako obrazy tekstu, które opisują formuły w komórkach w kolumnie A.

Co chcesz zrobić?

Wstawianie równania za pomocą Edytora równań

Edytowanie równania w Edytorze równań

Tworzenie równania w programie Word

Wstawianie równania za pomocą Edytora równań

 1. Kliknij dowolne miejsce w arkuszu, w którym chcesz wstawić równanie.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk Obiekt.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W oknie dialogowym Obiekt kliknij kartę Utwórz nowy.

 4. Na liście Typ obiektu kliknij pozycję Microsoft Equation 3.0.

  Jeśli na liście nie ma tej pozycji, zainstaluj program Edytor równań.

  Instalowanie Edytora równań

  1. Zamknij wszystkie programy.

  2. Kliknij pozycję Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

  3. W polu Aktualnie zainstalowane programy kliknij pozycję Microsoft Office <pakiet> 2007 lub Microsoft Office Excel 2007 w zależności od tego, czy program Excel zainstalowano jako część pakietu Office, czy jako pojedynczy program, a następnie kliknij przycisk Zmień.

  4. Na ekranie Zmienianie instalacji Microsoft Office <pakiet> 2007 kliknij pozycję Dodaj lub usuń funkcje, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

  5. Na karcie Opcje instalacji kliknij wskaźnik rozwijania (+) obok pozycji Narzędzia Office.

  6. Kliknij strzałkę obok pozycji Edytor równań, a następnie kliknij polecenie Uruchom z mojego komputera.

  7. Kliknij przycisk Kontynuuj.

  8. Po zakończeniu instalacji Edytora równań uruchom ponownie program Office Excel 2007.

 5. W oknie dialogowym Obiekt kliknij przycisk OK.

 6. Przeprowadź edycję równania, używając symboli, szablonów lub struktur z paska narzędzi Równanie.

  Jeśli potrzebujesz pomocy, wykonaj następujące czynności:

  1. Zaznacz i kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt równania.

  2. Wskaż polecenie Obiekt Równanie, a następnie kliknij polecenie Otwórz.

  3. Kliknij polecenie Edytor równań — tematy Pomocy w menu Pomoc.

 7. Aby wrócić do arkusza, kliknij dowolną pustą komórkę.

Początek strony

Edytowanie równania w Edytorze równań

 1. W arkuszu kliknij dwukrotnie obiekt równania, który chcesz edytować.

 2. Przeprowadź edycję równania, używając symboli, szablonów lub struktur z paska narzędzi Równanie.

  Jeśli potrzebujesz pomocy, wykonaj następujące czynności:

  1. Zaznacz i kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt równania.

  2. Wskaż polecenie Obiekt Równanie, a następnie kliknij polecenie Otwórz.

  3. Kliknij polecenie Edytor równań — tematy Pomocy w menu Pomoc.

 3. Aby wrócić do arkusza, kliknij dowolną pustą komórkę.

Początek strony

Tworzenie równania w programie Word

 1. Kliknij dowolne miejsce w dokumencie programu Word.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Symbole kliknij przycisk Równanie.

  Zostanie wyświetlony widok Narzędzia równań i karta Projektowanie.

 3. Na karcie Projektowanie użyj symboli i struktur, aby utworzyć równanie.

 4. Aby skopiować równanie, zaznacz je i naciśnij klawisze CTRL+C.

 5. Aby wkleić równanie do arkusza, aktywuj arkusz, a następnie naciśnij klawisze CTRL+V.

Porada : Klikając strzałkę u dołu polecenia Równanie (karta Wstawianie, grupa Symbole lub karta Projektowanie, grupa Narzędzia), możesz przejrzeć galerię wbudowanych równań.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×