Tworzenie zestawów dokumentów i zarządzanie nimi

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Po dodaniu do biblioteki dokumentów typu zawartości zestawu dokumentów można użyć tego typu do utworzenia nowych produktów pracy zawierających wiele dokumentów. Ponadto kliknięcie folderu w celu otwarcia go w zestawie dokumentów powoduje wyświetlenie strony powitalnej, za pomocą której można zarządzać zawartością w zestawie dokumentów.

W tym artykule

Praca z zestawów dokumentów

Tworzenie nowego wystąpienia zestawu dokumentów

Dodawanie lub przekazać dokumenty do istniejącego zestawu dokumentów

Zarządzanie uprawnieniami dla zestawu dokumentów

Zarządzanie wersjami

Udostępnij link do zestawu dokumentów

Zadania pokrewne

Praca z zestawami dokumentów — informacje

Jeśli biblioteka zawiera zarówno zestawy dokumentów, jak i dokumenty, zestawy dokumentów można zidentyfikować dzięki ich unikatowej ikonie folderu.

Foldery zestawów dokumentów w bibliotece dokumentów

Do wykonywania typowych czynności podczas pracy z zestawami dokumentów można używać karty Zarządzanie na wstążce zestawu dokumentów, która jest wyświetlana na stronie powitalnej zestawu dokumentów.

Karta Zarządzanie na wstążce zestawu dokumentów

Początek strony

Tworzenie nowego wystąpienia zestawu dokumentów

 1. Przejdź do biblioteki dokumentów skonfigurowanej do obsługi zestawów dokumentów.

 2. Kliknij kartę Dokumenty na wstążce Narzędzia bibliotek.

 3. Kliknij pozycję Nowy dokument, a następnie kliknij pozycję Zestawu dokumentów lub nazwę zestawu dokumentów chcesz utworzyć (Jeśli Twoja organizacja została utworzona niestandardowe typy zawartości zestawów dokumentów mogą mieć unikatowych nazw). Jeśli biblioteka obsługuje tworzenie poszczególnych dokumentów i zestawów dokumentów, można określić zestawu dokumentów, szukając ikonę folderu.
  Menu Nowy dokument z wyróżnioną ikoną Zestaw dokumentów

 4. W oknie dialogowym Nowy zestaw dokumentów wpisz nazwę i opis tworzonego zestawu dokumentów, a następnie kliknij przycisk OK. Po utworzeniu zestawu dokumentów w przeglądarce zostaje wyświetlona jego strona powitalna.

  Jeśli dla tego zestawu dokumentów skonfigurowano automatyczne tworzenie dokumentów po utworzeniu nowego wystąpienia, te dokumenty zostaną wyświetlone w składniku Web Part na stronie powitalnej. Jeśli dla tego zestawu dokumentów nie określono domyślnej zawartości, zostaje utworzony pusty folder zestawu dokumentów, do którego można dodawać i przekazywać pliki w celu dołączenia ich jako części zestawu dokumentów. Można dodawać wyłącznie pliki typów zawartości, które są dozwolone w zestawie dokumentów.

Początek strony

Dodawanie i przekazywanie dokumentów do istniejącego zestawu dokumentów

Jeśli dla zestawu dokumentów nie skonfigurowano automatycznego tworzenia zawartości domyślnej podczas tworzenia nowego wystąpienia zestawu dokumentów, można dodać do niego pliki ręcznie. Można dodawać wyłącznie pliki typów zawartości dozwolonych dla danego zestawu dokumentów.

 1. Przejdź do biblioteki dokumentów zawierającej zestaw dokumentów, który chcesz zaktualizować, i kliknij nazwę tego zestawu dokumentów, aby przejść do jego strony powitalnej.

 2. Na stronie powitalnej zestawu dokumentów kliknij kartę Dokumenty na wstążce i wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby dodać nowy dokument do zestawu dokumentów, kliknij pozycję Nowy dokument, a następnie kliknij typ dokumentu, który chcesz utworzyć.

  • Aby przekazać dokument do zestawu dokumentów, kliknij strzałkę obok pozycji Przekaż dokument, a następnie wybierz opcję przekazywania pojedynczego dokumentu. Przejdź do lokalizacji wybranego pliku i kliknij przycisk OK. Po wyświetleniu monitu podaj wszelkie wymagane informacje o właściwościach i kliknij przycisk Zapisz.

  • Aby przekazać do zestawu dokumentów kilka dokumentów, kliknij strzałkę znajdującą się obok pozycji Przekaż dokument, a następnie kliknij polecenie Przekaż wiele dokumentów. Przeciągnij i upuść odpowiednie pliki lub przejdź do nich, a następnie kliknij przycisk OK. Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk Gotowe.

Początek strony

Zarządzanie uprawnieniami zestawu dokumentów

Domyślnie ustawienia zestawów dokumentów są dziedziczone z biblioteki, w której się znajdują. Dla zestawu dokumentów można określić unikatowe uprawnienia, jeśli istnieje potrzeba ograniczenia uprawnień lub zmiany osób mających dostęp do dokumentów w określonym zestawie dokumentów.

