Użyj czytnika zawartości ekranu, aby dodać tytuł, etykiety danych i legendę do wykresu w programie Excel 2016

Używając klawiatury i czytnika zawartości ekranu, możesz dodać tytuł, etykiety danych i legendę do wykresu w programie Excel 2016. Tytuły, etykiety danych i legendy pomagają w udostępnieniu wykresu, ponieważ zawierają niewidoczne elementy, które opisują wykres.

Uwaga : Aby uzyskać pomoc na temat wybierania wykresu, z którym można pracować, zobacz Tworzenie i zaznaczanie wykresu w programie Excel 2016 za pomocą czytnika zawartości ekranu.

W tym temacie

Dodawanie tytułu do wykresu

Tytuły pomagają szybko zrozumieć informacje przedstawione na wykresie. Na przykład jeśli w arkuszu budżetu miesięcznego utworzysz wykres kołowy kosztów rzeczywistych dla każdej kategorii wydatków, zatytułowanie go Koszt rzeczywisty może ułatwić zrozumienie wykresu. A jeśli utworzysz w tym arkuszu wykres paskowy kosztów planowanych dla każdej kategorii wydatków, zatytułowanie osi Kategoria wydatków i Koszt planowany może zwiększyć dostępność wykresu.

 1. Wybierz wykres, nad którym chcesz pracować.

 2. Aby otworzyć menu Dodaj element wykresu, naciśnij klawisz Alt, J+C, a następnie A.

 3. W menu wybierz rodzaj tytułu, który chcesz dodać.

  • Aby dodać tytuł wykresu, naciśnij klawisz C. Fokus przeniesie się do pola edycji Tytuł wykresu.

   • Aby dodać tytuł nad wykresem, naciśnij klawisz A, wpisz tytuł, a następnie naciśnij klawisz Enter.

   • Aby dodać tytuł wyśrodkowany nakładany, naciśnij klawisz C, wpisz tytuł, a następnie naciśnij klawisz Enter.

   • Aby przejrzeć więcej opcji tytułów, naciśnij klawisz M, a następnie użyj klawisza Strzałka w dół.

  • Aby dodać tytuły osi, naciśnij klawisz A. (Wykresy, które nie zawierają osi, na przykład kołowe lub pierścieniowe, nie mają tytułów osi).

   • Aby dodać tytuł głównej osi poziomej, naciśnij klawisz H. Fokus przeniesie się do pola edycji Tytuł głównej osi poziomej. Wpisz tytuł i naciśnij klawisz Enter.

   • Aby dodać tytuł głównej osi pionowej, naciśnij klawisz V. Fokus przeniesie się do pola edycji Tytuł głównej osi pionowej. Wpisz tytuł i naciśnij klawisz Enter.

   • Aby przejrzeć więcej opcji tytułów osi, naciśnij klawisz M, a następnie użyj klawisza Strzałka w dół.

  Wprowadzone tytuły są dodawane do wykresu.

Uwagi : 

 • Aby usunąć tytuł wykresu, naciśnij klawisz Alt, J+C, A, C, a następnie N.

 • Aby usunąć tytuł głównej osi poziomej, naciśnij klawisz Alt, J+C, A, a następnie H.

 • Aby usunąć tytuł głównej osi pionowej, naciśnij klawisz Alt, J+C, A, a następnie V.

Dodawanie etykiet danych do wykresu

Etykiety danych ułatwiają zrozumienie wykresu, ponieważ przedstawiają szczegóły dotyczące serii danych lub jej poszczególnych punktów danych. Na przykład jeśli w arkuszu budżetu miesięcznego utworzysz wykres kołowy kosztów rzeczywistych dla każdej kategorii wydatków, bez etykiet danych może być trudno stwierdzić, że 19 procent całkowitego budżetu stanowiły artykuły spożywcze.

 1. Wybierz wykres, nad którym chcesz pracować.

 2. Aby wybrać przycisk Dodaj element wykresu, naciśnij klawisz Alt, J+C, a następnie A.

 3. Aby otworzyć menu Etykiety danych, naciśnij klawisz D.

 4. W menu wybierz rodzaj etykiet, które chcesz dodać.

  • Aby wybrać pozycję Środek, naciśnij klawisz C.

  • Aby wybrać pozycję Koniec wewnętrzny, naciśnij klawisz E.

  • Aby wybrać pozycję Podstawa wewnętrzna, naciśnij klawisz B.

  • Aby wybrać pozycję Koniec zewnętrzny, naciśnij klawisz O.

  • Aby wybrać pozycję Objaśnienie danych, naciśnij klawisz U.

  • Aby przejrzeć więcej opcji etykiet danych, naciśnij klawisz M, a następnie użyj klawisza Strzałka w dół.

  Wybrane etykiety danych są automatycznie dodawane do wykresu.

Uwaga : Aby usunąć etykiety danych, naciśnij klawisz Alt, J+C, D, a następnie N.

Dodawanie legendy do wykresu

Legendy pomagają szybko zrozumieć relacje między danymi na wykresie. Na przykład jeśli w arkuszu budżetu miesięcznego utworzysz wykres paskowy porównujący koszty planowane z kosztami rzeczywistymi dla każdej kategorii wydatków, legenda pomoże szybko zidentyfikować dwa różne paski oraz kategorie o największych rozbieżnościach.

 1. Wybierz wykres, nad którym chcesz pracować.

 2. Aby wybrać przycisk Dodaj element wykresu, naciśnij klawisz Alt, J+C, a następnie A.

 3. Aby otworzyć menu Legenda, naciśnij klawisz L.

 4. W menu wybierz miejsce, w którym chcesz dodać legendę:

  • Aby wybrać pozycję Z prawej, naciśnij klawisz R.

  • Aby wybrać pozycję U góry, naciśnij klawisz T.

  • Aby wybrać pozycję Z lewej, naciśnij klawisz L.

  • Aby wybrać pozycję Na dole, naciśnij klawisz B.

  • Aby przejrzeć więcej opcji legendy, naciśnij klawisz M, a następnie użyj klawisza Strzałka w dół.

  Legenda zostanie automatycznie dodana do wykresu w wybranej lokalizacji.

Uwaga : Aby usunąć legendę, naciśnij klawisz Alt, J+C, A, L, a następnie N.

Uzyskiwanie dodatkowych informacji

Skróty klawiaturowe w programie Excel 2016 dla systemu Windows

Tworzenie i zaznaczanie wykresu w programie Excel 2016 za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie tabeli w arkuszu programu Excel 2016 przy użyciu czytnika ekranu

Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych programu Excel z ułatwieniami dostępu

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×