Typy i opcje kolumn biblioteki i listy

Typy i opcje kolumn biblioteki i listy

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Typ kolumny określa sposób przechowywania danych i wyświetlany na liście lub w bibliotece. Po utworzeniu kolumny dla listy lub biblioteki, możesz wybrać typ kolumny, który wskazuje typ danych, które mają być przechowywane w kolumnie, takie jak tylko liczby, sformatowany tekst lub liczba, która jest obliczana automatycznie. Kolumny następnie są dodawane do jeden lub więcej widoków listy lub biblioteki, aby ułatwić wyświetlanie danych w zrozumiały sposób.

W poniższych sekcjach podano informacje o domyślnych typach kolumn, które można utworzyć, oraz o tym, kiedy stosować poszczególne typy kolumn. W danej organizacji mogą być dostępne dodatkowe typy kolumn.

Kolumny ułatwiają tworzenie zrozumiałych widoków elementów z listy lub biblioteki. Za pomocą kolumn można sortować, grupować i filtrować elementy, a także automatycznie obliczać dane dotyczące elementów oraz wyświetlać wyniki tych obliczeń. Kolumny umożliwiają także określanie, jakiego rodzaju informacje o elemencie powinny zostać wprowadzone podczas dodawania tego elementu do listy lub biblioteki. W czasie dodawania elementu jest wyświetlany formularz zawierający pola i opcje umożliwiające wprowadzanie informacji. Utworzenie listy lub biblioteki powoduje automatyczne utworzenie określonych kolumn, na przykład Tytuł i Zmodyfikowane przez. Dla własnych potrzeb można utworzyć dodatkowe kolumny. Utworzone kolumny określają, które pola i opcje będą wyświetlane w tym formularzu oraz które kolumny można dodawać do widoków listy lub biblioteki.

Wybrany typ kolumny określa się podczas jej tworzenia. W niektórych przypadkach można również wybrać inny typ dla już istniejącej kolumny, ale zależy to od rodzaju i ilości danych przechowywanych w kolumnie. Zmiana typu istniejącej kolumny może spowodować uszkodzenie przechowywanych w niej danych. Dlatego decyzję o rodzaju danych, które będą przechowywane, należy podjąć przed utworzeniem kolumny. Wybierając typ kolumny, należy sobie odpowiedzieć na następujące pytania:

 • Jakiego rodzaju dane mają być przechowywane? Tylko litery? Tylko liczby? Sformatowany tekst? Nie można na przykład przechowywać liter w kolumnie Liczba. Określenie rodzaju przechowywanych danych jest pierwszym krokiem prowadzącym do wybrania najodpowiedniejszego typu kolumny.

 • Czy dane mają być używane do obliczeń finansowych? Jeśli tak, najlepszym wyborem jest typ kolumny Waluta.

 • Czy dane mają być używane do obliczeń matematycznych? Jak dokładne muszą być te obliczenia? Dane można obliczać w kolumnach Liczba lub Waluta, ale jest to niemożliwe w kolumnach Tekst. Ponadto obliczenia w kolumnie Waluta są najprecyzyjniejsze.

 • Jak chcesz sortować dane w kolumnie? W kolumnie tekst liczby są sortowane jako ciągi znaków (1, 10, 100, 2, 20, 200 itd.), a nie jako wartości liczbowe. Aby posortować liczby jako wartości liczbowe, użyj kolumny Liczba lub Waluta. Ponadto wielu formatów dat nie sortować poprawnie, jeśli są one przechowywane w kolumny tekstu. Aby zapewnić prawidłowe sortowanie dat, korzystając z kolumny Data i godzina.

 • Czy wprowadzanie informacji w kolumnie ma być obowiązkowe? Jeśli tak, to można określić kolumnę jako wymaganą, co spowoduje, że użytkownicy nie będą mogli dodać elementu, nie wprowadzając danej informacji.

Ten typ pola kolumny służy do zbierania i wyświetlania w jednym wierszu niewielkich ilości niesformatowanego tekstu, takiego jak:

 • tylko tekst, na przykład imiona, nazwiska lub nazwy działów;

 • połączenia tekstu i liczb, na przykład adresy i numery kont;

 • liczby, które nie są używane w obliczeniach, na przykład numery identyfikacyjne pracowników, numery telefonów, kody pocztowe lub numery części.

Pojedynczy wiersz kolumny tekstu Wyświetla 255 znaków w jednym wierszu. Jeśli tworząc kolumnę dla listy lub biblioteki, a ma być wyświetlany tekst sformatowany lub więcej niż jeden wiersz tekstu naraz, należy utworzyć kolumnę wiele wierszy tekstu. Na kolumnę wiele wierszy tekstu można zmienić istniejącą kolumnę pojedynczy wiersz tekstu, bez utraty jakichkolwiek danych, który jest już przechowywany w kolumnie.

