Tworzenie wykresu mapy

Za pomocą wykresu mapy można porównać wartości i wyświetlić kategorie dla różnych regionów geograficznych. Skorzystaj z niego, jeśli Twoje dane zawierają informacje o regionach geograficznych, takich jak kraje/regiony, województwa, powiaty lub obszary oznaczone kodami pocztowymi.

Obejrzyj klip wideo, w którym Doug z zespołu pakietu Office przedstawia krótkie wprowadzenie do wykresów mapy:

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko dla posiadaczy subskrypcji usługi Office 365. Jeśli jesteś subskrybentem usługi Office 365, upewnij się, że masz najnowszą wersję pakietu Office.

Wypróbuj usługę Office 365 lub najnowszą wersję programu Excel

Pobierz nasze przykłady

Możesz pobrać skoroszyt z kilkoma przykładami wykresu mapy podobnymi do przedstawionych w niniejszym artykule.

Wartości wyświetlane a kategorie

Na mapach mogą być wyświetlane zarówno wartości, jak i kategorie przy użyciu różnych sposobów przedstawiania kolorów. Wartości są odzwierciedlane przez nieznaczne odmiany dwóch lub trzech kolorów. Kategorie są odzwierciedlane przez różne kolory.

Przykładowo na wykresie Kraje według populacji używane są wartości. Wartości przedstawiają łączną populację poszczególnych krajów, a każda z nich jest oznaczona za pomocą gradientowego zakresu dwóch kolorów. Kolor każdego regionu jest określony na podstawie miejsca w zakresie, jakie odpowiada wartości danego regionu względem pozostałych.

Wykres mapy w programie Excel z danymi wartości

W poniższym przykładzie — Kraje według kategorii —kategorie są wyświetlane przy użyciu standardowej legendy służącej do pokazywania grup lub przynależności. Każdy punkt danych jest oznaczony zupełnie innym kolorem.

Wykres mapy w programie Excel według kategorii

Tworzenie wykresu mapy

 1. Możesz skopiować poniższe dane użyte w przykładach lub utworzyć własne w podobny sposób. Zacznij od jednej kolumny przeznaczonej na lokalizację geograficzną (kraj/region, województwo, powiat lub kod pocztowy), a następnie w drugiej umieść wartości liczbowe lub wartości kategorii. W niektórych przypadkach może być konieczne dodanie jeszcze jednego poziomu precyzującego informacje geograficzne (zobacz Często zadawane pytania).

  Kraj

  Kategoria

  Populacja

  Argentyna

  B

  43 850

  Australia

  C

  24 233 900

  Brazylia

  B

  2206 754 000

  Chiny

  D

  11 376 830 000

  Francja

  E

  665 255 000

  Indie

  D

  11 289 690 000

  Meksyk

  A

  1128 632 000

  Namibia

  F

  22 324 388

  Rosja

  D

  1146 691 000

  Szwecja

  E

  99 920 881

  Zjednoczone Emiraty Arabskie

  F

  99 856 000

  Stany Zjednoczone

  A

  3323 675 000

 2. Zaznacz dowolną komórkę w zakresie danych.

  Porada: Jeśli dane nie są jeszcze skonfigurowane jako tabela programu Excel, teraz jest na to odpowiedni moment. Taka tabela nie tylko automatycznie formatuje dane i dodaje filtry, ale też ułatwia utworzenie tabel przestawnych na potrzeby analizy danych.

 3. Kliknij pozycję Wstawianie > Wykresy > Polecane wykresy lub Wstawianie > Wykresy > Mapy, a następnie wybierz wykres mapy.

  Grupa dotycząca wykresów programu Excel na Wstążce

  W zależności od danych program Excel wyświetli podgląd mapy wartości albo kategorii.

  Mapa wartości

  Mapa kategorii

  Wykres mapy w programie Excel — wykres wartości zalecanych Wykres mapy w programie Excel — kategoria zalecana
 4. Po naciśnięciu przycisku OK program Excel wstawi mapę.

Formatowanie wykresu mapy

Po utworzeniu wykresu mapy można łatwo dostosować jego projekt. Po prostu kliknij mapę, a następnie wybierz opcje z kart Projektowanie lub Formatowanie znajdujących się na karcie wstążki Narzędzia wykresów. Możesz także kliknąć prawym przyciskiem myszy wykres i wybrać pozycję z menu opcji bądź kliknąć wykres dwukrotnie w celu otwarcia okienka zadań Formatowanie obiektu, które zostanie wyświetlone po prawej stronie okna programu Excel. Spowoduje to także wyświetlenie specyficznych dla wykresu mapy opcji serii (patrz poniżej).

Wykres mapy w programie Excel — narzędzia na Wstążce

Zobacz więcej w artykule Formatowanie wykresów.

Uwagi: 

 • Istnieje kilka specyficznych dla wykresu mapy opcji serii, jednak nie są one obsługiwane na urządzeniach z systemem Android ani w aplikacji Excel Mobile. Jeśli potrzebujesz opcji serii dla map, możesz opracować wykres w programie Excel dla systemu Windows i wyświetlić go na urządzeniu z systemem Android lub w aplikacji Excel Mobile.

 • Wykres mapy w programie Excel — opcje serii w okienku zadań formatowania obiektu

 • Dowiedz się więcej o formatowaniu wykresów map.

 • Projekcje mapy — zmiana projekcji mapy

 • Obszar mapy — zmiana poziomu powiększenia mapy, od widoku województwa po widok całego świata.

 • Etykiety mapy — wyświetlenie nazw geograficznych krajów/regionów. Wybierz tę opcję, aby wyświetlić nazwy w zależności od dopasowania lub wyświetlić wszystkie etykiety.

Często zadawane pytania

Pytanie. W przypadku używania niektórych lokalizacji wyświetlana jest pusta mapa i błąd lub niektóre punkty są wskazywane na mapie w innych krajach.

Wykres mapy w programie Excel z danymi niejednoznacznymi

Odpowiedź. Jeśli używasz danych, które mogą wskazywać na kilka podobnych lokalizacji na świecie, mapy mogą ich nie rozróżnić bez dodatkowych wskazówek. O ile to możliwe, dodaj do danych jeszcze jedną kolumnę, aby ułatwić mapom wyszukiwanie. Na przykład te dane mogą nie zostać wskazane na mapie w oczekiwany sposób, ponieważ na świecie istnieje wiele miejsc, w których są to prawidłowe nazwy obszarów.

Wykres mapy w programie Excel — dane niejednoznaczne

Dane te powinny jednak zostać prawidłowo wskazane na mapie, jeśli dodasz jeszcze jedną kolumnę zawierającą precyzyjniejsze informacje — to tak zwane uściślanie:

Wykres mapy w programie Excel — dane uściślone

Wykres mapy w programie Excel — wykres danych uściślonych

Ograniczenia

 • Na wykresach map można kreślić jedynie informacje geograficzne wysokiego poziomu, dlatego wskazywanie na mapie miast, szerokości i długości graficznej oraz ulic nie jest obsługiwane. Ponadto wykresy map obsługują jedynie wyświetlanie jednowymiarowe. Jeśli jednak potrzebujesz wielowymiarowego obrazowania szczegółów, możesz skorzystać z funkcji map 3D programu Excel.

 • Tworzenie nowych map i dołączanie danych do map już istniejących wymaga połączenia z Internetem (w celu połączenia się z usługą Mapy Bing).

 • Istniejące mapy można wyświetlać bez połączenia z Internetem.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×