Użyj wartości z usługi sieci Web, aby wypełnić pole listy, pole listy rozwijanej lub pole kombi

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Można wypełnić pole listy, pole listy rozwijanej lub pole kombi z danymi z pomocniczego połączenia danych usługi sieci Web.

W tym artykule

Omówienie

Przed rozpoczęciem

Krok 1: Dodawanie kwerendy połączenia danych

Krok 2: Konfigurowanie formantu

Omówienie

Pole listy, pole listy rozwijanej lub pole kombi Wyświetla elementy, które użytkownik może zaznaczyć podczas wypełniania formularza, który jest oparty na szablonie formularza. Możesz skonfigurować następujące typy kontrolek w celu wyświetlania danych z pomocniczego połączenia danych do usługi sieci Web. Pomocniczego połączenia danych jest wszystkie połączenia danych z zewnętrznego źródła danych dodany do szablonu formularza, aby uzyskać dane z i przesyłanie danych do zewnętrznego źródła danych, takich jak usługi sieci Web użytkownikom wypełnianie formularzy opartych na tym szablonie formularza.

Aby pobrać dane z zewnętrznego źródła danych, możesz dodać pomocniczego połączenia danych do szablonu formularza danych kwerendy. W wyniku programu Microsoft Office InfoPath tworzy pomocniczej źródło danych z pola danych oraz grupy, które odpowiada schemat XML usługi sieci Web. Połączenie danych kwerendy pobiera dane z usługi sieci Web i zapisuje te dane w pomocnicze źródło danych formularza. Domyślnie dane w pomocnicze źródło danych jest dostępna tylko wtedy, gdy użytkownik jest połączony z siecią. Można skonfigurować pomocniczego połączenia danych można zapisać wyniki kwerendy na komputerach użytkowników, dzięki czemu będą mieli dostęp do danych, gdy formularzy nie jest połączony z siecią.

Uwaga dotycząca zabezpieczeń: Jeśli korzystasz z pomocniczego połączenia danych do pobierania danych poufnych z zewnętrznego źródła danych, można wyłączyć tę funkcję w celu ochrony danych przed nieautoryzowanym użyciem w przypadku, gdy komputer jest utraconych lub kradzież. Jeśli wyłączysz tę funkcję, dane będą dostępne tylko wtedy, gdy użytkownik jest połączony z siecią.

Struktura danych w pomocnicze źródło danych musi być zgodna tak, że dane są przechowywane w usłudze sieci Web, nie można zmodyfikować istniejące pola lub grupy w pomocnicze źródło danych. Łącza do dodatkowych informacji o połączeń danych i źródeł danych w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Zanim rozpoczniesz

Zanim będzie można używać wartości z usługi sieci Web, aby wypełnić formantu w szablonie formularza, potrzebne następujące informacje dotyczące administratora usługi sieci Web:

 • Lokalizacja usługi sieci Web.

 • Sprawdzanie usługi sieci Web używanego dokumentu i literałów styl kodowania. Program InfoPath mogą używać tylko dokumentu i literałów usług sieci Web styl.

 • Nazwa operację usługi sieci Web, które będą wysyłać dane do formularza.

 • Czy można bezpiecznie przechowywać wyniki kwerendy z usługi sieci Web na komputerach użytkowników w trybie offline.

Początek strony

Krok 1: Dodawanie kwerendy połączenia danych

Jeśli nie masz istniejącego połączenia danych zapytania w szablonie formularza, który można użyć w celu określenia wartości dla kontrolki, wykonaj poniższe czynności, aby dodać nowe połączenie danych pomocniczą. Jeśli szablon formularza zawiera już połączenie danych pomocniczej, którego można używać, możesz pominąć tę sekcję i przejdź do Krok 2: Konfigurowanie kontrolki.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Połączenia danych.

 2. W oknie dialogowym Połączenia danych kliknij przycisk Dodaj.

 3. W Kreatorze połączenia danych kliknij przycisk Utwórz nowe połączenie, kliknij opcję Odbierz dane, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Na następnej stronie kreatora kliknij pozycję Usługa sieci Web, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Na następnej stronie kreatora wpisz lokalizację usługi sieci Web.

  Uwaga: Jeśli chcesz wyszukać usługi sieci Web przy użyciu serwera uniwersalny odnajdowanie opis i Integration (UDDI), kliknij przycisk Przeszukaj zasoby, wprowadź adres URL serwera UDDI, który chcesz wyszukać, określ, czy wyszukiwanie według dostawcy lub usługa pod warunkiem, wprowadź słowo kluczowe wyszukiwania, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj. Usługi sieci Web, które są zgodne z słowo kluczowe wyszukiwania pojawią się na liście wyników wyszukiwania. Wybierz usługę sieci Web, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk Dalej.

