Użyj minimalnej konfiguracji hybrydowej, aby szybko przeprowadzić migrację skrzynek pocztowych programu Exchange do usługi Office 365

Korzystając z opcji minimalnej konfiguracji hybrydowej, nazywanej także migracją ekspresową, w Kreatorze konfiguracji hybrydowej programu Exchange, możesz migrować zawartość skrzynek pocztowych użytkowników do usługi Office 365 w ciągu kilku tygodni lub w krótszym czasie.

Wymagania wstępne

Użyj minimalnej konfiguracji hybrydowej, aby przeprowadzić migrację wiadomości e-mail, jeśli:

 • korzystasz z co najmniej jednego lokalnego serwera programu Exchange 2010, Exchange 2013 lub Exchange 2016;

 • planujesz przejście do usługi Exchange Online w ciągu kilku tygodni lub w krótszym czasie,

 • nie planujesz dalszego używania synchronizacji katalogów w celu zarządzania użytkownikami.

Podczas migracji adres nowej skrzynki pocztowej w usłudze Office 365 jest tworzony na podstawie adresu SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) lokalnej skrzynki pocztowej. Aby można było uruchomić migrację ekspresową, należy zweryfikować prawo własności do domeny lokalnej w swojej organizacji usługi Office 365.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365, potrzebne do tego będzie Twoje konto służbowe.

 2. Wybierz pozycję Konfiguracja > Domeny.

 3. Na stronie Domeny kliknij pozycję Dodaj domenę, aby uruchomić kreatora domen.

  Wybieranie pozycji Dodaj domenę
 4. Na stronie Dodawanie domeny wpisz nazwę domeny (na przykład Contoso.com) używaną dla lokalnej organizacji programu Exchange, a następnie wybierz przycisk Dalej.

 5. Na stronie Weryfikowanie domeny wybierz pozycję Zaloguj się w witrynie GoDaddy (jeśli rekordami DNS zarządza rejestrator GoDaddy) lub Zamiast tego dodaj rekord TXT w przypadku innych rejestratorów > Dalej.

 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wybranego dostawcy hostingu DNS. Zwykle w celu potwierdzenia prawa własności jest wybierany rekord TXT.

  Instrukcje możesz także znaleźć w temacie Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 u dowolnego dostawcy hostingu DNS.

  Po dodaniu rekordu TXT lub MX poczekaj około 15 minut przed przejściem do następnego kroku.

 7. W kreatorze domen usługi Office 365 wybierz pozycję gotowe, zweryfikuj teraz. Zostanie wyświetlona strona weryfikacji. Wybierz pozycję Zakończ.

  Jeśli weryfikacja nie powiedzie się za pierwszym razem, poczekaj chwilę i spróbuj ponownie.

  Nie przechodź do następnego kroku w kreatorze domen. Po potwierdzeniu prawa własności do domeny lokalnej organizacji programu Exchange możesz przejść do kolejnego etapu migracji poczty e-mail.

  Konfigurowanie domeny skończysz po zakończeniu migracji.

Na komputerze przyłączonym do domeny dla Twojej organizacji lokalnej zaloguj się do konta usługi Office 365, używając poświadczeń administratora globalnego, a następnie uruchom Kreatora konfiguracji hybrydowej programu Exchange na stronie Migracja danych strony administratora usługi Office 365.

 1. W Centrum administracyjnym usługi Office 365 przejdź do pozycji Użytkownicy > Migracja danych.

  Przejdź do pozycji Użytkownicy > Migracja danych na stronie administratora usługi Office 365
 2. Na stronie Migracja w obszarze Wybierz usługi danych wybierz pozycję Exchange.

  Na stronie Migracja wybierz pozycję Exchange jako swoją usługę danych
 3. Na pierwszej stronie Kreatora konfiguracji hybrydowej wybierz pozycję dalej i na stronie Lokalna organizacja programu Exchange Server zaakceptuj wartości domyślne i wybierz pozycję dalej.

  Kreator domyślnie nawiązuje połączenie z serwerem Exchange, na którym jest uruchomiona najnowsza wersja.

 4. Na stronie Poświadczenia wybierz pozycję Używaj bieżących poświadczeń systemu Windows dla serwera lokalnego programu Exchange, a następnie wprowadź poświadczenia administratora dla tego serwera i dzierżawy usługi Office 365. Po sprawdzeniu poprawności połączeń i poświadczeń wybierz pozycję dalej, a następnie ponownie wybierz pozycję dalej.