Kolumnę Pojedynczy wiersz tekstu można dostosowywać w następujący sposób:

 • Przypisywanie limitu znaków    Ogranicz liczbę znaków przez ustawienie Maksymalna liczba znaków, która ma. Na przykład jeśli w kolumnie są przechowywane numery identyfikacyjne pracowników 5 cyfrowy, służy funkcja aby zapewnić wprowadzanie tylko pięciu znaków.

 • Wyświetlanie wartości domyślnej    Automatycznie Wyświetl określonego tekstu, gdy ktoś doda zachowaniu osoby do wprowadzania inny tekst, jeśli są potrzebne do tego nowego elementu. Po ustawieniu wartość domyślna osób wprowadzić informacje szybciej, akceptując domyślny, o ile nie są potrzebne go zmienić. Na przykład jeśli w kolumnie jest przechowywana nazwa firmy przypisanej do projektu, a organizacja współpracuje z określoną firmą przy większości projektów, jako wartość domyślną można wprowadzić nazwę tej firmy. W wyniku nazwa firmy pojawia się automatycznie po dodaniu nowego projektu na liście i członkowie zespołu będą musieli wprowadzić nazwę.

  Wartością domyślną może być określony tekst lub wynik obliczeń nazywany wartością obliczoną. Wartości obliczone są pomocne w przypadku, gdy automatycznie ma być wyświetlany określony tekst, który jest zależny od osoby dodającej element, czasu dodania elementu lub innych czynników. Aby jako wartości domyślnej używać wartości obliczonej, zamiast określonego tekstu należy wprowadzić formułę. Formuła umożliwia obliczenie wartości na podstawie informacji zawartych w innych kolumnach lub funkcji systemowych, takich jak [dzisiaj], która wskazuje bieżącą datę, albo [ja], która wyświetla nazwisko osoby dodającej lub zmieniającej element.

  Wybór pojedynczy wiersz kolumny tekstu

Dodawanie danych lokalizacji sformatowanego z mapy Bing lub katalogu organizacji. Kolumna lokalizacji zawiera dodatkowe kolumn w celu filtrowania, sortowania i wyszukiwania przez informacji pokrewnych, w tym adres, miasto i województwo.

Ten typ pola kolumny na liście lub w bibliotece za pomocą do zbierania i wyświetlania tekstu sformatowanego lub długiego tekstu i liczb w więcej niż jednym wierszu, takie jak opis elementu. Kolumnę wiele wierszy tekstu mogą zawierać maksymalnie 63 999 znaków i można określić liczbę wierszy tekstu, który ma być wyświetlany podczas wprowadzania informacji o elemencie. Kolumna tego typu Wyświetla cały tekst, gdy kolumna jest wyświetlana na liście lub w bibliotece.

Kolumnę Wiele wierszy tekstu można dostosowywać w następujący sposób:

 • Przypisywanie limitu wyświetlania    Ogranicz liczbę wierszy wyświetlanych podczas wprowadzania informacji o elemencie, Liczba wierszy do edycji ustawienie. Na przykład w kolumnie są przechowywane długie notatki dotyczące zdarzenia kalendarza, można wyświetlić dziesięć wierszy tekstu. Ułatwia użytkownikom wprowadzanie informacji, ponieważ ich można łatwo zobaczyć cały tekst wprowadzony. I odwrotnie jeśli w kolumnie jest przechowywana tylko zdania lub dwóch zdarzeń, można wyświetlać tylko dwóch lub trzech wierszy tekstu.

  Po przypisaniu limitu wyświetlania nie ogranicza fragment tekstu, który pojawia się, gdy kolumna jest wyświetlana na liście. cały tekst wprowadzony dla elementu pojawi się w kolumnie.

 • Zezwalanie na nieograniczoną długość    (Dostępne tylko w bibliotekach dokumentów) Gdy używasz wiele wierszy tekstu w bibliotece dokumentów, można określić, pole nie jest ograniczona długości.

 • Włączanie lub wyłączanie formatowania tekstu    (Dostępne tylko na listach) Określanie typu tekst, aby umożliwić Określa, czy użytkownicy mogą stosować formatowanie, takie jak pogrubienie, kursywę lub kolory do tekstu. Dostępne są dwie opcje: zwykły tekst, który nie obsługuje opcje formatowania; lub rozszerzonego tekstu sformatowanego, która obsługuje podstawowe formatowanie, takie jak pogrubienie, kursywa, listy punktowanej lub numerowanej listy, kolor tekstu i kolorów tła. Ponadto wprowadzono dodatkowych opcji dla hiperłącza, obrazy i tabele.