 7. Na liście Wybierz operację kliknij operację usługi sieci Web, która zwraca dane w formularzu, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 8. Jeśli Kreator połączenia danych napotka nieznany element w schemacie usługi sieci Web, następnej stronie kreatora może wymagać określenie wartości przykładowych dla każdego parametru określić, jaki pola lub grupy, aby dodać do głównego źródła danych.

  Jak to zrobić?

  1. Wybierz parametr w tabeli Parametry, a następnie kliknij Ustaw przykładową wartość.

  2. W polu wartość próbki wpisz wartość, że użytkownika może użyć dla tego pola, a następnie kliknij przycisk OK.

  3. Powtórz te czynności dla każdego parametru w tabeli Parametry, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Szczegóły techniczne

  Po skonfigurowaniu połączenia danych z usługi sieci Web w Kreatorze połączenia danych programu Microsoft Office InfoPath nawiązuje połączenie z usługą sieci Web i żąda pliku Web Service Description Language (WSDL). Plik języka WSDL zawiera schematu używane przez usługę sieci Web. Usługa sieci Web odpowiada na żądanie, wysyłając ten plik do programu InfoPath. Program InfoPath używa informacji w tym pliku dodać odpowiednie pola i grupy do pomocnicze źródło danych w szablonie formularza. Jeśli program InfoPath znajdzie typu nieznany element w pliku WSDL, InfoPath używa przykładowych danych w celu określenia definicji typu nieznany element i następnie dodaje odpowiednich pól i grup pomocnicze źródło danych.

 9. Jeśli chcesz wyników kwerendy, aby był dostępny, gdy formularz nie jest połączony z siecią, zaznacz pole wyboru Przechowaj kopię danych w szablonie formularza.

  Uwaga dotycząca zabezpieczeń: Zaznaczenie tego pola wyboru przechowuje dane na komputerze użytkownika, gdy formularz używa tego połączenia danych. Jeśli występują poufne dane z tego połączenia danych, można wyłączyć tę funkcję w celu ochrony danych w przypadku, gdy komputer jest utraconych lub kradzież.

 10. Kliknij przycisk Dalej.

 11. Na następnej stronie kreatora wpisz opisową nazwę dla tego połączenia danych pomocniczej.

 12. Aby automatycznie odbioru danych po otwarciu formularza, zaznacz pole wyboru automatycznie Pobierz dane po otwarciu formularza.

Początek strony

Krok 2: Konfigurowanie formantu

 1. Jeśli szablon formularza zawiera wiele widoków, kliknij nazwę widoku, w menu Widok, aby przejść do widoku z formantem, w którym chcesz wyświetlić dane z pomocnicze źródło danych.

 2. Kliknij dwukrotnie pole listy, pole listy rozwijanej lub pole kombi, które chcesz wypełnić.

 3. Kliknij kartę Dane.

 4. W obszarze pozycje w polu listy kliknij pozycję Sprawdź wartości z zewnętrznego źródła danych.

 5. Na liście Źródła danych kliknij pozycję źródła danych z grupy lub pola zawierające dane, które chcesz użyć.

 6. Kliknij pozycję Wybierz wyrażenie XPath Obraz przycisku obok pola wpisów.

 7. W oknie dialogowym Wybieranie pola lub grupy Określ dane, które będą wyświetlane użytkownikowi i jakie dane zostaną przesłane do zewnętrznego źródła danych, wykonując jedną z następujących czynności.

  Określ, czy te same dane, które użytkownik będzie przesyłać dane, które będą widoczne dla użytkownika

  • Kliknij pole, a następnie kliknij przycisk OK.

  Określanie, że dane, które będą widoczne dla użytkownika różni się od danych, które użytkownik będzie przesyłać

  Uwaga: W tym scenariuszu dane, które będą widoczne dla użytkownika jest z jednego z pól w grupie, a użytkownik zostanie przesłane dane są w innym polu tej samej grupy.

  1. Kliknij grupę, a następnie kliknij przycisk OK.

  2. W oknie dialogowym Właściwości kontrolki kliknij pozycję Wybierz wyrażenie XPath Obraz przycisku obok pola wartości.

  3. W oknie dialogowym Wybieranie pola lub grupy kliknij pole, które zawiera dane, że użytkownik będzie przesłanie do zewnętrznego źródła danych, a następnie kliknij przycisk OK.

  4. W oknie dialogowym Właściwości kontrolki kliknij pozycję Wybierz wyrażenie XPath Obraz przycisku obok pola Nazwa wyświetlana.

  5. W oknie dialogowym Wybieranie pola lub grupy kliknij pole, które zawiera dane, które będzie wyświetlane w formancie, a następnie kliknij przycisk OK.

 8. Jeśli pole w polu Nazwa wyświetlana nie ma wartości przy użyciu podobne nazwy wyświetlane i ma być wyświetlana tylko unikatowych nazw, zaznacz pole wyboru Pokaż tylko wpisy z nazwy wyświetlane unikatowe.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×