Tworzenie zasad zarządzania informacjami dla zbioru witryn

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zasady zarządzania informacjami umożliwiają kontrolę nad dostępem do informacji dotyczących danej organizacji: kto może uzyskiwać do nich dostęp, co można zrobić z tymi informacjami oraz jak długo informacje mają być zachowywane. Zasady mogą ułatwić spełnienie wymogów prawnych lub administracyjnych, jak również zgodność z wewnętrznymi procesami biznesowymi. Jako administrator możesz ustawić, aby zasady kontrolowały śledzenie dokumentów, którzy użytkownicy mogą mieć dostęp do dokumentów oraz czas przechowywania dokumentów.

Wszystkie zasady ustanawiają zestaw reguł dla typu zawartości. Każda reguła zasad jest funkcją zasad. Na przykład funkcja zasad zarządzania informacjami może określać czas przechowywania zawartości danego typu. Zasady można implementować na wiele sposobów:

  • Tworząc szablon zasad, a następnie kojarząc szablon ze zbiorem witryn, typem zawartości, biblioteką dokumentów lub listą

  • Kojarząc poszczególne funkcje zasad z typem zawartości, biblioteką lub listą

Tworzenie zasad zarządzania informacjami dla zbioru witryn

  1. Na stronie głównej zbioru witryn kliknij menu Akcje witryny, wskaż polecenie Ustawienia witryny, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj wszystkie ustawienia witryny.

  2. Na stronie Ustawienia witryny na liście Administracja zbioru witryn kliknij pozycję Zasady zbioru witryn.

  3. Na stronie Zasady zbioru witryn kliknij pozycję Utwórz.

  4. Wpisz nazwę i opis zasad, a następnie wpisz krótką deklarację zasad objaśniającą cel zasad użytkownikom. Deklaracja zasad może mieć długość do 512 znaków.

  5. Aby skonfigurować funkcje, które chcesz skojarzyć z zasady, skorzystaj z informacji w temacie Konfigurowanie funkcji zasady zarządzania informacjami .

  6. Kliknij przycisk OK, aby wrócić do strony Zasady zbiory witryn.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×