 • Dołączanie zmian    (Dostępne tylko na listach) Jeśli przechowywanie wersji została włączona dla listy, Dołącz zmiany do istniejącego tekstu Określa, czy użytkownicy mogą dodawać nowy tekst dotyczący elementu bez zastępowania istniejący tekst tego elementu. Jeśli wybierzesz nie dołączanie zmian, nowy tekst dotyczący elementu zastępuje istniejący tekst tego elementu w kolumnie. Jeśli wybierzesz dołączanie zmian, osoby można wprowadzić dodatkowe informacje dotyczące elementu, wyświetlając tekst, który został wcześniej wprowadzony i Data i godzina został wprowadzony tekst jednocześnie. W przypadku wyświetlania na liście, nie jako pola w formularzu elementu kolumny Wyświetla hiperłącza Wyświetlanie wpisów, zamiast tekstu, i osoby można kliknąć hiperłącze, aby wyświetlić wszystkie informacje zawarte w kolumnie dla tego elementu.

  Ważne: Wyłączenie tej opcji po utworzeniu kolumny powoduje usunięcie wszystkich informacji, z wyjątkiem ostatnio wprowadzonych.

Wybór wielu liines kolumny tekstu

Ustawienia listy

Tekst wielowierszowego kolumny dla bibliotek dokumentów

Ustawienia dla bibliotek

Ten typ pola kolumny służy umożliwia użytkownikom wybieranie z listy opcji. Ten typ kolumny jest idealny wybór w sytuacjach, w którym chcesz mieć pewność, że wszystkie dane w kolumnie jest spójna, ponieważ można ograniczyć wartości, które są przechowywane w kolumnie.

Porada: Aby ograniczyć wartości w kolumnie tylko do wartości przechowywanych w witrynie, zamiast kolumny Wybór należy użyć kolumny Odnośnik. Więcej informacji na temat kolumn Odnośnik można znaleźć w dalszej części tego artykułu.

Kolumnę Wybór można dostosowywać w następujący sposób:

 • Definiowanie listy opcji do wyboru    Istnieje możliwość udostępnienia dokładnej listy wartości, które mogą być wybierane przez użytkowników. Aby udostępnić tę listę, należy zastąpić przykładowy tekst w polu Wpisz każdy wybór w osobnym wierszu odpowiednimi wartościami. Każdą wartość należy wpisać w osobnym wierszu. Aby rozpocząć nowy wiersz, należy nacisnąć klawisz ENTER.

 • Wybieranie formatu wyświetlania    Zezwalaj na wiele zaznaczeń z polami wyboru lub jednego zaznaczenia bez. Należy zauważyć, że tej SharePoint Online w klasycznym SharePoint będą wyświetlane tylko przyciski radiowe.

 • Udostępnianie dodatkowych opcji niestandardowych    Aby umożliwić użytkownikom wprowadzanie wartości, których nie ma na liście opcji, Włącz opcje wypełniane. To jest dobrym rozwiązaniem, jeśli nie znasz wszystkie wartości, które użytkownicy muszą wprowadzać na temat elementów. Jeśli wolisz, że osoby używać tylko wartości, które można określić, wyłącz funkcję na opcje wypełniane.

 • Wyświetlanie wartości domyślnej    Po dodaniu nowego elementu automatycznie jest wybierana określona wartość, którą użytkownicy mogą w razie potrzeby zmienić. Wartość domyślna ułatwia szybsze wprowadzanie informacji. Jeśli na przykład w kolumnie są przechowywane nazwy firm przypisanych do projektu, a organizacja współpracuje z określoną firmą przy większości projektów, jako wartość domyślną można wprowadzić nazwę tej firmy. Dzięki temu po dodaniu nowego projektu do listy automatycznie pojawi się nazwa firmy, a członkowie zespołu nie będą musieli wybierać nazwy.

  Wartością domyślną może być konkretna wartość lub wynik obliczeń nazywany wartością obliczoną. Wartości obliczone są pomocne w przypadku, gdy w kolumnie ma być automatycznie wyświetlany określony tekst, ale jest on uzależniony od osoby dodającej element, czasu dodania elementu lub innych czynników. Aby jako wartości domyślnej używać wartości obliczonej, zamiast określonego tekstu należy wprowadzić formułę. Formuła umożliwia obliczenie wartości na podstawie informacji zawartych w innych kolumnach lub funkcji systemowych, takich jak [dzisiaj], która wskazuje bieżącą datę, albo [ja], która wyświetla nazwisko osoby dodającej lub zmieniającej element.

Opcje wyboru kolumn

Ten typ pola kolumny służy do przechowywania wartości liczbowych, które nie są wartości pieniężnych.

Porady dotyczące wybierania kolumny Liczba lub Waluta

Typy kolumn zarówno Liczba i Waluta przechowywania wartości liczbowych. Kolumna numer służy do przechowywania danych liczbowych do obliczeń matematycznych, które nie są obliczeń finansowych lub nie wymagają wysokiego stopnia dokładności. Kolumnę Waluta służy do przechowywania danych liczbowych do obliczeń finansowych lub w przypadku, gdy nie chcesz zaokrąglanie liczb w obliczeniach. W przeciwieństwie do kolumnę numer kolumny Waluta jest 15 cyfr po lewej stronie przecinka i 4 cyfry po prawej stronie. Typy kolumn zarówno Liczba i Waluta zapewniają wstępnie zdefiniowane formaty określające sposób wyświetlania danych.

