Użytkownicy Kaizala

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Przed wysłaniem wiadomości błyskawiczne, obrazy, dokumenty i ustawienia Nowa ankieta lub ankiety, musisz utworzyć Kaizala użytkowników. Możesz dodawać użytkowników pojedynczo lub zbiorczo. Do zarządzania użytkownikami w grupach, zapoznaj się z grupy Kaizala.

Przeglądanie wszystkich użytkowników w organizacji

W portalu zarządzania Kaizala na pasku nawigacyjnym po lewej stronie wybierz użytkowników. Zobaczysz listę wszystkich użytkowników, którzy mają dostępu do Twojej organizacji. Ta lista zawiera wszystkich użytkowników, którzy mają albo zostały:

 • przekazane bezpośrednio przez proces Przekazywanie użytkownika lub przynależność do żadnych grup organizacji mapowane dla Twojej organizacji.

Można też zaznaczyć maksymalnie 4 kolumn, które mogą być wyświetlane dla każdego użytkownika, klikając więcej > Wybierz kolumny.

Zrzut ekranu: Dodawanie numeru telefonu użytkownika Kaizala

Administratorzy organizacji Kaizala można definiować i zarządzać atrybuty użytkowników dla organizacji. W portalu zarządzania Kaizala, co ułatwi dla administratorów i innych użytkowników do identyfikowania użytkownika, można dodać atrybuty niestandardowe użytkownika (identyfikator pracownika, Menedżer itp.).

Konfigurowanie atrybutów dla wszystkich użytkowników w organizacji

 • Kliknij lub naciśnij pozycję Użytkownicy > więcej , a następnie wybierz polecenie Zmień atrybuty z listy rozwijanej.

 • Aby dodać nowy atrybut, wybierz polecenie Dodaj nowy i wybierz z zakresu wstępnie zdefiniowanych atrybutów sugerowane lub dodać nowy atrybut.

  Zrzut ekranu: Zmień atrybuty użytkowników Kaizala, takie jak nazwa, telefon i numer stanowisko.
  • Dla elementu listy wybrane z sugerowanych atrybuty można wybrać, czy atrybut jest obowiązkowe i opcjonalne dla użytkowników wprowadzić dane.

  • Dla atrybutu niestandardowego można, wprowadź nazwę atrybutu, wybierz typ atrybutu (ciąg, liczba, tak/nie i Data/godzina) i określ, czy atrybut jest obowiązkowe i opcjonalne dla użytkowników wprowadzić dane.

  • Po atrybutu zostały wprowadzone zmiany, kliknij przycisk + ją dodać do listy lub je usunąć

  • Możesz dodać wiele atrybutów jednocześnie.

 • Po zakończeniu listę atrybutów, kliknij pozycję Zapisz Dodawanie nowych zmian do listy atrybutów organizacji.

Dodawanie użytkowników zbiorczo do Twojej organizacji

Jeśli chcesz dodać kilku użytkowników bez użycia listy przecinkami, możesz dodać wielu użytkowników przy użyciu przekazywanie zbiorczo.

 • Kliknij pozycję Użytkownicy > Dodaj użytkownikówi zaznacz opcję Importuj wielu użytkowników.

 • Na stronie Importuj wielu użytkowników Pobierz szablon w formacie CSV. Nie masz pewności, jest CSV format?.

 • Postępuj zgodnie z szablonu, aby dodać użytkowników i ich numerów telefonów do Kaizala. Zapisz plik w formacie CSV.

 • Kliknij przycisk Wybierz plik, wybierz plik, który został zapisany powyżej i kliknij przycisk Przekaż.

  Zrzut ekranu: Zbiorcze Dodawanie użytkowników do Kaizala
 • Na stronie Przekazywanie historii użytkowników możesz sprawdzić stan przekazanego pliku. Kliknij przycisk Odśwież , aby pobrać najnowszą stanu. Jeśli stan to wykonane listę zaktualizowanych użytkownika można znaleźć na stronie użytkownicy.

Uwaga: Możesz zaktualizować informacje istniejącemu użytkownikowi, ponownie przekazując plik zaktualizowane dane dla użytkownika.

Znajdowanie Historia wszystkie operacje przekazywania użytkownika

 • Kliknij pozycję Użytkownicy > Dodawaj użytkowników, a następnie wybierz pozycję Wyświetl historię importowania z listy rozwijanej.

  Zrzut ekranu: Kaizala importowanie Historia strony
 • Na stronie Wyświetlanie historii importu można znaleźć listę wszystkie operacje przekazywania użytkownika. Każdy element listy wprowadzono, następujące informacje:

  • Nazwa pliku

  • Przekazane przez

  • Data — sygnatura czasowa, jeśli plik przekazano

  • Stan przekazanego pliku. Może to być jedna z następujących wartości:

   • Przetwarzanie — pliku została wysłana do przetwarzania i nie zostały jeszcze przekazane.

   • Ukończone — plik albo pomyślnie przekazaniu lub zostało ono przekazane częściowo ze względu na błędy.

   • Nie nie powiodło się - plik nie został pomyślnie przekazane. Pobierz plik dziennika błędów przekazywania zapoznaj się z jakichkolwiek problemów.

  • Pobierz — klikając ikonę pobiera oryginalny plik przekazane.

Eksportowanie danych użytkowników w organizacji

 • Kliknij pozycję Użytkownicy > Eksportuj użytkowników, a następnie wybierz pozycję Utwórz nowe żądanie.