 5. Na stronie Funkcje hybrydowe wybierz pozycję Minimalna konfiguracja hybrydowa > dalej.

  Na stronie Funkcje hybrydowe wybierz pozycję Minimalna konfiguracja hybrydowa
 6. Na stronie Gotowe do aktualizacji wybierz pozycję aktualizuj, aby przygotować lokalne skrzynki pocztowe do migracji.

 1. Na stronie Inicjowanie obsługi użytkowników wybierz pozycję Jednorazowo zsynchronizuj użytkowników i hasła.

  W tym momencie zostanie wyświetlony monit o pobranie i zainstalowanie Kreatora programu Azure AD Connect, aby zsynchronizować użytkowników lokalnych w usłudze Office 365.

 2. Po pobraniu programu Azure AD Connect uruchom go i wybierz opcje domyślne dla pozycji Ustawienia ekspresowe.

  Po ukończeniu synchronizacji zostanie wyświetlona strona usługi Office 365 Migracja danych, gdzie możesz zobaczyć wszystkich użytkowników zsynchronizowanych z usługą Office 365.

  Po zakończeniu synchronizacji jednorazowej synchronizacja katalogów dla Twojej dzierżawy usługi Office 365 zostanie wyłączona.

Na stronie Inicjowanie obsługi użytkowników wybierz pozycję Jednorazowo zsynchronizuj użytkowników i hasła

Gdy program Azure AD Connect zsynchronizuje użytkowników i ich hasła z usługą Office 365, musisz im przypisać licencje na usługę Office 365, aby mieli skrzynki pocztowe w chmurze, do których można będzie zmigrować dane ze skrzynek lokalnych.

Stan na stronie Migracja danych wskazuje, że jest potrzebna licencja, jak pokazano na ilustracji.

W Centrum administracyjnym przejdź na stronę Użytkownicy > Aktywni użytkownicy i wykonaj instrukcje, aby przypisać licencje do użytkowników.

Stan użytkownika na stronie Migracja danych wskazuje, czy użytkownik potrzebuje licencji

Po przypisaniu licencji użytkownikom możesz przejść na stronę Migracja danych, aby rozpocząć migrację skrzynek pocztowych.

 1. Przejdź na stronę Użytkownicy > Migracja danych i na stronie Migracja wybierz pozycję Exchange dla swojej usługi danych.

 2. Na stronie Migracja danych wybierz użytkowników, których skrzynki pocztowe chcesz zmigrować, a następnie wybierz pozycję Rozpocznij migrację.

  Zaleca się, aby przed zmigrowaniem wszystkich użytkowników testowo przeprowadzić migrację skrzynek pocztowych dla dwóch lub trzech użytkowników w celu upewnienia się, że wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami.

  Na stronie Migracja danych będzie wyświetlany stan migracji zgodnie z jej postępem. Aby uzyskać pełną listę, zobacz Raport o stanie migracji użytkowników, który również możesz wyświetlić w Centrum administracyjnym programu Exchange.

Na stronie Migracja danych jest wyświetlany stan migracji dla każdego użytkownika

Systemy poczty e-mail ustalają lokalizację, do której należy dostarczać wiadomości e-mail, na podstawie rekordu DNS nazywanego rekordem MX. W trakcie procesu migrowania poczty e-mail rekord MX wskazywał lokalny system poczty e-mail programu Exchange. Po zakończeniu migracji poczty e-mail do usługi Office 365 należy zmienić rekord MX tak, aby wskazywał usługę Office 365. Trzeba także ukończyć konfigurowanie rekordów DNS. W Centrum administracyjnym usługi Office 365 przejdź na stronę Ustawienia > Domeny, a następnie wybierz nazwę domeny, którą chcesz zaktualizować, na przykład contoso.com. Kreator domen przeprowadzi Cię przez proces aktualizacji. Zobacz ten artykuł, aby uzyskać instrukcje dotyczące Twojego rejestratora lub hosta: Dodawanie rekordu MX

Zobacz też

Wydajność migracji w usłudze Office 365 i najważniejsze wskazówki

Jak zlikwidować serwery programu Exchange w środowisku hybrydowym

Modyfikowanie lub usuwanie programu Exchange 2010

Jak usunąć organizację programu Exchange 2007

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×