Kolumnę Liczba można dostosowywać w następujący sposób:

 • Określanie wartości minimalnej i maksymalnej    Zakres liczb wprowadzanych przez użytkowników można ograniczyć. Jeśli na przykład w kolumnie jest przechowywana wartość procentowa ukończonej pracy związanej z zadaniem, można określić zero jako wartość minimalną i sto jako wartość maksymalną. Podobnie jeśli w kolumnie jest przechowywana liczba uczestników wydarzenia, która ma być ograniczona do określonej wartości, można wprowadzić maksymalną liczbę uczestników jako wartość maksymalną.

 • Uwzględnianie miejsc po przecinku    Istnieje możliwość określenia, czy liczby mają zawierać miejsca po przecinku oraz ile miejsc po przecinku ma być przechowywanych. Jeśli kolumna może wymagać przechowywania liczb zawierających więcej niż pięć miejsc po przecinku, podczas wybierania liczby uwzględnianych miejsc po przecinku można wybrać opcję Automatycznie. Opcja Automatycznie stanowi także dobry wybór, gdy w kolumnie są przechowywane wyniki obliczeń, a wynik ma być tak dokładny, jak tylko to możliwe. Jeśli jednak wszystkie wartości w kolumnie mają mieć taką samą liczbę miejsc po przecinku, warto ograniczyć liczbę miejsc po przecinku do zera (tylko w przypadku liczb całkowitych) lub innej wartości nie większej niż pięć.

 • Wyświetlanie wartości domyślnej    Automatycznie Wyświetl określonej liczby, gdy ktoś doda zachowaniu osoby do wprowadzania różną, jeśli są potrzebne do tego nowego elementu. Wartość domyślna ułatwia szybsze wprowadzanie informacji. Na przykład jeśli w kolumnie jest przechowywana liczba komputerów każdego członka zespołu i każdy członek zespołu ma co najmniej jeden komputer, wprowadź wartość 1 jako wartość domyślna. W wyniku 1 pojawia się automatycznie po dodaniu nowego elementu do listy i członkowie zespołu będą musieli wprowadzić numer.

  Wartością domyślną może być konkretna liczba lub wynik obliczeń nazywany wartością obliczoną. Wartości obliczone są pomocne w przypadku, gdy automatycznie ma być wyświetlana określona liczba, ale jest ona uzależniona od osoby dodającej element, czasu dodania elementu lub innych czynników. Aby jako wartości domyślnej używać wartości obliczonej, zamiast określonej wartości należy wprowadzić formułę. Formuła umożliwia obliczenie liczby na podstawie informacji zawartych w innych kolumnach lub funkcji systemowych.

 • Formatowanie liczby jako wartości procentowej    Ustawienie Pokaż w procentach pozwala wyświetlana i przechowywana liczbę jako wartość procentową oraz traktowania jej jako wartości procentowej, gdy jest używana do obliczania innych wartości.

Opcje dla kolumny

Ten typ pola kolumny służy do przechowywania wartości pieniężnych.

Porady dotyczące wybierania kolumny Liczba lub Waluta

W kolumnach obu tych typów — Liczba i Waluta — są przechowywane wartości liczbowe. Kolumna Liczba służy do przechowywania danych liczbowych do obliczeń matematycznych, które nie są obliczeniami finansowymi ani nie wymagają wysokiego stopnia dokładności. Kolumna Waluta służy do przechowywania danych liczbowych do obliczeń finansowych lub do obliczeń, w których liczby nie powinny być zaokrąglane. W odróżnieniu od kolumny Liczba, kolumna Waluta zawiera 15 cyfr po lewej stronie przecinka i 4 cyfry po prawej stronie. Oba typy kolumn — Liczba i Waluta — udostępniają wstępnie zdefiniowane formaty określające sposób wyświetlania danych.

Wybór kolumny Waluta

Kolumnę Waluta można dostosowywać w następujący sposób:

 • Określanie wartości minimalnej i maksymalnej    Zakres wartości walutowych wprowadzanych przez użytkowników można ograniczyć. Jeśli na przykład w kolumnie są przechowywane zgłoszone wydatki dotyczące wydarzenia, a organizacja ogranicza zgłaszanie do kwot z określonego zakresu, można określić te limity jako wartość minimalną i maksymalną.

 • Uwzględnianie miejsc po przecinku    Istnieje możliwość określenia, czy wartości mają uwzględniać miejsca po przecinku oraz ile miejsc po przecinku ma być przechowywanych. W przypadku wartości walutowych można wybrać dwa miejsca po przecinku lub, jeśli mają być przechowywane tylko zaokrąglone wartości, można wybrać zero. W przypadku wartości innych niż pieniężne używanych w obliczeniach, które wymagają wysokiego stopnia dokładności, można ograniczyć liczbę miejsc po przecinku do zakresu od zera do pięciu lub w celu uzyskania dokładniejszych wartości wybrać opcję Automatycznie, aby w wyniku obliczenia automatycznie użyć odpowiedniej liczby miejsc po przecinku.

