Użyj grupami usługi Office 365 zamiast skrzynek pocztowych witryny

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Skrzynki pocztowe witryn były używane przez wiele organizacji jako ich narzędzia współpracy. Pochodzi z poziomu wspólnej skrzynki pocztowej ułatwiające koordynowanie i przechowywanie zespołu lub projektu powiązanych wiadomości e-mail w jednym miejscu i przechowywanie typowych plików w witrynie programu SharePoint. Jednak podczas sposobu rozmieszczenia osób współuczestniczyły zmienił biegiem lat, klienci poprosiły o rozwiązanie, które podkreśla aktywnych formy współpracy. Dlatego firma Microsoft jest przestarzałe skrzynek pocztowych witryn i zalecamy, aby przejść do usługi Office 365 grupy, które oferują znacznie więcej możliwości współpracy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tej decyzji, zobacz Temat witryny skrzynek pocztowych.

Grupy w usłudze Office 365 umożliwiają wybieranie zestawu osób, którym chcesz współpracować z i łatwo skonfigurować zbiór zasobów dla tych osób do udostępniania. Nie musisz martwić się o ręczne przypisywanie uprawnień do tych zasobów, ponieważ zapewnia dodawanie członków do grupy automatycznie daje im uprawnienia są potrzebne do narzędzia grupy.

Usługa Office 365 grup wykracza poza co skrzynek pocztowych witryn oferty i obejmują:

 • Dostęp gościa — skrzynek pocztowych witryn, które nie podasz osobom spoza swojej organizacji dostęp. Przy użyciu grup mogą oferować dostęp gości do konwersacji e-mail, plików i nawet udostępnionego notesu programu OneNote.

 • Udostępnione skrzynki odbiorczej — miejsce, w którym miejsce konwersacji, które masz zazwyczaj w skrzynce pocztowej. Ten udostępnionej skrzynki odbiorczej jest przeszukiwać, który tworzy życia archiwum wiadomości grupy. Możliwość wyszukiwania w nowym do grupy lub przewijania wstecz przez Historia, aby szybko rozpocząć pracę szybko na co to jest wykraczają z grupą wcześniej.

 • Biblioteka udostępnionych plików - grupy ma miejsce, w którym użytkownicy mogą przechowywanie, udostępnianie i współpraca nad dokumentów, skoroszytów, prezentacji, obrazów lub innych rodzajów plików, które są potrzebne do pracy nad biblioteki pliki programu SharePoint.

 • Udostępniony kalendarz — grupy otrzymuje kalendarza udostępnionego do publikowania wydarzeń związanych z grupy. Każdego członka, który ma subskrybuje grupy jest automatycznie zaproszone do zdarzenia opublikowane w kalendarzu, aby te zdarzenia można również pojawiał się na ich kalendarzach usługi Office 365 życzenie.

 • Udostępnionego notesu programu OneNote — grupy automatycznie otrzymuje udostępnionego notesu programu OneNote miejsce, w którym członkowie grupy mogą zbieranie i współpracować nad informacji. Wiele grup umożliwia tworzenie witryny typu wiki życia z często zadawanych pytań i inne zasoby notesu.

 • Zawartość jest odnajdowania — grupy w programie Outlook są publiczne w organizacji domyślnie, co oznacza, że są one łatwe dla innych osób w organizacji odkrywania i dołączanie lub przeglądanie materiałów w grupie. Zawartość grupy jest bardziej poufnych po przełączeniu grupy prywatne, która ukrycie zawartości z innych niż członkowie i wymaga zatwierdzenia żądań, aby dołączyć do właściciela grupy.

 • Samoobsługowe tworzenie - administratorzy nie musisz uzyskać bogged żądania od użytkowników do tworzenia grup. Użytkownicy mogą tworzyć własne grupy, stosownie do potrzeb. Jeśli chcesz kontrolować, które użytkownicy w organizacji mogą tworzyć grup zobacz kontrolki, kto może tworzyć grupami usługi Office 365.

Zarządzanie katalogu

Zachowanie katalogu kontrolą ma znaczenie co administratora. Poniżej przedstawiono kilka narzędzi, które oferują grupami usługi Office 365, aby ułatwić który:

 • Zasady nazewnictwa — nazewnictwa zasady pozwalają zdefiniować są i nie są dopuszczalne nazwy grup. Który uniemożliwia użytkownikom określeniu wulgarne lub zabronione nazw grup. Ponadto można wymusić prefiksy standardowy firmy lub sufiksów nazw grup.

