Użyj podziały sekcji, aby zmienić układ lub formatowanie w jednej części dokumentu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Przy użyciu podziałów sekcji można zmieniać układ lub formatowanie stron w dokumencie. Można na przykład na stronie z tekstem w jednej kolumnie wydzielić fragment, w którym tekst będzie złożony w dwóch kolumnach. Oddzielenie podziałami sekcji poszczególnych rozdziałów dokumentu pozwoli zastosować w każdym z tych rozdziałów numerację stron zaczynającą się od 1. Można także zdefiniować inne nagłówki i stopki dla każdej sekcji w dokumencie.

przykład dokumentu z podziałami sekcji

1. sekcja sformatowana jako jedna kolumna. To jest domyślny format kolumny w programie Microsoft Word.

2. sekcja sformatowana jako dwie kolumny. Aby przenieść tekst do układ z dwoma kolumnami, zaznacz tekst, który ma być wyświetlany w dwóch kolumnach, kliknij pozycję Układ strony (w przypadku pakietu Office 2007, Office 2010 i Office 2013) lub Układ (w pakiecie Office 2016), następnie w grupie Ustawienia strony, kliknij strzałkę w dół w obszarze Kolumny i kliknij dwa.

W tym artykule

Typy podziałów sekcji, jakie można wstawiać

Zmienianie układu lub formatowania dokumentu

Usuwanie zmian układu dokumentu

Typy podziałów sekcji, jakie można wstawiać

Podziały sekcji służą do wprowadzania zmian układu lub formatowania części dokumentu. Można zmieniać następujące formaty poszczególnych sekcji:

 • Marginesy

 • Rozmiar lub orientację papieru

 • Źródło papieru dla drukarki

 • Obramowania stron

 • wyrównanie w pionie tekstu na stronie,

 • Nagłówki i stopki

 • Kolumny

 • Numerowanie stron

 • Numerowanie wierszy

 • Przypisy dolne i przypisy końcowe

  Uwagi: 

  • Podział sekcji steruje formatowaniem tekstu poprzedzającego ten podział. Usunięcie podziału sekcji powoduje również usunięcie formatowania sekcji tekstu znajdującego się przed podziałem. Tekst ten stanie się częścią następnej sekcji i przyjmie jej formatowanie. Jeśli na przykład oddzieli się kolejne rozdziały dokumentu podziałami sekcji, a następnie usunie podział sekcji na początku Rozdziału 2, Rozdział 1 i Rozdział 2 znajdą się w tej samej sekcji i przyjmą formatowanie, które wcześniej dotyczyło tylko Rozdziału 2.

  • Podział sekcji, który steruje formatowaniem ostatniej części dokumentu, nie jest wyświetlany w dokumencie. Aby zmienić formatowanie dokumentu, kliknij ostatni akapit dokumentu.

Na poniższych przykładach przedstawiono typy dostępnych podziałów sekcji, które można wstawiać. (Na każdej ilustracji podwójna kropkowana linia oznacza znak podziału sekcji).

Użycie opcji Następna strona powoduje wstawienie podziału sekcji i rozpoczęcie nowej sekcji na następnej stronie. Ten typ podziału szczególnie przydaje się do rozpoczynania nowych rozdziałów w dokumencie.

Podział sekcji na następnej stronie

Użycie opcji Ciągły powoduje wstawienie podziału sekcji i rozpoczęcie nowej sekcji na tej samej stronie. Ciągły podział sekcji przydaje się, gdy trzeba zmienić formatowanie strony, na przykład liczbę kolumn tekstu.

Ciągły podział sekcji

Użycie opcji Strona parzysta lub Strona nieparzysta powoduje wstawienie podziału sekcji i rozpoczęcie nowej sekcji na następnej parzystej lub nieparzystej stronie. Aby rozdziały dokumentu zawsze rozpoczynały się na stronie parzystej lub nieparzystej, należy wstawić podział strony odpowiednio z opcją Strona parzysta lub z opcją Strona nieparzysta.

podział sekcji na stronie nieparzystej

Początek strony

Zmienianie układu lub formatowania dokumentu

 1. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wprowadzić zmianę formatowania.

  Można zaznaczyć część dokumentu, aby wstawić podziały sekcji na jej początku i końcu.

 2. Na karcie Układ strony (lub na karcie Układ w pakiecie Office 2016) w grupie Ustawienia strony kliknij pozycję znaki podziału.

  Obraz Wstążki programu Word

 3. W grupie Podziały sekcji kliknij typ podziału sekcji odpowiedni do zmiany formatowania, którą chcesz wprowadzić.

  Jeśli na przykład dzielisz dokument na rozdziały, możesz zaczynać każdy rozdział na stronie nieparzystej. Kliknij opcję Strona nieparzysta w grupie Podziały sekcji.

Początek strony

Usuwanie zmian układu dokumentu

Podział sekcji definiuje miejsce w dokumencie, w którym następuje zmiana formatowania. Usunięcie podziału sekcji powoduje również usunięcie formatowania sekcji tekstu znajdującego się przed podziałem. Tekst ten stanie się częścią następnej sekcji i przyjmie jej formatowanie.

Należy się upewnić, że jest wyświetlany widok roboczy i jest widoczna podwójna kropkowana linia podziału sekcji.

 1. Zaznacz podział sekcji , który chcesz usunąć.

 2. Naciśnij klawisz DELETE.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×