 • Wyświetlanie wartości domyślnej    Po dodaniu nowego elementu automatycznie jest wyświetlana określona wartość, którą użytkownicy mogą w razie potrzeby zmienić. Wartość domyślna ułatwia szybsze wprowadzanie informacji. Jeśli na przykład w kolumnie są przechowywane wydatki poniesione na założenie nowych kont i są one zazwyczaj takie same dla wszystkich nowych kont, można określić tę kwotę jako wartość domyślną. Dzięki temu po dodaniu nowego elementu do listy automatycznie pojawi się ta wartość, a członkowie zespołu nie będą musieli wprowadzać liczby.

  Wartością domyślną może być konkretna wartość lub wynik obliczeń nazywany wartością obliczoną. Wartości obliczone są pomocne w przypadku, gdy automatycznie ma być wyświetlana określona wartość, ale jest ona uzależniona od elementu, osoby dodającej element, czasu dodania elementu lub innych czynników. Aby jako wartości domyślnej używać wartości obliczonej, zamiast określonego tekstu należy wprowadzić formułę. Formuła umożliwia obliczenie wartości na podstawie informacji zawartych w innych kolumnach lub funkcji systemowych.

 • Wybieranie formatu waluty    Upewnij się, że wszystkie wartości w kolumnie są oparte na tej samej waluty, wybierając określony format waluty dla kolumny. Pole listy rozwijanej oferuje ponad 100 opcji kraju, aby można było określić waluty w większość formatów lokalnych.

Ten typ pola kolumny służy do przechowywania dat kalendarzowych lub dat i godzin. Format daty zależy od ustawień regionalnych witryny. Jeśli wymagany format jest niedostępny, należy poprosić administratora o dodanie do witryny obsługi odpowiedniego regionu.

Kolumnę Data i godzina można dostosowywać w następujący sposób:

 • Uwzględnianie tylko daty lub zarówno daty, jak i godziny    Istnieje możliwość określenia, czy ma być uwzględniana tylko data kalendarzowa, czy zarówno data kalendarzowa, jak i godzina dnia.

 • Wyświetlanie wartości domyślnej    Po dodaniu nowego elementu automatycznie jest wyświetlana określona data lub data i godzina, którą użytkownicy mogą w razie potrzeby zmienić. Wartość domyślna ułatwia szybsze wprowadzanie informacji. Jeśli na przykład w kolumnie jest przechowywana data poniesienia wydatków, a większość wydatków jest ponoszonych pierwszego dnia roku obrachunkowego, można określić pierwszy dzień roku obrachunkowego jako wartość domyślną. Dzięki temu po dodaniu nowego elementu do listy automatycznie pojawi się ta data, a członkowie zespołu nie będą musieli wprowadzać daty.

  Wartością domyślną może być określona wartość, data dodania elementu do listy lub biblioteki lub wynik obliczeń nazywany wartością obliczoną. Wartości obliczone są pomocne, gdy automatycznie ma być wyświetlana określona data lub godzina i mogą być uzależnione od wskazanego elementu. Aby jako wartości domyślnej używać wartości obliczonej, należy wprowadzić formułę. Formuła umożliwia obliczenie wartości na podstawie informacji zawartych w innych kolumnach lub funkcji systemowych, takich jak [dzisiaj], która wskazuje bieżącą datę. Jeśli na przykład w kolumnie ma być wyświetlana data o 30 dni późniejsza niż bieżąca, w polu Wartość obliczona należy wpisać równanie =[DZISIAJ]+30.

Wybór kolumny Data Godzina

Ten typ pola kolumny umożliwia użytkownikom wybieranie wartości na podstawie informacji, które są już przechowywane w witrynie. Jeśli na przykład w kolumnie mają być przechowywane nazwy kont klientów, do których są przypisani pracownicy, a lista kont ma być ograniczona do listy Konta klientów w witrynie, można utworzyć kolumnę Odnośnik, w której będą wyświetlane nazwy z listy Konta klientów. W zależności od tego, czy użytkownicy mogą wybrać więcej niż jedną wartość, lista opcji w kolumnie Odnośnik jest wyświetlana w postaci pola rozwijanego (menu rozwijanego) lub pola listy.

Kolumnę Odnośnik można dostosowywać w następujący sposób:

 • Wybieranie źródła wartości odnośnika    Określ, jakie listy, biblioteki lub tablica dyskusyjna w witrynie, która zawiera wartości, które mają być przechowywane w kolumnie. Źródło nie może być podwitryna, witryna obszaru roboczego, typu wiki lub blogu. Po określeniu listy, biblioteki lub tablicy dyskusyjnej, którą chcesz, możesz określić, która kolumna tej listy, biblioteki lub tablicy dyskusyjnej zawiera wartości, które użytkownicy mają wybierać.

