Typowe problemy korespondencji seryjnej

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W tym artykule mogą pomóc w odpowiedzi na cztery najczęstsze problemy korespondencji seryjnej, korzystając z Microsoft Office Publisher 2007: zmiany do źródła danych lub listy adresowej, w procesie tworzenia korespondencji seryjnej, dodając spacje do pola korespondencji seryjnej, aby jego wygląd ma być, zapisywanie publikacji scalone i drukowanie różnych scalone stron w arkuszu (na przykład różnych etykiet na arkuszu etykiet).

Co chcesz zrobić?

Edytowanie istniejącej listy adresów

Wstawianie spacji w polach korespondencji seryjnej

Zapisywanie scalonej publikacji

Drukowanie wielu etykiet, pocztówek i tabliczek na arkuszu

Edytowanie istniejącej listy adresów

Jeśli pracujesz z publikacji korespondencji seryjnej i chcesz wprowadzić zmiany w danych listy źródłowej lub adres, wykonaj następujące czynności:

 1. W obszarze Utwórz listę adresatów kliknij opcję Użycie istniejącej listy, a następnie kliknij przycisk Następny: Utwórz listę adresatów lub nawiąż połączenie z tą listą.

  Domyślnie program Microsoft Publisher przechowuje źródła danych w folderze Moje źródła danych. Jeśli źródło danych znajduje się w innym folderze, przejdź do tego folderu.

 2. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych kliknij odpowiednie źródło danych.

 3. Kliknij przycisk Otwórz.

  W zależności od typu wybranego źródła danych mogą zostać wyświetlone inne okna dialogowe, w których trzeba będzie podać określone informacje.

  Na przykład, jeśli źródłem danych jest arkusz kalkulacyjny programu Microsoft Office Excel, w którym dane znajdują się na wielu kartach, należy wybrać kartę zawierającą odpowiednie informacje, a następnie kliknąć przycisk OK.

 4. W oknie dialogowym Adresaci korespondencji seryjnej kliknij nazwę źródła danych, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

  Edytowanie istniejącej listy adresów

 5. W polu Edytuj źródło danych możesz edytować lub usunąć istniejących adresów lub dodać nowe wpisy.

 6. Po zakończeniu edytowania listy adresowej, kliknij przycisk OK, a następnie Tak, Aby zaktualizować listę adresów.

Uwaga : Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu źródła danych lub listy adresowej zobacz Tworzenie źródła danych dla korespondencji seryjnej.

Początek strony

Wstawianie spacji w polach korespondencji seryjnej

Najczęściej używane problem dotyczący Wstawianie pól korespondencji seryjnej w dokumencie otrzymają odpowiednie odstępy między polami korespondencji seryjnej, szczególnie za pomocą korespondencji seryjnej, które pola, które nie są zawsze przedstawianie, takie jak inicjały drugiego imienia. Możesz dodać spacje bezpośrednio na stronie między pól korespondencji seryjnej, ale spowoduje to dodatkowe spacje Jeśli niektórych adresów nie korzysta z pól korespondencji seryjnej. Aby mieć pewność, że wszystkie pola otrzymują miejsca, które są potrzebne, wstawianie spacji w samej listy adresowej.

Na przykład aby upewnić się, że nazwy reciprient będą poprawnie wyświetlane tego, czy element na liście adresowej zawiera inicjał drugiego imienia, wykonaj następujące czynności:

 1. We wpisie środkowym początkowej dla każdego adresata, zawierający początkowy Middile Dodaj spację, przez naciśnięcie klawisza spacji przed i po początkowym.

 2. W środkowym początkowej pozycji dla każdego adresata, który nie zawiera początkowy Dodaj spację.

  Odstępy na liście adresowej

Początek strony

Zapisywanie scalonej publikacji

Korespondencja seryjna zawiera zarówno informacje, który jest taki sam w każdej kopii oraz kilka symboli zastępczych danych, który jest unikatowy dla każdej kopii. Na przykład jest spersonalizowanych biuletyn, w którym zawartości biuletynu jest taka sama dla wszystkich adresatów, ale adres wysyłkowy i wprowadzenie różnią się.

Ten problem najczęściej używane do tworzenia scalonej publikacji nie zapisuje zarówno publikacji przy użyciu pól korespondencji seryjnej i scalonych stron publikacji.

Tworzenie scalonych publikacji jest krok 3 w Kreatorze korespondencji seryjnej. W tym kroku wyświetlane są trzy opcje:

 1. Drukowanie      Ta opcja umożliwia drukowanie scalonej publikacji.

 2. Scalanie do nowej publikacji      Ta opcja powoduje otwarcie nowej publikacji ze stroną dla każdego zestawu danych korespondencji seryjnej.

 3. Dodaj do istniejącej publikacji Ta opcja zostanie wyświetlony monit o wybranie publikacji, a następnie dodaje go, scalone strony na końcu publikacji.

Aby zapisać scalonej publikacji i publikację zawierającą scalonych pól, kliknij opcję korespondencji seryjnej do nowej publikacji. Nowe okno publikacji zostanie wyświetlona a scalone strony publikacji. Pole seryjną jest ukryty za scalone strony publikacji. Pamiętaj zapisać oba publikacji.

Następnie możesz wydrukować scalone strony publikacji.

Początek strony

Drukowanie wielu etykiet, pocztówek i tabliczek na arkuszu

Najczęściej używane problem dotyczący drukowania publikacji jest drukowane jeden scalonych stron na arkuszu papieru — na przykład jeden z każdego innego adresowej etykiety na arkuszu papieru etykiet wysyłkowych.

Dzieje się tak, ponieważ po wybraniu opcji wydruku, okno dialogowe Drukowanie zostanie przyjęta wartość domyślna opcja wiele kopii na arkuszu i drukowania cały arkusz etykiet dla każdego adresu zamiast drukowania jednego adresu na etykiecie na arkuszu.

Aby wydrukować różne zestawy danych korespondencji seryjnej — na przykład różne nazwy i adresy — na każdym arkuszu papieru, kliknij opcję wiele stron na arkusz w sekcji Opcje drukowania.

Okno dialogowe Drukowanie z opcją Wiele stron na arkusz

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×