Tworzenie zasobów reprezentować wydajność

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Podczas analizowania projektów organizacji może potrwać na, istotny czynnik brać pod uwagę jest wydajność oczekiwanych zasobów. Oznacza to, że podsumowanie zasobów jest dostępny do pracy nad projektem proponowane. W Project Web App można zdefiniować zasoby reprezentować wydajność zasobów według ról zasobów Twojej organizacji. Za pomocą poszczególnych nazwanych zasobów (osób "rzeczywistą"), nie o nazwie zasobów ("do zatrudnionych" osób) lub obu tych sposobów.

Uwaga : Każdy zasób reprezentujący zdolności muszą być skojarzone z jednej roli podstawowy.

Co chcesz zrobić?

Konfigurowanie innych niż o nazwie zasobów reprezentować wydajność

Konfigurowanie nazwanych zasobów reprezentować wydajność

Korzystanie z nazwanych i innych niż o nazwie zasobów z wydajnością modelu

Konfigurowanie innych niż o nazwie zasobów reprezentować wydajność

Podczas modelowania wydajność zasobów bez tworzenia poszczególnych nazwanych zasobów, rozwiązaniem jest utworzenie jeden zasób dla poszczególnych ról zdefiniowanych w tabeli odnośników roli . Na przykład jeden zasób reprezentować wszystkich deweloperów innego zasobu reprezentuje wszystkie testerzy i tak dalej. Jeśli jeszcze nie zdefiniowano ról w tabeli odnośników, zobacz Definiowanie ról podstawowego zasobów.

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze Zasoby kliknij pozycję Centrum zasobów.

 2. Na karcie zasoby na wstążce kliknij przycisk Nowy zasób.

 3. Oprócz wymagane pola Wypełnij następujące pola:

  • Zasób może logować się na serwerze Project Server:    Wyczyszczone

  • Nazwy wyświetlanej:    < Nazwa roli > - pojemności (na przykład "Deweloper - pojemnością.")

  • Maksimum jednostek:    Wpisz wartość procentową reprezentującą liczbę zasobów jest dostępna dla tej roli. Na przykład jeśli masz 10 deweloperów dostępne w skali 100% ich czasu, wprowadź 1000%.

  • Roli:    Wybierz rolę, odpowiadający poziomowi, nazwę wyświetlaną, wybrane. Na przykład po wpisaniu "Wydajność — deweloper" w polu Nazwa wyświetlana, kliknij pozycję Deweloper na liście Role.

 4. Kliknij przycisk Zapisz, a następnie powtórz kroki 2 i 3 dla każdej roli w tabeli odnośników roli Twojej organizacji.

Początek strony

Konfigurowanie nazwanych zasobów reprezentować wydajność

Symbolizującego nazwanych lub "rzeczywistą" zasobów wydajność, istnieją dwa zagadnienia:

 • Musi być zasób przedsiębiorstwa    Każdy nazwanego zasobu musi być utworzony jako zasób przedsiębiorstwa w programie Project Server. Nie wszyscy użytkownicy programu Project Server są również dostępne jako zasoby. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie użytkownika.

 • Musisz mieć zdefiniowanej roli    Każdemu zasobowi nazwanych powinien mieć skojarzona rola w jego właściwości zasobu.

Gdy użytkownik ocenia czy Twoja organizacja ma wydajność zasobów, aby zastosować propozycji projektów określonych służy nazwanego zasobu, która spełnia oba warunki.

Początek strony

Korzystanie z nazwanych i innych niż o nazwie zasobów z wydajnością modelu

Klucz do modelowania wydajność przy użyciu zarówno nazwę i -o nazwie zasobów jest oflagować je jako oddzielnie do raportowania. Najpierw musisz utworzyć pole niestandardowe, która będzie używana dla flag.

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze Ustawienia kliknij pozycję Ustawienia serwera.

 2. W obszarze Dane przedsiębiorstwa kliknij pozycję Pola niestandardowe i tabele odnośników przedsiębiorstwa.

 3. Na stronie Enterprise pola niestandardowe i tabele odnośników w sekcji Niestandardowe pola przedsiębiorstwa kliknij Nowe pole.

 4. Wpisz "Używane zdolności symbol zastępczy" w polu Nazwa.

 5. W sekcji Jednostka i typ kliknij pozycję zasób na liście jednostki, a następnie kliknij flagę na liście Typ.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Z tej skonfigurować niestandardowe flagi można teraz zidentyfikować nazwanych zasobów jako symbole zastępcze, klikając pozycję Tak w na liście używane zdolności symbol zastępczy, w sekcji Pól niestandardowych zasobów strony Nowego zasobu, Edytowanie zasobów, Nowi użytkownicy lub Edytowanie użytkowników.

W przypadku innych niż o nazwie zasobów pozostaw listy używane zdolności symbol zastępczy ustawiona na nie. W ten sposób na liście zasoby z konkretnej roli można filtrować o nazwie, a nie o nazwie zasobów przy użyciu flagi używane zdolności symbol zastępczy.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×