Typy danych dla aplikacji sieci web programu Access

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ważne    Firma Microsoft nie zaleca już tworzenia aplikacji sieci Web programu Access ani używania ich w programie SharePoint. Jako alternatywę rozważ tworzenie rozwiązań biznesowych bez użycia kodu dla sieci Web i urządzeń przenośnych za pomocą usługi Microsoft PowerApps.

Podczas tworzenia tabel w aplikacjach sieci web programu Access, należy wybrać typ danych dla każdej kolumny danych. Typy danych w aplikacjach sieci web programu Access są podobne do plików bazy danych komputerów stacjonarnych (accdb), ale istnieją pewne różnice, ponieważ przechowywane dane programu SQL Server (lub Microsoft Azure bazy danych SQL, w przypadku aplikacji sieci web w witrynie usługi Office 365). W poniższej tabeli przedstawiono typy danych dostępne dla aplikacji sieci web programu Access i jakiego rodzaju dane są odpowiednie dla. Dla programu SQL Server aficionados możemy również listy typy danych programu SQL Server, które są zgodne.

Typ danych

Ustawienie właściwości podtypu

Opis

Odpowiadający typ danych programu SQL Server

Autonumerowanie

Nie dotyczy

Wartość unikatowa generowana przez program Access dla każdego nowego rekordu.

int

Krótki tekst

Nie dotyczy

Dane alfanumeryczne od 1 do 4000 znaków (domyślny limit liczby znaków to 255).

nvarchar o długości od 1 do 4000 znaków

Długi tekst

Nie dotyczy

Dane alfanumeryczne do 2^30-1 bajtów.

nvarchar(max)

Liczba

Pełna liczba (bez miejsc dziesiętnych)

Dane liczbowe.

int

Liczba

Liczba zmiennoprzecinkowa (zmienna liczba miejsc dziesiętnych)

Dane liczbowe.

double

Liczba

Liczba stałoprzecinkowa (6 miejsc dziesiętnych)

Dane liczbowe.

decimal(28,6)

Data/Godzina

Data

Daty.

date

Data/Godzina

Godzina

Godziny.

time(3)

Data/Godzina

Data i godzina

Daty i godziny.

datetime2(3)

Waluta

Nie dotyczy

Dane pieniężne.

decimal(28,6)

Tak/Nie

Nie dotyczy

Dane w postaci wartości logicznych (tak/nie).

bit (wartość domyślna to false)

Hiperłącze

Nie dotyczy

Adres łącza do dokumentu lub pliku w Internecie lub intranecie

nvarchar(max)

Obraz

Nie dotyczy

Dane obrazu.

Dane obrazu binarnego varbinary(max), 2^31-1 bajtów

Obliczeniowe

Nie dotyczy

Wyniki wyrażenia utworzonego przy użyciu danych z co najmniej jednego pola w tabeli.

Zależnie od wyników wyrażenia.

Odnośnik

Lista wartości

Używa zawartości listy wartości do sprawdzania poprawności zawartości pola.

nvarchar(220)

Odnośnik

Inna tabela lub kwerenda

Używa pola identyfikatora innej tabeli lub kwerendy do sprawdzania poprawności zawartości pola.

int

Dowiedz się, jak Typy danych programu SQL Server.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×