Tworzenie wykresu przestawnego

Czasami trudno jest uzyskać pełny obraz sytuacji w przypadku danych nieprzetworzonych, które nie zostały podsumowane, jak w poniższym przykładzie. Często pierwszym krokiem jest utworzenie tabeli przestawnej na potrzeby podsumowywania i analizowania danych w formacie ustrukturyzowanym, co jest dobrym rozwiązaniem, ale nie wszystkim wystarcza jedno spojrzenie na liczby, aby zorientować się, co z nich wynika. Wykresy przestawne są dobrym sposobem na dodanie do danych wizualizacji tych danych.

Budżet wydatków domowych

Odpowiedni wykres przestawny

Przykładowe dane wydatków domowych na potrzeby utworzenia tabeli przestawnej z wartościami miesięcy, kategorii i kwot

Przykład wykresu przestawnego w programie Excel

Jeśli masz tylko zwykłe dane w arkuszu, bez tabeli przestawnej, możesz wybrać wykres przestawny polecany dla używanych danych, a program Excel automatycznie utworzy odpowiednią tabelę przestawną. Poniżej opisano, jak to zrobić:

 1. Kliknij dowolne miejsce w obszarze danych.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Wykresy wybierz pozycję Polecane wykresy.

  Przycisk Polecane wykresy na karcie Wstawianie

 3. Na karcie Polecane wykresy wybierz dowolny wykres z ikoną wykresu przestawnego Przycisk wskaźnika wykresu przestawnego w górnym rogu. W okienku podglądu zostanie wyświetlony podgląd wybranego wykresu przestawnego.

  Okno dialogowe Wstawianie wykresu z wyświetlonymi polecanymi wykresami przestawnymi

 4. Po znalezieniu odpowiedniego wykresu przestawnego kliknij przycisk OK. Program Excel utworzy nowy arkusz z tabelą przestawną i wykresem przestawnym.

 5. Możesz umieścić wykres przestawny obok tabeli przestawnej, aby oglądać przestawiane dane i wykres jednocześnie. Wykres przestawny można też umieścić na danych, aby oglądać tylko wykres.

 6. Następnie możesz sformatować wykres przestawny.

Jeśli mimo wypróbowania opcji Polecane wykresy nie znajdziesz niczego odpowiedniego, możesz spróbować utworzyć własny wykres.

 1. Zaznacz dowolną komórkę danych w arkuszu, a następnie przejdź do pozycji Wstawianie > Wykres przestawny > Wykres przestawny.

 2. W programie Excel zostanie wyświetlone okno dialogowe z pytaniem, gdzie umieścić wykres przestawny. Zazwyczaj dobrym pomysłem jest wybranie opcji Nowy arkusz, aby można było poeksperymentować z wyglądem wykresu bez wpływu na inne elementy arkusza.

  Opcje wykresu przestawnego dostępne na karcie Wstawianie w programie Excel
 3. Naciśnij przycisk OK, a program Excel doda nowy arkusz z pustą tabelą przestawną i wykresem przestawnym.

  Zostanie wyświetlony pusty wykres przestawny oraz lista pól umożliwiająca dodawanie pól oraz zmienianie ich rozmieszczenia na wykresie przestawnym.

 4. W obszarze Lista pól wybierz pola, które mają być wyświetlane na wykresie przestawnym.

  Lista pól z wyświetloną sekcją pól oraz sekcją obszarów

 5. Następnie możesz sformatować wykres przestawny.

Jeśli została już utworzona i odpowiednio skonfigurowana tabela przestawna, ta metoda pozwoli na utworzenie prawie całkowicie gotowego wykresu przestawnego.

 1. Zaznacz dowolną komórkę w zakresie tabeli przestawnej.

 2. Przejdź do pozycji Narzędzia tabel przestawnych > Analiza > Wykres przestawny.

 3. Wybierz odpowiedni typ wykresu i naciśnij przycisk OK.

  Nowy wykres przestawny w programie Excel zostanie umieszczony w tym samym arkuszu, w którym znajduje się tabela przestawna, na podstawie której go utworzono. W tym przykładzie wybraliśmy standardowy wykres kolumnowy. Jeśli nie masz pewności, jakiego typu wykres wybrać, możesz wybierać je pojedynczo, a program Excel będzie wyświetlać ich podglądy na żywo w okienku Wstawianie wykresu.

  Przykład wykresu przestawnego z podglądem na żywo typu wykresu i z wybranym wykresem kolumnowym

  Niektóre wykresy nie obsługują danych w tabeli przestawnej, więc jeśli wybierzesz jeden z nich, program Excel poinformuje o tym.

 4. Następnie możesz sformatować wykres przestawny.

 1. Kliknij pozycję Dane > Z innych źródeł, a następnie wybierz odpowiednie źródło danych. Możesz na przykład wybrać pozycję Z usług analiz, aby nawiązać połączenie z plikiem modułu OLAP (Online Analytical Processing).