 • Dynamiczne członkostwo - członkostwa dynamicznego umożliwia określenie członkostwa w grupach przez reguły, która powoduje dodanie (lub usuwa) oparte na metadanych (na przykład dział lub rola) w usługi active directory członków grupy.

 • Ukryte członkostwo w grupach — Jeśli masz powodu listy członkostwa w grupie za poufne, na przykład w przypadku członków uczniów lub studentów, możesz ukryć listę uczestników zewnętrznych stron.

 • Uprawnienie do tworzenia — tam może być niektóre osoby w Twojej organizacji, których nie chcesz, aby można było tworzyć nowe grupy. Istnieje kilka technik zarządzania uprawnienie do tworzenia w katalogu.

 • Inspekcja dzienników — można mieć więcej UFNOŚĆ co pozwala użytkownikom tworzenie grup i zarządzanie nimi członkostwa w grupach, ponieważ dzienników inspekcji grupami usługi Office 365 umożliwiają identyfikowanie osób, które utworzone usunięto określonej grupy lub zmian członkostwo w grupie.

Zarządzanie dostarczaniem

Zarządzanie dostarczaniem udostępnia kilka metod obsługi jak wysłana lub odebrana przez grupy wiadomości. Ponadto dostępne są narzędzia do monitorowania przepływu tych wiadomości.

 • Wyślij jako lub Wyślij w imieniu — te ustawienia określonego użytkownicy mogą wysyłać wiadomości e-mail, tak jakby pochodzą lub są w imieniu grupy.

 • Ograniczenia dotyczące nadawcy — te ustawienia umożliwiają kontrolowanie, kto może wysyłać wiadomości do grupy. Grupy można można skonfigurowanym do obsługi poczty e-mail z spoza firmy, ale warto ograniczyć który do określonych spoza firmy.

 • Obsługa użytkowników zewnętrznych — dla gości zaproszeniem do grupy wybrane do nich zawarte w konwersacji e-mail, w grupie.

 • Reguły transportu - reguł transportu działać w przypadku grupy tak samo jak dla programu Exchange. Reguły można wyszukiwać wiadomości, które spełniają określone warunki, a następnie mogą działać w tych wiadomości.

 • Porady dotyczące poczty — wskazówki poczty E-mail są znaczącą wiadomości wyświetlana użytkownikom podczas ich redagowania wiadomości. Ta osoba może pomóc w zmniejszeniu raporty o niedostarczeniu przez ostrzeżenie użytkownika jeśli jego wiadomość prawdopodobnie przejdź do strony zewnętrznej lub przekracza przydziałów dla wiadomości.

 • Wiele adresy serwerów proxy — grupa może mieć aliasy tak, jak działa skrzynki pocztowej użytkownika. Adresy serwerów proxy dodatkowe mogą być przydatne dla akceptować wiadomości wysłane do tych innych aliasów lub ułatwienia osiągnięcia grupy, do której ma typu Liczba długa lub trudne do nazwy pisowni.

 • Maksymalna Wyślij/Odbierz rozmiar — tych przydziałów może pomóc w zmniejszeniu problemy z grupą odbierania (lub wysyłania) bardzo duże wiadomości w celu lepszego zarządzania wymagania dotyczące miejsca do magazynowania i przepustowość.

Zasady zawartości

Usługi Office 365 udostępnia także niektóre narzędzia do zarządzania rodzaj zawartości, który jest udostępniony w grupie.

Wskazówki dotyczące zastosowania — można zdefiniować wytyczne korzystania z grupami usługi Office 365 — aby Poinformuj użytkowników o najważniejszych wskazówkach, ułatwiające zachować skutecznych grup i Dowiedz je na wewnętrznych zasad zawartości. Na przykład wyświetlić: Zastosowania wskazówek dotyczących klienci i partnerzy.