Zarządzanie unikatowymi uprawnieniami na poziomie elementów lub folderów może być skomplikowane i czasochłonne. Jeśli podobne grupy mają mieć dostęp do większości zestawów dokumentów, łatwiejsze może okazać się zarządzanie uprawnieniami na poziomie biblioteki.

Do zarządzania uprawnieniami zestawu dokumentów jest wymagane posiadanie co najmniej poziomu uprawnień Projektowanie lub Pełna kontrola.

 1. Na stronie powitalnej zestawu dokumentów kliknij kartę Zarządzanie na wstążce Zestaw dokumentów, a następnie kliknij pozycję Uprawnienia.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić ustawienia uprawnień dla biblioteki dokumentów, kliknij polecenie Zarządzaj elementem nadrzędnym.

  • Aby wyłączyć dziedziczenie uprawnień z biblioteki dokumentów i indywidualnie utworzyć unikatowe uprawnienia dla tego zestawu dokumentów, kliknij pozycję Zatrzymanie dziedziczenia uprawnień.

  • Aby wyświetlić określone uprawnienia danej osoby, kliknij polecenie Sprawdź uprawnienia, a następnie wpisz nazwę użytkownika lub grupy do sprawdzenia.

  • Aby dziedziczyć uprawnienia z nadrzędnej biblioteki dokumentów (jeśli dla zestawu dokumentów skonfigurowano wcześniej zatrzymanie dziedziczenia), kliknij polecenie Dziedzicz uprawnienia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z uprawnieniami, skorzystaj z łączy w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Zarządzanie wersjami

Jeśli dla biblioteki dokumentów, w której został zapisany zestaw dokumentów, skonfigurowano przechowywanie wersji, to jest dostępnych kilka możliwości pracy z historią wersji zestawu dokumentów lub poszczególnych dokumentów w zestawie.

Na stronie powitalnej zestawu dokumentów kliknij kartę Zarządzanie na wstążce Zestaw dokumentów, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

Aby to zrobić:

Czynność:

Tworzenie migawki aktualnych właściwości i dokumentów w zestawie dokumentów

Kliknij pozycję Przechwyć wersję, wpisz opis zmian dokonanych w przechwytywanej wersji, a następnie kliknij przycisk OK.

Wyświetlanie historii wersji dla zestawu dokumentów

Kliknij pozycję Historia wersji na karcie Zarządzanie na wstążce Zestaw dokumentów.

Przywracanie poprzedniej wersji zestawu dokumentów

 • Kliknij pozycję Historia wersji na karcie Zarządzanie na wstążce Zestaw dokumentów.

 • Wskaż datę i godzinę wersji, którą chcesz przywrócić, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij polecenie Przywróć wersję.

Wybrana zapisana wersja całego zestawu dokumentów zostanie przywrócona. Wszelkie zmiany wprowadzone w zestawie dokumentów po zapisaniu tej wersji zostaną usunięte.

Usuwanie migawki poprzedniej wersji zestawu dokumentów

Kliknij pozycję Historia wersji, a następnie kliknij polecenie Usuń wszystkie wersje. To działanie spowoduje usunięcie migawek historii wersji zestawów dokumentów. Sam zestaw dokumentów nie zostanie usunięty.

Wyświetlanie historii wersji dla poszczególnych plików w zestawie dokumentów

Wskaż dokument, którego historię wersji chcesz zobaczyć, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij polecenie Historia wersji.

Przywracanie poprzedniej wersji pojedynczego dokumentu

 • Wskaż dokument, którego historię wersji chcesz zobaczyć, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij polecenie Historia wersji.

 • Wskaż datę i godzinę wersji, którą chcesz przywrócić, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij polecenie Przywróć.

Początek strony

Udostępnianie łącza do zestawu dokumentów

Jeśli korzystasz z programu poczty e-mail, która jest zgodna z Microsoft SharePoint Server 2010, takich jak Microsoft Outlook 2010 można szybko e-mail łącze do strony powitalnej zestawu dokumentów.

 1. Na stronie powitalnej zestawu dokumentów kliknij kartę Zarządzanie na wstążce Zestaw dokumentów, a następnie kliknij polecenie Wyślij łącze pocztą e-mail.

 2. Po wyświetleniu monitu o zezwolenie programowi Outlook na otwieranie zawartości sieci Web kliknij przycisk Zezwalaj.

 3. W wierszu Do w wiadomości e-mail programu Microsoft Outlook wpisz nazwy adresatów, określ temat w wierszu Temat, a następnie wpisz wszelkie dodatkowe informacje w treści wiadomości.

 4. Jeśli chcesz, możesz wpisać własny adres e-mail w wierszu Od, aby wiadomość nie wyglądała na wysłaną przez serwer i aby odbiorcy jej nie zignorowali. Kliknij strzałkę w dół znajdującą się obok pozycji Od, a następnie kliknij polecenie Inny adres e-mail. Wpisz lub wybierz swój adres e-mail.

 5. Po utworzeniu wiadomości kliknij przycisk Wyślij w programie Outlook.

Początek strony

Zadania pokrewne

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×