Tworzenie zadania w systemie LMS i notesie zajęć

Tworzenie zadania w systemie LMS i notesie zajęć

Utworzenie zadania w notesie zajęć spowoduje jego rozpowszechnienie wśród wszystkich uczniów na danych zajęciach. Zadanie i jego termin wykonania są również automatycznie synchronizowane z systemem LMS (Learning Management System) lub systemem SIS (Student Information System) po połączeniu notesu zajęć z systemem LMS lub SIS.

Uwaga: jeśli jeszcze tego nie zrobiono, połącz używany system LMS lub SIS z notesem zajęć przed utworzeniem zadań.

  1. Otwórz program OneNote na komputerze.

  2. Wybierz notes zajęć według nazwy, a następnie dodaj zadanie do sekcji Biblioteka zawartości lub Obszar współpracy w notesie.

  3. Na stronie, którą chcesz rozpowszechnić, wybierz pozycję Notes zajęć na wstążce programu OneNote, a następnie wybierz pozycję Utwórz zadanie.

    Wiersz ikon zawierający ikony Rozpowszechnij bibliotekę zawartości, Sprawdzanie prac uczniów i Utwórz zadanie.

  4. Przejrzyj oraz zmodyfikuj tytuł i opis zadania oraz wybierz datę i godzinę terminu wykonania (opcjonalnie).

    Utwórz okienko zadania zawierające miejsce do wpisania tytułu, opisu, terminu wykonania i wartości punktowej zadania w notesie zajęć.

  5. Wybierz sekcję notesu zajęć, w której uczniowie będą mogli znaleźć zadanie. Przykład: Zadania.

  6. Wybierz pozycję Utwórz.

Po utworzeniu zadania będzie można je zobaczyć w systemie LMS/SIS oraz publikować oceny bezpośrednio z notesu zajęć w systemie LMS.  

Dowiedz się więcej

Łączenie notesu zajęć z systemem LMS lub SIS

Publikowanie ocen z notesu zajęć

Informacje o tym, które systemy LMS są zintegrowane z programem OneNote i notesem zajęć

Dodatkowe zasoby dla nauczycieli

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×