  Przycisk Z innych źródeł na karcie Dane

 2. Wykonaj czynności przedstawione w Kreatorze połączenia danych, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

 3. W oknie dialogowym Importowanie danych wybierz pozycję Wykres przestawny oraz lokalizację, w której mają zostać umieszczone dane, a następnie kliknij przycisk OK.

  Zostanie wyświetlony pusty wykres przestawny oraz lista pól umożliwiająca dodawanie pól oraz zmienianie ich rozmieszczenia na wykresie przestawnym.

 4. W obszarze Lista pól wybierz pola, które mają być wyświetlane na wykresie przestawnym.

  Lista pól z wyświetloną sekcją pól oraz sekcją obszarów

 5. Następnie możesz sformatować wykres przestawny.

 1. Kliknij pozycję Wstawianie > Wykres przestawny.

  Przycisk Wykres przestawny na karcie Wstawianie

 2. W oknie dialogowym Tworzenie wykresu przestawnego kliknij pozycję Użyj zewnętrznego źródła danych, a następnie kliknij pozycję Wybierz połączenie.

 3. W oknie dialogowym Istniejące połączenia na karcie Połączenia kliknij dwukrotnie odpowiednie połączenie.

 4. Kliknij przycisk OK.

  Zostanie wyświetlony pusty wykres przestawny oraz lista pól umożliwiająca dodawanie pól oraz zmienianie ich rozmieszczenia na wykresie przestawnym.

 5. W obszarze Lista pól wybierz pola, które mają być wyświetlane na wykresie przestawnym.

Lista pól z wyświetloną sekcją pól oraz sekcją obszarów

Po utworzeniu wykresu przestawnego możesz go dostosować w taki sam sposób, jak standardowy wykres. Po zaznaczeniu wykresu przestawnego:

 1. Obok wykresu zostaną wyświetlone dwa przyciski umożliwiające szybkie dodawanie i zmienianie elementów wykresu, takich jak tytuły lub etykiety danych, a także zmienianie stylu oraz kolorów wykresu przestawnego w taki sam sposób, jak w przypadku standardowego wykresu.

  Wykres przestawny z etykietami wskazującymi przyciski pól i narzędzia wykresów

 2. Przyciski pól — program Excel automatycznie wyświetla pola tabeli przestawnej w postaci przycisków na wykresie przestawnym. Umożliwiają one filtrowanie pojedynczego wykresu przestawnego w celu wyświetlania tylko określonych danych. Zamiast używać przycisków pól, można też za pomocą fragmentatorów tabel przestawnych filtrować wiele tabel przestawnych i wykresów przestawnych jednocześnie. Aby je usunąć, kliknij tabelę przestawną lub wykres przestawny, a następnie na karcie Analiza na Wstążce wyczyść zaznaczenie przycisku Lista pól.

 3. Na wstążce zostanie wyświetlona karta Narzędzia wykresów przestawnych. Za pomocą opcji znajdujących się na kartach Analiza, Projektowanie i Formatowanie można pracować z wykresem przestawnym i dostosowywać go.

  Karta Narzędzia wykresów przestawnych na wstążce

 4. Wykres przestawny nie musi znajdować się w tym samym arkuszu co źródłowa tabela przestawna, więc gdy wykres uzyska już odpowiedni wygląd, możesz go wyciąć i wkleić w innej lokalizacji.

 5. Aby usunąć niepotrzebny wykres przestawny, zaznacz go, a następnie naciśnij przycisk Usuń.

Aby utworzyć wykres przestawny na komputerze Mac, musisz najpierw utworzyć tabelę przestawną, a następnie wstawić wykres. Gdy to zrobisz, w przypadku zmiany pól na liście pól tabeli przestawnej wykres będzie działać jak wykres przestawny. 

 1. Utwórz tabelę przestawną, jeśli nie została jeszcze przygotowana. 

 2. Zaznacz dowolną komórkę w tabeli przestawnej.

 3. Na karcie Wstawianie kliknij przycisk, aby wstawić wykres kolumnowy, liniowy, kołowy albo radarowy. Pamiętaj, że inne typy wykresów nie współdziałają obecnie z tabelami przestawnymi. Na przykład wykresy map drzewa, wykresy statystyczne ani wykresy kombi nie współdziałają jeszcze z tabelami przestawnymi.

 4. Po wstawieniu wykresu kolumnowego, liniowego, kołowego albo radarowego możesz go przestawiać, zmieniając lub przenosząc pola przy użyciu listy pól tabeli przestawnej.

 5. Możesz również filtrować dane w tabeli przestawnej i używać fragmentatorów. Będzie to też powodować filtrowanie wykresu.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Tematy pokrewne

Tworzenie tabeli przestawnej
Rozmieszczanie pól w tabeli przestawnej za pomocą listy pól
Filtrowanie danych za pomocą fragmentatorów
Tworzenie osi czasu tabeli przestawnej w celu filtrowania dat

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×