Tworzenie wykresu mapy drzewa w pakiecie Office 2016

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Wykres mapy drzewa przedstawia hierarchiczny widok danych i ułatwia dostrzeganie wzorców, na przykład towarów cieszących się w sklepie największym popytem. Gałęzie drzewa są reprezentowane przez prostokąty, a każda gałąź podrzędna jest przedstawiana jako mniejszy prostokąt. Na wykresie mapy drzewa kategorie są pokazywane według koloru i odległości. Można na nim łatwo przedstawiać mnóstwo danych, co byłoby trudne w przypadku wykresów innych typów.

Wykresy mapy drzewa są dobrym rozwiązaniem w przypadku porównywania proporcji w hierarchii, jednak niezbyt się nadają do przedstawiania poziomów hierarchii między największymi kategoriami a poszczególnymi punktami danych. Wykres pierścieniowy ilustruje to znacznie lepiej.

Przykład wykresu mapy drzewa w pakiecie Office 2016 dla systemu Windows

Tworzenie wykresu mapy drzewa

 1. Zaznacz dane.

  Dane użyte do utworzenia przykładowego wykresu mapy drzewa
  Dane użyte do utworzenia powyższego przykładowego wykresu
 2. Kliknij pozycję Wstawianie > Wstaw schemat hierarchii > Mapa w formie drzewa.

  Wykres mapy drzewa w opcji na karcie Wstawianie w pakiecie Office 2016 dla systemu Windows

  Wykres mapy drzewa można także utworzyć z poziomu obszaru Polecane wykresy, jednak wykres mapy drzewa jest polecany tylko wtedy, gdy w strukturze hierarchicznej występują puste komórki (kliknij pozycję Wstawianie > Polecane wykresy > karta Wszystkie wykresy).

Porada : Dostosuj wygląd wykresu za pomocą kart Projektowanie i Formatowanie. Jeśli te karty są niewidoczne, kliknij w obszarze wykresu mapy drzewa, aby dodać do wstążki kartę Narzędzia wykresów.

Karty Projektowanie i Formatowanie dla obszaru Narzędzia wykresów

Zmienianie sposobu wyświetlania etykiety

Program Excel automatycznie stosuje inny kolor w przypadku każdej kategorii najwyższego poziomu lub nadrzędnych. Kategorie można jednak rozróżniać również na podstawie układu etykiet danych.

Obraz przedstawiający kategorię najwyższego poziomu na mapie drzewa wyświetlaną na transparencie

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy jeden z prostokątów na wykresie i wybierz polecenie Formatuj serię danych.

 2. W obszarze Opcje serii > Opcje etykiet wybierz odpowiednią opcję wyświetlania.

  Okienko zadań Formatowanie etykiety danych z wyświetlonymi opcjami dla wykresu mapy drzewa

Tworzenie wykresu mapy drzewa

 1. Zaznacz dane.

  Dane użyte do utworzenia przykładowego wykresu mapy drzewa
  Dane użyte do utworzenia powyższego przykładowego wykresu
 2. Na wstążce kliknij kartę Wstawianie, a następnie kliknij Ikona wykresu hierarchii (ikona hierarchii), a następnie wybierz pozycję Mapa drzewa.

  Wykres mapy drzewa na Wstążce

  Uwaga : Dostosowywanie wyglądu wykresu przy użyciu karty Projektowanie wykresu i Formatowanie. Jeśli nie widzisz karty te, kliknij w dowolnym miejscu wykresu mapy drzewa, aby je wyświetlić na Wstążce.

Porada : Aby uzyskać więcej informacji na temat wykresu mapy drzewa i jak go ułatwia wizualizowanie danych hierarchicznych, zobacz ten wpis w blogu na wykresie Mapa drzewa i pierścieniowy przez zespół programu Excel. Możesz również skorzystać dodatkowe informacje o innych nowych typów wykresów opisanych w tym blogu opublikować.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×