Typ elementu dostarczanego, pole zadania

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Typ danych     Liczba

Typ wpisu    Obliczeniowy

Opis    Pole Typ elementu dostarczanego wskazuje, czy bieżący zadanie ma skojarzony element dostarczany i czy ten element dostarczany jest tworzone przez bieżącego zadania lub tworzone przez osobne projektu lub zadania, od którego zależy bieżące zadanie.

Sposób obliczania    Tej wartości nie można zmienić ręcznie.

  • Jeśli bieżące zadanie ma bez skojarzonego elementu dostarczanego, pole Typ elementu dostarczanego zawiera wartość 0.

  • Jeśli skojarzony element dostarczany jest tworzone przez bieżącego zadania, w tym polu jest wyświetlana wartość 1.

  • Jeśli skojarzony element dostarczany jest tworzone przez osobne projektu lub zadania, od którego zależy bieżące zadanie, w tym polu jest wyświetlana wartość 2.

Porada: Jeśli chcesz wyświetlić te informacje jako tekst, można dostosować pole obliczeniowe i wstawić pole obliczeniowe zamiast typ elementu dostarczanego. Pole obliczeniowe w polu Typ elementu dostarczanego, a za pomocą następującej formuły:

Przełącznik ([typ elementu dostarczanego] = 0 "NA", [typ elementu dostarczanego] = 1, "Element dostarczany", [typ elementu dostarczanego] = 2, "Współzależności")

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Typ elementu dostarczanego do arkusza zadań, aby ustalić rzut oka czy skojarzony element dostarczany jest tworzone przez bieżącego zadania lub tworzone przez osobne projektu lub zadania, od którego zależy bieżące zadanie.

Uwagi    Jeden element dostarczany można skojarzyć z tylko jednym zadaniem — dotyczy to zarówno elementu dostarczanego wytwarzanego w ramach tego zadania, jak i elementu dostarczanego wytwarzanego w ramach innego zadania lub projektu, od którego to zadanie jest zależne.

Aby elementy dostarczane projektu były widoczne w arkuszu zadań, należy dołączyć co najmniej jedno z poniższych pól:

  • Typ elementu dostarczanego określa, czy bieżące zadanie ma skojarzony element dostarczany i czy ten element jest wytwarzany w wyniku bieżącego zadania, czy oddzielnego projektu lub zadania, od którego bieżące zadanie jest zależne.

  • Nazwa elementu dostarczanego — zawiera nazwę lub tytuł skojarzonego elementu dostarczanego.

  • Rozpoczęcie elementu dostarczanego — zawiera zaplanowaną datę rozpoczęcia skojarzonego elementu dostarczanego.

  • Zakończenie elementu dostarczanego — zawiera zaplanowaną datę zakończenia skojarzonego elementu dostarczanego.

  • Identyfikator GUID elementu dostarczanego — zawiera unikatowy kod identyfikacyjny skojarzonego elementu dostarczanego.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×