Tworzenie wydarzenia całodziennego

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Wydarzenia są zdarzeniami trwającymi co najmniej 24 godziny. Przykładami wydarzeń są targi, seminarium lub urlop.

W tym artykule

Więcej informacji o wydarzeniach

Tworzenie wydarzenia

Zmienianie wydarzenia

Ustawianie cykliczności wydarzenia

Oznaczanie wydarzenia jako prywatnego

Ustawianie lub usuwanie przypomnienia

Więcej informacji o wydarzeniach

Zazwyczaj wydarzenie następuje jeden raz i może trwać dzień lub wiele dni, natomiast wydarzenie coroczne, na przykład urodziny lub jakaś rocznica, występuje określonego dnia każdego roku.

Wydarzenia i wydarzenia coroczne nie zajmują przedziałów czasu w kalendarzu — są wyświetlane jako transparenty. W przypadku terminu całodziennego czas użytkownika jest wyświetlany u innych osób jako zajęty, natomiast w przypadku wydarzenia corocznego — jako wolny.

Początek strony

Tworzenie wydarzenia

 1. W obszarze Kalendarz kliknij kartę Narzędzia główne.

 2. W grupie Nowy kliknij pozycję Nowe elementy, a następnie kliknij pozycję Wydarzenie całodzienne.

 3. W polu Temat wpisz opis.

 4. W polu Lokalizacja wprowadź lokalizację.

 5. Aby powiadomić osoby przeglądające kalendarz o swojej nieobecności, na karcie Zdarzenie w grupie Opcje na liście Pokaż jako kliknij opcję Nieobecny.

  Pokazywanie stanu jako Poza biurem podczas spotkania

 6. Jeśli wydarzenie ma trwać dłużej niż jeden dzień, zmień wartości w polach Godzina rozpoczęcia i Godzina zakończenia.

 7. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Porada : W widoku Dzień/Tydzień/Miesiąc można szybko utworzyć wydarzenie, klikając dwukrotnie obszar poniżej nagłówka wybranej daty wydarzenia.

Początek strony

Zmienianie wydarzenia

 1. Otwórz termin, wydarzenie lub spotkanie, które chcesz zmienić.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić opcje elementu, który nie jest częścią serii   

   • Na karcie Termin zmień w żądany sposób opcje takie jak temat, lokalizację i czas rozpoczęcia lub zakończenia, a następnie kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

  • Aby zmienić opcje wszystkich elementów należących do serii   

   1. Kliknij pozycję Otwórz całą serię, a następnie kliknij przycisk OK.

    Otwieranie elementu cyklicznego

   2. Na karcie Termin zmień temat lub lokalizację odpowiednio do potrzeb.

   3. Aby zmienić opcje cyklu, w grupie Opcje kliknij pozycję Cykl, zmień w żądany sposób czas rozpoczęcia, czas zakończenia, wzorzec lub zakres cyklu, a następnie kliknij przycisk OK.

   4. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

  • Aby zmienić opcje elementu, który jest częścią serii   

   1. Kliknij przycisk Otwórz to wystąpienie, a następnie kliknij przycisk OK.

   2. Na karcie Termin zmień w żądany sposób temat, lokalizację i czas rozpoczęcia lub zakończenia, a następnie kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Porada : W Kalendarzu można przeciągnąć termin, wydarzenie lub spotkanie na inną datę. Można również edytować temat, zaznaczając wydarzenie, klikając tekst opisu i wpisując żądane zmiany. Aby zmienić wydarzenie w termin i zablokować czas terminu, należy wyczyścić pole wyboru Wydarzenie całodzienne i wprowadzić czas rozpoczęcia i zakończenia terminu. Wydarzenie ma czas trwania określony na 24 godziny (od północy do północy), dlatego wprowadzenie określonych godzin jest możliwe dopiero po wyczyszczeniu tego pola wyboru..

Początek strony

Ustawianie cykliczności wydarzenia

 1. Otwórz wydarzenie, dla którego chcesz ustawić powtarzanie cykliczne.

 2. Na karcie Termin w grupie Opcje kliknij przycisk Cykl.

 3. Kliknij żądaną częstotliwość cyklu — Cykl dzienny, Cykl tygodniowy, Cykl miesięczny lub Cykl roczny — a następnie wybierz opcje dla tej częstotliwości.

 4. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Początek strony

Oznaczanie wydarzenia jako prywatnego

 1. Utwórz lub otwórz wydarzenie, które chcesz oznaczyć jako prywatne.

 2. Na karcie Termin w grupie Znaczniki kliknij przycisk Prywatne.

  Oznaczanie elementu jako prywatnego

Ważne : Funkcja Prywatne nie gwarantuje, że inne osoby nie będą miały dostępu do szczegółów dotyczących wydarzeń, kontaktów lub zadań. Aby nikt inny nie mógł przeczytać elementu oznaczonego jako prywatny, nie należy udzielać uprawnień do odczytu folderów Kalendarz, Kontakty i Zadania. Osoba z uprawnieniami do odczytu tych folderów mogłaby przejrzeć szczegóły elementów prywatnych przy użyciu metod programistycznych lub innych aplikacji do obsługi poczty e-mail. Funkcja Prywatne powinna być używana tylko wtedy, gdy foldery są udostępniane osobom zaufanym.

Początek strony

Ustawianie lub usuwanie przypomnienia

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Dla wszystkich nowo utworzonych wydarzeń   

  1. Kliknij kartę Plik.

  2. Kliknij pozycję Opcje.

  3. Aby automatycznie włączyć lub wyłączyć przypomnienia o nowych wydarzeniach w obszarze Opcje kalendarza, odpowiednio zaznacz lub wyczyść pole wyboru Przypomnienia domyślne.

  4. W przypadku zaznaczenia pola wyboru wprowadź godzinę wyświetlania przypomnienia.

 • Dla istniejących wydarzeń   

  1. Otwórz wydarzenie lub serię, jeśli wydarzenie jest cykliczne.

  2. Aby włączyć lub wyłączyć przypomnienie, na karcie Termin w grupie Opcje kliknij opcję Brak na liście Przypomnienie lub wprowadź godzinę, o której ma zostać wyświetlone powiadomienie o zdarzeniu.

  3. Aby dostosować dźwięk odtwarzany przy wyświetlaniu przypomnienia, na końcu listy Przypomnienie kliknij przycisk Dźwięk, a następnie wybierz odpowiedni dźwięk. Czas przypomnienia musi zostać wybrany przed pojawieniem się polecenia Dźwięk.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×