Tworzenie, zmienianie lub dostosowywanie widoku

Tworzenie, zmienianie lub dostosowywanie widoku

W każdym folderze programu Outlook, na przykład Skrzynka odbiorcza czy Kalendarz, elementy są wyświetlane w układzie nazywanym widokiem. Każdy folder ma kilka wstępnie zdefiniowanych widoków do wyboru. Można również tworzyć widoki niestandardowe.

Widok składa się z typu widoku, pól, kolorów, czcionek i wielu innych ustawień. Zapewnia różne sposoby wyświetlania elementów w folderze. Nowy widok możesz utworzyć na podstawie istniejącego widoku. Możesz też utworzyć nowy widok niestandardowy.

Co chcesz zrobić?

 1. Na karcie Widok w grupie Widok bieżący wybierz pozycję Zmień widok > Zarządzaj widokami.

 2. W oknie dialogowym Zarządzanie wszystkimi widokami wybierz pozycję Nowy.

 3. W oknie dialogowym Tworzenie nowego widoku wprowadź nazwę nowego widoku, a następnie wybierz typ widoku.

 4. W obszarze Możliwości stosowania zaakceptuj domyślne ustawienie Wszystkie foldery poczty lub wybierz inną opcję, a następnie wybierz przycisk OK.

 5. W oknie dialogowym Ustawienia zaawansowane widoku: nowy widok wybierz opcje, których chcesz użyć, a następnie wybierz przycisk OK.

 6. Aby zastosować widok natychmiast, wybierz pozycję Zastosuj widok.

Uwaga : Nowe widoki są dodawane do obszaru Widok bieżący.

 1. Na karcie Widok w grupie Widok bieżący wybierz pozycję Ustawienia widoku.

 2. W oknie dialogowym Ustawienia zaawansowane widoku: kompaktowy w obszarze Opis wybierz przycisk skojarzony z ustawieniami, które chcesz zmienić, wprowadź zmiany, a następnie wybierz przycisk OK po zakończeniu.

 3. Na karcie Widok w grupie Widok bieżący wybierz pozycję Zmień widok > Zarządzaj widokami.

 4. W obszarze Widoki dla folderu wybierz pozycję Ustawienia widoku bieżącego.

 5. Kliknij pozycję Kopiuj, a następnie w oknie dialogowym Kopiowanie nowego widoku w polu Nazwa nowego widoku wprowadź nazwę.

 6. W obszarze Możliwości stosowania zaakceptuj ustawienie Wszystkie foldery poczty lub wybierz inną opcję, aby zmienić lokalizacje, w których widok będzie dostępny.

 7. Po zakończeniu wybierz przycisk OK.

Uwaga : Jeśli inne wybrane foldery mają używać widoku bieżącego, na karcie Widok w grupie Widok bieżący wybierz pozycję Zmień widok > Zastosuj widok bieżący do innych folderów. Zaznacz pola wyboru odpowiadające folderom, do których chcesz zastosować widok.

Ważne : Nie możesz usunąć wstępnie zdefiniowanego widoku, nawet jeśli jego ustawienia zostały zmienione.

 1. Na karcie Widok w grupie Widok bieżący wybierz pozycję Zmień widok > Zarządzaj widokami.

 2. W obszarze Widoki dla folderu wybierz widok niestandardowy, który chcesz usunąć.

 3. Wybierz pozycję Usuń, potwierdź usunięcie, a następnie wybierz przycisk OK.

Co chcesz zrobić?

 1. Przełącz się na widok, którego chcesz użyć jako podstawy dla nowego widoku.

 2. W menu Widok wskaż polecenie Rozmieść według, a następnie kliknij pozycję Niestandardowe.

 3. Dla każdego typu zmiany, którą chcesz wprowadzić, kliknij przycisk, a następnie wybierz odpowiednie opcje. Jeśli na przykład chcesz dodać lub usunąć kolumny, kliknij pozycję Pola (kolumny są również nazywane polami). Następnie dodaj lub usuń pola albo utwórz pole niestandardowe.

 4. Po zakończeniu wprowadzania zmian zamknij okno dialogowe Dostosowywanie widoku: nazwa widoku.

 5. W menu Widok wskaż polecenie Widok bieżący, a następnie kliknij pozycję Definiuj widoki.

 6. W polu Widoki dla folderu nazwa folderu kliknij pozycję Ustawienia widoku bieżącego.

 7. Kliknij przycisk Kopiuj.

 8. W polu Nazwa nowego widoku wprowadź nazwę widoku.

 9. Aby zmienić miejsce, w którym będzie dostępny nowy widok, kliknij opcję w obszarze Możliwości stosowania.

Uwaga : 

 • Jeśli używasz układu wielowierszowego, a do widoku dodano kilka pól, może być konieczne zwiększenie liczby wierszy wyświetlanych w układzie wielowierszowym w celu wyświetlenia wszystkich informacji.

  Jak to zrobić?

  • W menu Widok wskaż polecenie Widok bieżący, a następnie kliknij pozycję Dostosuj widok bieżący.

