Tworzenie wykresu liniowego w programie Visio

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Wykres liniowy pokazano, jak dwóch rodzajów informacji różnią się wzajemnego. Na przykład wykres liniowy można wyświetlić zmian kosztu wysyłki okresie pięciu lat, lub jak populacji owadów wzrósł lub rozmiar jako temperaturę zmienione.

Wykres liniowy z uwypuklonymi punktami danych

 1. W menu plik wskaż polecenie Nowy, wskaż polecenie biznesowe, a następnie kliknij wykresów lub Diagramy i wykresy marketingowe.

 2. Z wzornika Wykresy przeciągnij na stronę rysunku kształt Wykres liniowy, a następnie wybierz żądaną liczbę punktów danych.

  Porada : Aby później zmienić liczbę punktów danych, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wykres liniowy, wybrać polecenie Ustaw liczbę punktów danych, a następnie wybrać liczbę.

 3. Ustawianie długości osi x i y, a następnie Dodaj etykiety wartości i nazw do punktów przy każdej z osi:

  1. Zatrzymaj wskaźnik myszy nad uchwyt sterowania Uchwyt sterujący na końcu osi x, a następnie przeciągnij uchwyt na odpowiednią długość.

  2. Powtórz czynność 1 dla osi Y.

  3. Aby zwiększyć powiększenie, przytrzymaj klawisze CTRL+SHIFT i kliknij wykres.

  4. Z wzornika Wykresy przeciągnij na stronę rysunku kształt Etykieta osi Y. Ustaw go na początku układu współrzędnych, tak aby jego linia pozioma wyrównała się z osią X.

  5. Gdy kształt Etykieta osi Y jest zaznaczony, naciśnij klawisze CTRL+D, aby utworzyć kopię. Umieść drugą etykietę na górnym końcu osi Y, aby jej linia pozioma wyrównała się z najwyższą wartością.

   Porada : Aby nieznacznie przesunąć kształt, zaznacz go i naciśnij klawisz strzałki w odpowiednim kierunku.

  6. Powtórz tę czynność, aby utworzyć etykiety dla dodatkowych wartości na osi Y.

  7. Zaznacz wszystkie kształty etykiet, a następnie wpisz wartości lub nazwy odpowiadające położeniom kształtów na osi.

  8. Powtórz kroki od 4 do 7 przy użyciu kształtów etykiet osi x i umieszczając je na osi x.

   Porada : Aby rozłożyć etykiety wartości równomiernie, należy zaznaczyć wszystkie etykiety na osi. W menu Kształt należy kliknąć polecenie Rozłóż kształty, a następnie kliknąć pierwszą opcję w obszarze Lewo/prawo lub Góra/dół.

 4. Przeciągnij uchwyt sterowania Uchwyt sterujący skojarzonych z każdym punkcie danych do odpowiedniej wartości na osi y.

 5. Dodaj adnotacje objaśniające wartości lub zmiany wartości

  1. Z wzornika Wykresy przeciągnij na stronę rysunku kształt Dymek (zmiana 1 wymiaru), Dymek (zmiana 2 wymiarów), kształt objaśnienia poziomego lub kształt adnotacji.

  2. Wpisz żądany tekst (kształt musi być cały czas zaznaczony).

  3. Przeciągnij formant uchwyt Uchwyt sterujący lub punkt końcowy Punkt początkowy obraz - X zielony kwadrat ze znakiem na końcu wskaźnika, aby zmienić jego długość lub kierunek.

 6. Aby dodać tytuł do wykresu, z wzornika Wykresy przeciągnij kształt Blok tekstu na stronę rysunku. Zaznacz blok tekstu i wpisz tytuł.

Porada : Punkty danych na wykresie liniowym można wyróżnić za pomocą kształtów Linia wykresu i Punkt danych z wzornika Wykresy.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×