Typy plików, których nie można dodawać do listy ani do biblioteki

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Administrator serwera może użyć administracji centralnej do ograniczenia przekazywania lub pobierania pewnych rodzajów plików na podstawie rozszerzenia ich nazwy. Na przykład plik z rozszerzeniem exe może potencjalnie zawierać kod uruchamiany na komputerach klienckich po pobraniu pliku. Po zablokowaniu plików z rozszerzeniem exe użytkownicy nie mogą ani przekazywać, ani pobierać plików z tym rozszerzeniem. Dzięki zablokowaniu plików tego typu potencjalnie szkodliwa zawartość plików exe nie może być pobierana ani uruchamiana na komputerach klienckich. Ta funkcja nie zapobiega wszystkim nadużyciom opartym na typach plików i nie została w tym celu zaprojektowana.

Uwaga: Właściciele witryn oraz inni użytkownicy powinni mieć świadomość, jakie typy plików są blokowane, gdyż dzięki temu będą wiedzieć, dlaczego nie można pobrać pewnych typów plików. Jeśli nie wiadomo, jakie typy plików są blokowane, należy skontaktować się z administratorem serwera.

Domyślnie blokowanych jest kilka standardowych rozszerzeń plików, w tym wszystkie rozszerzenia plików, które są traktowane jako wykonywalne przez Eksploratora Windows. Pliki z nazwami zawierającymi nawiasy klamrowe { lub } są również automatycznie blokowane. Poniższa tabela zawiera rozszerzenia plików blokowanych domyślnie.

Rozszerzenie pliku

Typ pliku

ade

Rozszerzenie projektu programu Microsoft Access

adp

Projekt programu Microsoft Access

app

Plik aplikacji

asa

Plik deklaracji ASP

ashx

Plik programu obsługi sieci Web ASP.NET. Programy obsługi sieci Web są modułami programowymi, które obsługują pierwotne żądania HTTP otrzymane przez program ASP.NET.