  • Kliknij pozycję Inne ustawienia.

  • W obszarze Inne opcje zmień wartość wprowadzoną dla x w pozycji Użyj układu kompaktowego dla szerokości mniejszych niż x znaków.

   Na przykład ustawienie 80 znaków oznacza, że jeśli lista nagłówków wiadomości zostanie zredukowana do szerokości mniejszej niż 80 znaków, program Outlook automatycznie wyświetli dwuwierszowy podgląd.

 • Nowe widoki zostaną dodane do obszaru Widok bieżący podmenu.

 • W obszarach Kontakty, Zadania i Notatki możesz szybko zmieniać widok bieżący przy użyciu opcji Dostosuj widok bieżący w okienku nawigacji.

 1. W menu Widok wskaż polecenie Widok bieżący, a następnie kliknij pozycję Definiuj widoki.

 2. Kliknij pozycję Nowy.

 3. W polu Nazwa nowego widoku wpisz nazwę.

 4. W polu Typ widoku wybierz odpowiedni typ widoku.

 5. Aby zmienić miejsce, w którym będzie dostępny widok, wybierz opcję w obszarze Możliwości stosowania.

 6. Kliknij przycisk OK.

 7. W oknie dialogowym Dostosowywanie widoku: nazwa widoku wybierz opcje, których chcesz użyć.

 8. Po zakończeniu wybierania opcji kliknij przycisk OK.

 9. Aby zastosować widok natychmiast, kliknij przycisk Zastosuj widok.

Uwaga : 

 • Jeśli używasz układu wielowierszowego, a do widoku dodano kilka pól, może być konieczne zwiększenie liczby wierszy wyświetlanych w układzie wielowierszowym w celu wyświetlenia wszystkich informacji.

  Jak to zrobić?

  • W menu Widok wskaż polecenie Widok bieżący, a następnie kliknij pozycję Dostosuj widok bieżący.

  • Kliknij pozycję Inne ustawienia.

  • W obszarze Inne opcje zmień wartość wprowadzoną dla x w pozycji Użyj układu kompaktowego dla szerokości mniejszych niż x znaków.

   Na przykład ustawienie 80 znaków oznacza, że jeśli lista nagłówków wiadomości zostanie zredukowana do szerokości mniejszej niż 80 znaków, program Outlook automatycznie wyświetli dwuwierszowy podgląd.

 • Nowe widoki zostaną dodane do obszaru Widok bieżący podmenu.

 1. W menu Widok wskaż polecenie Widok bieżący, a następnie kliknij pozycję Definiuj widoki.

 2. W polu Widoki dla folderu nazwa folderu kliknij widok, którego nazwę chcesz zmienić.

 3. Kliknij pozycję Zmień nazwę.

 4. W polu Nowa nazwa widoku wpisz nową nazwę.

Uwaga : Nie możesz zmienić nazwy wstępnie zdefiniowanego widoku, nawet jeśli widok został dostosowany. Zamiast tego skopiuj wstępnie zdefiniowany widok, nadaj kopii nową nazwę, a następnie zmień ustawienia.

 1. W menu Widok wskaż polecenie Widok bieżący, a następnie kliknij pozycję Definiuj widoki.

 2. W polu Widoki dla folderu nazwa folderu kliknij widok, który chcesz udostępnić w innych lokalizacjach.

 3. Kliknij przycisk Kopiuj.

 4. W polu Nazwa nowego widoku wpisz nazwę.

 5. Aby zmienić miejsce, w którym będzie dostępny widok, kliknij opcję w obszarze Możliwości stosowania.

 6. Kliknij przycisk OK.

 7. Aby zastosować widok natychmiast, kliknij przycisk Zastosuj widok.

Uwaga : Nowe widoki zostaną dodane do obszaru Widok bieżący podmenu.

 1. Przełącz się na widok, który chcesz zmienić.

  Jak to zrobić?

  • W menu Widok wskaż polecenie Widok bieżący, a następnie kliknij odpowiedni widok.

 2. W menu Widok wskaż polecenie Rozmieść według, a następnie kliknij pozycję Niestandardowe.

 3. Kliknij pozycję Inne ustawienia.

 4. Wybierz odpowiednie opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

 1. W menu Widok wskaż polecenie Widok bieżący, a następnie kliknij pozycję Definiuj widoki.

 2. W polu Widoki dla folderu nazwa folderu kliknij widok, dla którego chcesz przywrócić pierwotne ustawienia.

 3. Kliknij przycisk Resetuj.

Uwaga : Jeśli przycisk Resetuj jest niedostępny, możliwe, że wybrano widok niestandardowy lub widok standardowy, który nie został dostosowany.

 1. W menu Widok wskaż polecenie Widok bieżący, a następnie kliknij pozycję Definiuj widoki.

 2. W polu Widoki dla folderu nazwa folderu kliknij widok, który chcesz usunąć.

 3. Kliknij przycisk Usuń.

Uwaga : Nie możesz usunąć wstępnie zdefiniowanego widoku, nawet jeśli jego ustawienia zostały zmienione.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×