 • Zezwalaj na wiele zaznaczeń    Zezwalanie użytkownikom na wybieranie dowolnej liczby wartości lub ograniczyć liczbę wartości, które mogą być tylko jedną wartość. Jeśli użytkownicy mogą wybrać wiele wartości, wszystkie wartości są wyświetlane w kolumnie, oddzielonych średnikami (;).

 • Wybieranie kolumn do wyświetlenia    Możesz dodać jedną lub więcej kolumn do wyświetlenia określonych wartości pól dla tego typu kolumny.

Okno dialogowe wybór kolumny odnośnika

Ten typ pola kolumny służy do przechowywania informacji typu prawda/fałsz lub tak/nie, takich jak uczestnictwo danej osoby w wydarzeniu. Podczas wprowadzania informacji o elemencie kolumna Tak/Nie jest wyświetlana jako pojedyncze pole wyboru. Aby wskazać wartość Tak, członkowie zespołu zaznaczają pole wyboru. Aby wskazać wartość Nie, czyszczą pole wyboru.

Dane z kolumny Tak/Nie mogą być używane w obliczeniach dotyczących innych kolumn. W takich przypadkach wartość Tak jest przekształcana na wartość liczbową jeden (1), a wartość Nie jest przekształcana na wartość liczbową zero (0).

Kolumnę Tak/Nie można dostosować, wybierając jej wartość domyślną. Wartością domyślną jest zaznaczenie wyświetlane automatycznie podczas dodawania nowego elementu. W razie potrzeby użytkownicy mogą wybrać inną wartość. W przypadku kolumny Tak/Nie można określić, czy pole wyboru jest automatycznie zaznaczone, wskazując wartość Tak, czy nie jest, wskazując wartość Nie.

Wybór tak/nie kolumny

Ten typ pola kolumny umożliwia uzyskanie listę można wyszukiwać osoby i grupy, z których użytkownicy mogą wybrać podczas dodawania lub edytowania elementu. Na przykład na liście zadania, osoba lub grupa kolumny o nazwie Przypisane do zapewnia listę osób, które zadania mogą być przypisane do. Zawartość listy zależy od tego, jak usługami katalogowymi i SharePoint grupy zostały skonfigurowane dla witryny. Aby dostosować zawartości listy, może być konieczne skontaktuj się z administratorem.

Kolumnę Osoba lub grupa można dostosowywać w następujący sposób:

 • Zezwalanie na wiele zaznaczeń    Można zezwolić użytkownikom na wybieranie dowolnej liczby opcji lub ograniczyć liczbę zaznaczeń tylko do jednej opcji.

 • Dołącz lub Wyklucz grupy osób    Określ, czy lista zawiera tylko poszczególne osoby lub dodatkowo obejmuje listy dystrybucyjne poczty e-mail i grupy SharePoint. Na przykład na liście zadania można uwzględnić tylko poszczególne osoby w celu zapewnienia określonej osoby odpowiedzialne za każdego zadania. Na liście projekty można uwzględnić listy dystrybucyjne poczty e-mail i SharePoint grupy, aby upewnić się, że zespołu jest skojarzony z każdego projektu.

 • Limit listy tylko do użytkowników witryny    Określ, czy lista uwzględnia wszystkie osoby i grupy w usłudze katalogowej lub tylko te osoby i grupy, którzy mają dostęp do witryny jako członkowie grupy SharePoint.

 • Określanie, jakie informacje mają być wyświetlane    Użytkownik może wybrać, jakie informacje o osobach lub grupach mają być wyświetlane. Na przykład na liście Kontakty w dużej organizacji można wybrać wyświetlanie nazwiska osoby, zdjęcia i szczegółowych danych, takich jak umiejętności i doświadczenie. Na liście Kontakty w małym zespole można wybrać wyświetlanie tylko nazwiska lub adresu e-mail osoby.

Uwaga: Status obecności wcześniej dostępne nazwy (obecności), nie jest dostępna w przeglądarkach nowoczesny. Twoja organizacja może nastąpić udostępnić obecności, wykonując czynności opisane w wyświetlania klasyczny witryny usługi SharePoint Online w trybie dokumentu w programie Internet Explorer 10.

Ten typ pola kolumny służy do przechowywania hiperłącza do strony sieci Web albo do wyświetlania grafiki w intranecie lub Internecie.

Hiperłącze lub obraz kolumny przechowuje URL Uniform Resource Locator () dla strony sieci Web, grafikę lub inny zasób. W zależności od formatu wyświetlania, który można wybrać zostanie wyświetlona hiperłącza, które można kliknąć, aby uzyskać dostęp do zasobu, lub grafika zamiast adresu URL pliku graficznego.

