Tworzenie zsynchronizowanej kopii kształtów na schemacie organizacyjnym

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby ułatwić organizowanie informacji, można tworzyć zsynchronizowane kopie sekcji dużych schematów organizacyjnych na różnych stronach. Można także ustawić schemat organizacyjny w taki sposób, aby wiele wystąpień określonej osoby było aktualizowanych jednocześnie. Kiedy należy zmienić informacje dotyczące tej osoby, trzeba to zrobić tylko raz.

Podczas tworzenia zsynchronizowanej kopii wybrany kształt i jego podwładni są kopiowani na nową stronę wraz ze wszystkimi swoimi danymi kształtu, formatowaniem, typami kształtów i obrazami. Nowa kopia jest synchronizowana z oryginałem, co oznacza, że następujące typy zmian są automatycznie stosowane do wszystkich zsynchronizowanych kształtów:

 • zmiana danych kształtu;

 • dodanie, zamiana i usunięcie obrazu.

Obrazy zawarte w kształtach również są dołączane do ich kopii zsynchronizowanych.

Pozostałe zmiany wprowadzone w określonej kopii zsynchronizowanej mają wpływ tylko na dany kształt na danej stronie. Są to między innymi:

 • zmiana typu kształtu (stanowiska) lub jego formatowania,

 • wyświetlenie lub ukrycie podwładnych,

 • wyświetlenie lub ukrycie obrazów,

 • dodanie lub usunięcie kształtów.

Jeśli na przykład z kopii zsynchronizowanej zostało usunięte stanowisko, wówczas zostanie usunięty tylko określony kształt na danej stronie. Kopie zsynchronizowane na innych stronach pozostają niezmienione. Można je zaktualizować w trybie ręcznym.

Tworzenie i łączenie zsynchronizowanej kopii kształtów

 1. Zaznacz kształt na najwyższym poziomie działu lub grupy, które chcesz skopiować na nową stronę, a następnie na karcie Schemat organizacyjny w grupie Synchronizowanie kliknij pozycję Utwórz zsynchronizowaną kopię.

  Uwaga : Zsynchronizowane kopie kształtów zawierających obrazy również zawierają obrazy. Przed utworzeniem zsynchronizowanych kopii kształtów może być przydatne usunięcie obrazów, gdyż każde wystąpienie obrazu znacznie zwiększa rozmiar pliku rysunku. Jeśli obraz nie jest widoczny w kształcie, być może jest ukryty. Należy kliknąć kształt prawym przyciskiem myszy, a następnie w menu skrótów kliknąć polecenie Pokaż obraz.

  Porada : Można również kliknąć prawym przyciskiem myszy kształt, a następnie w menu skrótów kliknąć polecenie Utwórz zsynchronizowaną kopię.

 2. W oknie dialogowym określ, czy kopia ma zostać umieszczona na nowej, czy na istniejącej stronie, a także czy kształty podwładnych na oryginalnej stronie mają zostać ukryte, a następnie kliknij przyciskOK.

  Uwaga : Kopii zsynchronizowanej nie można umieścić na stronie, na której znajduje się oryginalny kształt lub inna kopia zsynchronizowana tego samego kształtu.

 3. Aby wyświetlić oryginalną stronę, kliknij odpowiednią kartę strony w lewym dolnym rogu okna.

 4. Aby wyświetlić ukrytych podwładnych, kliknij prawym przyciskiem myszy kształt kierownika, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Pokaż podwładnych.

 5. Aby połączyć zsynchronizowane kształty, zaznacz kształt na jednej ze stron, a następnie na karcie Wstawianie kliknij przycisk Hiperłącze. Obok pola Podadres kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie wybierz stronę zawierającą kopię. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK.

  Wskaźnik zmieni wygląd po zatrzymaniu na kształcie, wskazując, że kształt ma hiperłącze. Aby przejść do strony zawierającej kopię zsynchronizowaną, naciśnij klawisz CTRL, a następnie kliknij kształt. Jeżeli kształt zawiera kilka hiperłączy, kliknij prawym przyciskiem myszy kształt, a następnie w menu skrótów kliknij nazwę strony skojarzonej z hiperłączem.

Porada : Jeśli do kopii zsynchronizowanej na danej stronie zostaną dodane kolejne kształty, wówczas pozostałe kopie zsynchronizowane można zaktualizować, klikając je prawym przyciskiem myszy i klikając w menu skrótów polecenie Rozwiń podwładnych.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×