Klasyfikacja danych — można utworzyć system klasyfikacji danych można dostosowywać dla grupami usługi Office 365 umożliwiający odstęp grup według typu zasad (np., "poufne", "firmową poufne" lub "ściśle tajne"). W ten sposób grup może powodować wystąpienie zasad innej zawartości w Twojej organizacji. Extensible zasady pozwalają Twojej organizacji w celu skonfigurowania punktu końcowego o nazwie przy każdym grupy zostanie utworzony lub zmieniony — i można zaimplementować własne zasady tworzenia grupy lub zmienić.

Dlaczego jest wprowadzenie tej zmiany?

Skrzynki pocztowe witryn zalecane pasywne formy współpracy. Współpracy staje się bardziej krytyczne nowoczesny zespołów naszym klientom rosnącej złożoności zostały pytaniem dla rozwiązań w zakresie bardziej aktywnej obsługi współpracy. W związku z tym możemy postanowiły wycofać skrzynek pocztowych witryn i promowanie zastosowania grupy.

Wprowadzenie do grup jest proste i może być i rozpocząć pracę w minutach.

Tworzenie witryny zespołu usługi SharePoint Online, instalowanego wraz z grupy usługi Office 365, wykonując następujące czynności:

 1. Przejdź do witryny programu SharePoint Online. Możesz uzyskać, logowanie się do usługi portal usługi Office 365 pod adresem https://www.office.com, a następnie klikając ikonę uruchamianie aplikacji w prawym górnym rogu przeglądarki.

 2. Kliknij + Utwórz witrynę na stronie głównej programu SharePoint i wybierz polecenie Witryny zespołu

 3. Wprowadź nową nazwę witryny zespołu i opis, który pojawia się w okienku. Wypełnij inne pola organizacji wymaga i kliknij przycisk Dalej.

 4. Dodawanie do witryny, w okienku następujące członkowie i właściciele, a następnie kliknij przycisk Zakończ. Można dodać tych samych elementów członkowskich należące do swojego klasyczny możliwości witryny zespołu.

Nowo utworzone witryny zespołu usługi SharePoint Online jest teraz gotowy do użycia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie witryny zespołu w usłudze SharePoint Online .

Aby uzyskać dostęp do Twoich grup, kliknij przycisk Uruchom aplikację i przejdź do pozycji poczta. Można znaleźć na karcie grupy , w obszarze Foldery i grupy zostanie utworzona dla Ciebie o takiej samej nazwie jak nazwa witryny w programie SharePoint. Ta grupa zawiera udostępnionej skrzynki pocztowej w formularzu miejsce konwersacji na karcie pliki, która zapewnia szybki podgląd strony dokumentów z witryny programu SharePoint, kalendarz grupy i notesu, który można również wyświetlać z witryny programu SharePoint.

Teraz możesz przystąpić do Użyj grupy.

Co z otwieraniem moje istniejące skrzynek pocztowych witryny?

Firma Microsoft zrozumieć, że niektóre możesz może być krytycznych danych skrzynek pocztowych witryn, które trzeba będzie ciągłość operacji. Istniejące skrzynek pocztowych witryny będą nadal działać jak wcześniej obecnie.

Co zrobić, jeśli korzystam z usługi Project Online?

Jeśli jesteś klientem Usługi Project Online nie można połączyć się z witryną zespołu usługi SharePoint Online. Jednak nadal można korzystać z witryny zespołu projektu klasyczny środowisko, którego będą nadal działać minus możliwość tworzenia nową skrzynkę pocztową witryny. Jeśli potrzebujesz wysyłkowych rozwiązanie wraz z witryny, zalecamy tworzenie nowej grupy usługi Office 365 i użyć jej do obsługi poczty e-mail. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie grupy w programie Outlook .

Pracujemy jesteś w trakcie pracy na dłuższy czas i zostanie wyświetlone powiadomienie, gdy mamy rozdzielczość.

Co to jest dalej?

Firma Microsoft zaczęły wdrożeniem narzędzia Administrator dzierżawy nawiązać nowe grupami usługi Office 365 istniejących witrynach zespołu programu SharePoint. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ten wpis.

Więcej informacji

Przesyłanie opinii

W tym artykule Data ostatniej aktualizacji 10 lipca 2018 wyniku swoje komentarze. Jeśli udało Ci się znaleźć te informacje przydatne, a zwłaszcza, jeśli nie, użyj poniższych elementów sterujących opinii aby poinformować nas o tym, jak firma Microsoft może ułatwić lepsze.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×