Tworzenie, wyświetlanie lub usuwanie harmonogramu grupy

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ta funkcja wymaga używania konta programu Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 lub Exchange Server 2007. Większość osobistych kont nie należy używać programu Microsoft Exchange. Aby uzyskać więcej informacji na temat kont programu Microsoft Exchange i jak ustalić, jaka wersja programu Exchange łączy konta, zobacz z łączy w sekcji Zobacz też.

Harmonogram kalendarza grupy ułatwia przeglądanie połączonych harmonogramów liczby osób lub zasobów. Harmonogram grupy może zawierać wszystkie kontakty lub zasoby z folderu publicznego.

Można utworzyć i zapisać wiele harmonogramów grup, każdy grupy osób lub zasobów. Na przykład jeden harmonogram grupy może obejmować wszystkich pracowników działu. Inny harmonogram grupy może zawierać wszystkie sal konferencyjnych w budynku.

Oprócz sprawdzania harmonogramów osób w celu organizowania spotkań, może być również konieczne planować zasoby, takie jak sala konferencyjna miejsce, w którym mają się odbyć spotkania lub projektor slajdu, który ma zostać użyta w przypadku prezentacji. Przed zaplanowaniem zasobu, administrator programu Microsoft Exchange Server musi utworzyć konto skrzynki pocztowej na serwerze Exchange, a musisz mieć udzielony uprawnienie do planowania zasobów, a także inne zasoby ustaleniem.

Podczas wyświetlania harmonogramu grupy, można szybko zaplanować spotkanie z lub wysyłania wiadomości e-mail do niektórych lub wszystkich członków grupy. Można uzyskać najnowsze informacje wolny/zajęty dla każdego członka grupy, przed planować spotkania i skorzystać z funkcji autowyboru znaleźć termin, kiedy będą bezpłatne wszystkich członków grupy.

Domyślnie w kalendarzu grupy zawiera szczegóły wszystkich elementów, widoczny, chyba że właściciel danego elementu oznaczone jako prywatne.

 1. W kalendarzu w menu Akcje kliknij pozycję Pokaż harmonogramy grupy.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Tworzenie harmonogramu grupy   

   1. W oknie dialogowym Harmonogramy grupy kliknij przycisk Nowy.

   2. Wpisz nazwę nowego harmonogramu grupy, a następnie kliknij przycisk OK.

   3. Kliknij pozycję Dodaj innych, a następnie kliknij pozycję Dodaj z książki adresowej lub Dodaj Folder publiczny.

   4. Zaznacz nazwy lub foldery publiczne, które chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk OK.

   5. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

  • Wyświetlanie harmonogramu grupy   

   1. Zaznacz harmonogram grupy, który chcesz wyświetlić, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  • Usuwanie harmonogramu grupy   

   1. Zaznacz harmonogram grupy, który chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Usuń.

Uwaga : Aby odświeżyć dane wolny/zajęty w harmonogramie grupy, kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij Odświeżanie wolny/zajęty.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×