  Zrzut ekranu: Tworzenie nowego żądania do wyeksportowania Kaizala użytkowników
 • Na stronie Eksportowanie historii można sprawdzić stan żądania eksportu. Kliknij przycisk Odśwież , aby pobrać najnowszą stanu. Jeśli stan zostanie zakończone, klikając ikonę pobierania obok specjalne żądanie może zostać pobrana żądanego pliku

Operacja znajdowania historii wszystkich użytkowników, Eksportuj

 • Kliknij pozycję Użytkownicy > Eksportuj użytkowników i wybierz pozycję Wyświetl historię eksportowanie.

 • Na stronie Eksportowanie historii można znaleźć listę wszystkie operacje przekazywania użytkownika. Każdy element listy wprowadzono następujące informacje

  Zrzut ekranu: Kaizala eksportu Historia strony
  • Nazwa pliku

  • Wyeksportowane przez

  • Data — sygnatura czasowa, jeśli plik przekazano

  • Stan eksportowanego pliku. Może to być jedna z następujących wartości:

   • Kolejce - żądanie został ustawiony w kolejce.

   • Ukończone — plik albo pomyślnie wyeksportowanej lub częściowo wyeksportowanych ze względu na błędy.

   • Niepowodzenie - plik nie został pomyślnie wyeksportowane. Pobierz plik dziennika błędów przekazywania zapoznaj się z jakichkolwiek problemów.

  • Pobierz — klikając ikonę pobranie pliku eksportu wymagane.

Znajdowanie szczegółowy widok profilu użytkownika w organizacji

Aby znaleźć szczegółowe informacje dotyczące profilu użytkownika:

 • Kliknij pozycję Użytkownicy, a następnie wybierz użytkownika z listy użytkowników w organizacji.

 • Kliknij numer telefonu dla tego użytkownika wyświetlić szczegółowe informacje.

Usuwanie użytkownika z grupy Kaizala

 • Kliknij pozycję Użytkownicy, a następnie wybierz użytkownika z listy użytkowników w organizacji.

 • Kliknij numer telefonu dla tego użytkownika wyświetlić szczegółowe informacje.

 • Na stronie szczegółów użytkownika kliknij przycisk Usuń. Kliknięcie przycisku Usuń spowoduje usunięcie użytkownika z organizacji. Po usunięciu użytkownika uzyskiwanie usuwane ze wszystkich grup organizacji na Kaizala. Wszystkie dane, w tym wiadomości, akcje Kaizala i załączniki grup zostaną usunięte z urządzenia.

Role użytkowników Kaizala

Istnieją 3 różne role użytkowników w Kaizala. Poniżej przedstawiono dostępnych ról i osób przydzielonych do nich można wykonywać.

Rola

Uprawnienia w usłudze Office 365

Administrator organizacji Kaizala

Administrator organizacji Kaizala to użytkownik, który można zarządzać Kaizala dla swojej organizacji. Wbudowane usługi Office 365 roli administratora globalnego odpowiada administrator Kaizala organizacji. Administratorzy globalni usługi Office 365 będą mieli dostęp i możliwość zarządzania organizacji wszystkie grupy, nawet gdy nie znajdują się one bezpośredni członkowie lub Administratorzy grupy.

Administrator grupy Kaizala

Administrator grupy Kaizala jest członkiem grupy Kaizala z uprawnieniami specjalne. W odróżnieniu od administratora organizacji są wymagane być administratorem grupę, do której są one obsługi. Administratorzy grup mogą wykonywać wszystkie akcje, które administrator organizacji może, ale tylko na grupy zostaną jawnie ustawione administratorem.

Element członkowski

Użytkownik Kaizala z żadne specjalne uprawnienia. Mogą przyjmować tylko część w 1:1, grupa komunikacji i wyświetlenie atrybutów grupy i konwersacje. Nie można ich dodawanie lub usuwanie innych członków z grupy.

Co można zrobić Kaizala role użytkowników?

Dostępu do funkcji

Administrator organizacji Kaizala

Administrator grupy

Element członkowski

Dodawanie lub usuwanie użytkowników

Zarządzanie wszystkich użytkowników w organizacji

Zarządzanie użytkownikami dla grup z uprawnieniami administratora grupy bezpośrednie

Niedostępny

Wyświetlanie grup

Wszystkie grupy w organizacji

Własnej organizacji grupy z roli administratora

Własnej organizacji grupy z roli członka

Wyświetlanie grup

Wszystkie grupy organizacji w hierarchii

Wszystkie grupy organizacji w hierarchii

Wszystkie grupy organizacji w hierarchii

Dodawanie lub usuwanie użytkowników z grupy

Wszystkie grupy w organizacji

Właścicielem grupy z uprawnieniami administratora grupy bezpośrednie

Niedostępny

Widok łączników

Utworzony samodzielnie lub connecters wszystkich w organizacji

Utworzony samodzielnie lub connecters wszystkich w organizacji

Utworzony samodzielnie lub connecters wszystkich w organizacji

Publikowanie i cofanie publikowania łączników

Dla wszystkich grup w organizacji

Do własnej organizacji grupy z roli administratora

Niedostępny

Akcje w widoku

Utworzony samodzielnie lub wszystkie akcje w organizacji

Utworzony samodzielnie lub wszystkie akcje w organizacji

Utworzony samodzielnie lub wszystkie akcje w organizacji

Publikowanie i cofanie publikowania akcje

Dla wszystkich grup w organizacji

Do własnej organizacji grupy z roli administratora

Niedostępny

Wyświetlanie raportów

Raporty dla wszystkich grup w organizacji

Raporty dla wszystkich grup organizacji z uprawnieniami administratora bezpośrednie

Niedostępny

Zarządzanie grupami mapowanie organizacji (na stronie Ustawienia)

Wszystkie grupy w organizacji

Wszystkie grupy z uprawnieniami administratora bezpośrednie

Niedostępny

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×