Aby adres URL był wyświetlany jako hiperłącze, należy wybrać format Hiperłącze. Wprowadzając informacje o elemencie, użytkownicy mogą wprowadzić adres URL i tekst opisu zamiast adresu URL. Aby była wyświetlana grafika zamiast adresu URL pliku grafiki, należy wybrać format Obraz. Wprowadzając informacje o elemencie, użytkownicy muszą wprowadzić pełny adres URL pliku grafiki, na przykład http://www.example.com/image.gif, a opcjonalnie mogą wprowadzić opisowy, alternatywny tekst dotyczący grafiki, wyświetlany dla osób, które wyłączyły grafikę w swoich przeglądarkach lub za pomocą oprogramowania czytającego z ekranu konwertują grafikę wyświetlaną na ekranie na mówione słowa.

Opcje kolumny obrazu i hiperłącza

Ten typ pola kolumny służy do wyświetlania informacji opartych tylko na wynikach obliczenia innych kolumn na liście lub w bibliotece. Na przykład użycie = [Ilość] * [cena elementu] do obliczania ceny całkowitej.

Można dodać kolumnę obliczeniową do listy lub biblioteki, możesz utworzyć formułę, która zawiera operatorów, takich jak odejmowania (-) i dodawanie (+), funkcje, określone wartości i odwołania do innych kolumn. Formuły mogą obliczać daty i godziny, wykonywać równania matematyczne lub przetwarzać tekst. Na przykład na liście zadania umożliwia tego typu kolumny obliczyć liczbę dni kalendarza wymagany do wykonania każdego zadania na podstawie kolumn Data rozpoczęcia i Data ukończenia (= [Data ukończenia]-[Data rozpoczęcia]). Na liście kontaktów, umożliwia kolumny obliczeniowe Łączenie imion i nazwisk kontaktów i rozdzielać znakiem spacji, na podstawie kolumn Imię i nazwisko (& [Imię] = "" & [Nazwisko]). Należy zauważyć, że formuła w kolumnie obliczeniowej może odwoływać się tylko do innych kolumn w tej samej listy lub biblioteki.

Oprócz wprowadzania formuły do obliczeń użytkownik określa, jakiego typu dane mają być zwracane w wyniku obliczenia oraz w jaki sposób dane te mają być przechowywane i wyświetlane. Dodatkowe informacje na temat poszczególnych typów danych można znaleźć w odpowiedniej sekcji tego artykułu.

Aby uzyskać więcej o formuł i funkcji do użytku z pola obliczeniowego zobacz Przykłady typowych formuł na listach programu SharePoint. Ten artykuł zawiera wiele typowych formuł, a także łącza do opisów wszystkie funkcje, które mogą być używane w SharePoint.

Opcje kolumny obliczeniowej

W tej kolumnie umożliwia tworzenie dodatkowe opcje dla osób zatwierdzających w przypadku korzystania z przepływów pracy zadania.

Zazwyczaj zadania przepływu pracy zawiera tylko wyników zatwierdzanie lub odrzucanie ograniczanie sposób obsługi elementu lub dokumentu. Może być konieczne przydzielić zadanie innej osobie lub przywrócić przesyłające, aby uzyskać więcej informacji. Z kolumną wynik zadania mogą oferować wybór pola kolumny umożliwiające wybranie opcji kryteria zakończenia różnych. Na przykład można zażądać wyjaśnienia elementu lub przypisać go do innej osoby do nadaj polu Osoba zatwierdzająca uzyskania większej elastyczności w przepływie pracy.

Opcje kolumny wynik zadania

Kolumna wynik zadania jest podobne do pola wyboru podczas wpisywania w polu Wybór opcji. Możesz ustawić pojedyncze wybór jako domyślny, lub użyć obliczoną wartość. Aby użyć obliczoną wartość, należy wprowadzić formułę, zamiast określoną liczbę jako wartość domyślna. Formuła umożliwia obliczenie liczby na podstawie informacji zawartych w innych kolumnach lub funkcji systemowych. Można także, czy wartość kolumny jest wymagane, a także wprowadzić wartości unikatowe między wszystkie pozycje.

Samouczek indepth przy użyciu zadania i wyniki zadań w SharePoint zobacz Praca z zadaniami w programie SharePoint 2013 przepływach przy użyciu programu Visual Studio 2012

Ta kolumna służy do wyświetlania danych z zewnętrznych źródeł, takich jak aplikacje CRM, baz danych lub arkuszy kalkulacyjnych.

Kolumny danych zewnętrznych umożliwiają łączenie z zewnętrznymi źródłami danych o podanie takich jak baz danych, arkuszy kalkulacyjnych i aplikacje CRM. Na przykład nawiązywanie połączenia z aplikacją LOB programu, takich jak SAP lub Microsoft CRM zapewnia informacje o aktualność klienta ze źródła danych zewnętrznych, które mogą być wyświetlane i umieszczone na liście. Na liście przy użyciu bazy danych magazynu zewnętrznego, może być bieżącego cen, opisy lub grubości wysyłki, które mogą być używane do obliczeń czy do wyszukiwania przez innych kolumn.