asmx

Plik źródłowy usług sieci Web ASP.NET

asp

Strony ASP

bas

Moduł klas języka Microsoft Visual Basic

bat

Plik wsadowy

cdx

Indeks złożony

cer

Plik certyfikatu

chm

Skompilowany plik Pomocy w formacie HTML

class

Plik klasy języka Java

cmd

Skrypt poleceń systemu Microsoft Windows NT

com

Program systemu Microsoft MS-DOS

config

Plik konfiguracyjny

cpl

Rozszerzenie Panelu sterowania

crt

Certyfikat zabezpieczeń

csh

Plik skryptu

dll

Biblioteka dołączana dynamicznie systemu Windows

exe

Program

fxp

Program skompilowany przez program Microsoft Visual FoxPro

hlp

Plik Pomocy

hta

Program w języku HTML

htr

Plik skryptu

htw

Dokument HTML

ida

Plik Internetowych usług informacyjnych

idc

Plik łącznika internetowej bazy danych

idq

Plik kwerendy danych internetowych

ins

Usługa nazewnictwa internetowego

isp

Ustawienia komunikacji internetowej

its

Plik zbioru dokumentów internetowych

jse

Zakodowany plik skryptu języka JScript

ksh

Plik skryptu Korn Shell

lnk

Skrót

mad

Skrót

maf

Skrót

mag

Skrót

mam

Skrót

maq

Skrót

mar

Skrót

mas

Procedura przechowywana programu Microsoft Access

mat

Skrót

mau

Skrót

mav

Skrót

maw

Skrót

mda

Dodatek programu Microsoft Access

mdb

Program Microsoft Access

mde

Baza danych programu Microsoft Access MDE

mdt

Plik danych programu Microsoft Access

mdw

Grupa robocza programu Microsoft Access

mdz

Program kreatora Microsoft Access

msc

Dokument programu Microsoft Common Console

msh

Pomoc skryptu agenta firmy Microsoft

msh1

Pomoc skryptu agenta firmy Microsoft

msh1xml

Pomoc skryptu agenta firmy Microsoft

msh2

Pomoc skryptu agenta firmy Microsoft

msh2xml

Pomoc skryptu agenta firmy Microsoft

mshxml

Pomoc skryptu agenta firmy Microsoft

msi

Pakiet Instalatora Windows firmy Microsoft

msp

Plik pakietu poprawek Instalatora Windows

mst

Plik źródłowy Visual Test

ops

Plik ustawień profilu pakietu Microsoft Office

pcd

Skompilowany skrypt Microsoft Visual Test lub obraz w formacie Photo CD

pif

Skrót do programu systemu MS-DOS

prf

Plik systemowy

prg

Plik źródłowy programu

printer

Plik drukarki

pst

Plik folderu osobistego programu Microsoft Outlook

reg

Wpisy rejestru

rem

Plik obsługi bazy danych ACT!

scf

Plik polecenia Eksploratora Windows

scr

Wygaszacz ekranu

sct

Plik skryptu

shb

Skrót systemu Windows

shs

Obiekt Shell Scrap

shtm

Plik HTML zawierający dyrektywy po stronie serwera

shtml

Plik HTML zawierający dyrektywy po stronie serwera

soap

Plik protokołu Simple Object Access Protocol

stm

Plik HTML zawierający dyrektywy po stronie serwera

url

Adres URL (skrót internetowy)

vb

Plik języka Microsoft Visual Basic Scripting Edition (Visual Basic Scripting Edition (VBScript))

vbe

Zakodowany plik skryptu języka VBScript

vbs

Plik VBScript

ws

Plik skryptu systemu Windows

wsc

Składnik skryptu systemu Windows

wsf

Plik skryptu systemu Windows

wsh

Plik ustawień hosta skryptów systemu Windows

Administratorzy serwera mogą użyć administracji centralnej do blokowania plików o określonych rozszerzeniach dla całego serwera lub farmy serwerów. Ponieważ lista zablokowanych typów plików jest oparta na rozszerzeniach plików, żaden plik o rozszerzeniu uwzględnionym na liście nie może być przekazywany ani pobierany, niezależnie od przewidywanego zastosowania pliku. Jeśli na przykład jednym z blokowanych rozszerzeń na liście jest asp, funkcja blokuje wszystkie pliki asp znajdujące się na serwerze, nawet jeśli obsługują one funkcje sieci Web na innym serwerze wchodzącym w skład farmy serwerów. Jeśli na końcu nazwy pliku występuje kropka (.), funkcja sprawdza, czy przed kropką nie występuje rozszerzenie z listy blokowanych rozszerzeń plików. Na przykład, jeśli jednym z blokowanych rozszerzeń na liście jest exe, plik o nazwie „nazwa_pliku.exe” zostanie również zablokowany. Na poniższej liście pokazano różne sposoby przedstawienia tego samego pliku, z których wszystkie zostaną zablokowane, jeśli rozszerzenie hta znajduje się na liście blokowanych rozszerzeń plików.

  • nazwa_pliku.hta

  • nazwa_pliku.hta.

  • nazwa_pliku.hta.{3050F4D8-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B}

  • nazwa_pliku.hta::$DATA

Użytkownik może określić, jakie pliki będą blokowane w witrynach sieci Web na serwerach, modyfikując w administracji centralnej listę blokowanych rozszerzeń plików. Można zablokować dodatkowe rozszerzenia plików (do 1024 typów plików), dodając je do listy na stronach administracji centralnej, lub też anulować blokowanie, usuwając rozszerzenie pliku z listy. Zmiana na liście rozszerzeń plików będzie dotyczyć zarówno nowych plików dodawanych do witryny sieci Web, jak i plików już ogłoszonych w witrynie. Jeśli na przykład biblioteka dokumentów zawiera plik z rozszerzeniem doc i rozszerzenie doc zostanie dodane do listy blokowanych rozszerzeń nazw plików, użytkownicy biblioteki dokumentów nie będą mogli otworzyć tego pliku. Użytkownicy będą mogli usunąć plik z blokowanym rozszerzeniem lub zmienić jego nazwę, ale nie będą mogli wykonać żadnej innej akcji.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×