Opcje kolumny danych zewnętrznych

Dane zewnętrzne musi być niektóre wymagania wstępne spełnione przed możesz uzyskać dostęp do danych zewnętrznych. Te zadania wykonywane są zwykle przez administratora i powodować tworzenia kont i uprawnień dostępu do danych, aktywowania Usługi łączności danych biznesowych i Usługę bezpiecznego magazynu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia aktualizowanie i odświeżanie kolumny danych zewnętrznych, zobacz Tworzenie i aktualizowanie kolumny danych zewnętrznych na liście lub w bibliotece lub Praca z danymi zewnętrznymi w usługach programu Excel (SharePoint Server).

Za pomocą tego typu kolumny można udostępnić użytkownikom witryny opcję wybierania wartości z określonego zestawu zarządzanych terminów i stosowania tych wartości do zawartości. Użytkownicy mogą utworzyć kolumnę zarządzanych metadanych i skonfigurować ją w celu zamapowania na istniejący termin lub zestaw terminów. Ponadto mogą utworzyć nowy zestaw terminów przeznaczony dla kolumny zarządzanych metadanych. Kolumny zarządzanych metadanych mają kilka unikatowych funkcji i cech, które ułatwiają użytkownikom wybieranie i stosowanie terminów do zawartości, na przykład obsługę wyszukiwania podczas wpisywania i zapobiegania wieloznaczności terminów, opisów, synonimów i wartości wielojęzycznych.

Kolumny zarządzanych metadanych umożliwiają spójne stosowanie metadanych w witrynach, ponieważ udostępniają one użytkownikom listę terminów, które można stosować do zawartości. Te terminy są pobierane z zestawu terminów centralnie zarządzanego za pomocą narzędzia do zarządzania magazynami terminów przez administratora magazynów terminów lub inne osoby dysponujące uprawnieniami do zarządzania terminami. Po zaktualizowaniu zestawu terminów powiązanego z określoną kolumną zarządzanych metadanych zaktualizowane terminy są automatycznie udostępniane użytkownikom w każdym miejscu, w którym jest dostępna dana kolumna zarządzanych metadanych. Kolumnę Zarządzane metadane można dostosowywać na następujące sposoby.

Wybór kolumny zarządzanych metadanych

Pole wielu wartości    Zaznaczenie pola wyboru Zezwalaj na wiele wartości umożliwia kolumna zawiera więcej niż jedną wartość. Należy zauważyć, że uniemożliwi włączenie tej funkcji sortowania danych w widokach listy.

Format wyświetlania    Wartość wybrana z zestawu terminów może być wyświetlana jako pojedyncza wartość lub z pełną ścieżką hierarchii.

 • Zaznacz pole wyboru Wyświetl etykietę terminu w polu, aby wyświetlić wartość warunki określone jako pojedyncza wartość. Na przykład: Miasto.

 • Zaznacz pole wyboru Wyświetl całą ścieżkę terminu w polu, aby wyświetlić wartość warunki określone jako pełną ścieżką hierarchii. Na przykład: kontynent, Kraj/Region, Miasto w lokalizacji.

Ustawienia zestawu terminów    Służy do wyświetlania terminów z zestawu terminów zarządzanych na poziomie przedsiębiorstwa oraz tworzenia niestandardowych zestawów terminów w celu udostępnienia innym użytkownikom w zbiorze witryn.

 • Używanie zestawu terminów zarządzanych    Należy wprowadzić co najmniej jeden termin (oddzielając kolejne terminy średnikami) i wybrać pozycję Znajdź, aby odfiltrować tylko te opcje, które zawierają szukane terminy. Po znalezieniu zestawu terminów zawierającego listę wartości do wyświetlenia w tej kolumnie, należy kliknąć odpowiedni termin, aby wybrać pierwszy poziom hierarchii do wyświetlenia w kolumnie. Wszystkie poziomy poniżej wybranego terminu będą widoczne dla użytkowników podczas wybierania wartości.

Tworzenie niestandardowego zestawu terminów    Należy wprowadzić opis niestandardowego zestawu terminów, a następnie wprowadzić hierarchię tego zestawu bezpośrednio w udostępnionym polu lub kliknąć pozycję Edytuj za pomocą menedżera zestawów terminów, aby otworzyć narzędzie do zarządzania terminami.

Aby uzyskać więcej informacji o zarządzanych metadanych zobacz Wprowadzenie do zarządzanych metadanych. W tym artykule opisano, jakie zarządzanych metadanych jest i jak z niego korzystać.

Uwaga:  Niestandardowe terminy są dostępne dla wszystkich użytkowników w zbiorze witryn, ale nie są dostępne jako słowa kluczowe przedsiębiorstwa.

Praca z kolumnami, list i bibliotek

Oto dodatkowe zasoby, które ułatwiają pracę z list i bibliotek:

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×