Tworzenie, wyświetlanie lub usuwanie grupy kalendarzy

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli masz zestawu kalendarzy, które często wyświetlić razem, takich jak współpracowników pracy lub rodzinie, przy użyciu grupy kalendarzy ułatwia przeglądanie połączonych harmonogramów rzut oka. Grupy kalendarzy mogą także zawierać zasobów, kalendarze internetowe lub kalendarze programu SharePoint.

Uwaga : Ta funkcja wymaga konta programu Microsoft Exchange Server.

Tworzenie grupy kalendarzy

Grupę kalendarzy można utworzyć na dwa sposoby:

 • Wybieranie członków z książka adresowa lub listy kontaktów

 • Tworzenie grupy kalendarzy przy użyciu wyświetlanych kalendarzy

Wybieranie członków z książki adresowej lub listy kontaktów

 1. W widoku Kalendarz na karcie Narzędzia główne w grupie Zarządzanie kalendarzami kliknij pozycję Grupy kalendarzy, a następnie kliknij pozycję Utwórz nową grupę kalendarzy.

 2. Wpisz nazwę nowej grupy kalendarzy, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. W obszarze Książka adresowa wybierz książka adresowa lub listę kontaktów, z której chcesz wybrać członków grupy.

 4. Wyszukaj nazwy lub wpisz je w polu Wyszukaj, kliknij odpowiednią nazwę, a następnie kliknij pozycję Członkowie grupy. Powtórz ten krok w odniesieniu do każdego kalendarza, który ma zostać dodany do grupy, a następnie kliknij przycisk OK.

Tworzenie grupy kalendarzy przy użyciu wyświetlanych kalendarzy

 1. W widoku Kalendarz na karcie Narzędzia główne w grupie Zarządzanie kalendarzami kliknij pozycję Grupy kalendarzy, a następnie kliknij pozycję Zapisz jako nową grupę kalendarzy.

 2. Wpisz nazwę nowej grupy kalendarzy, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwagi : 

  • Nowa grupa kalendarzy jest otwierana obok wszelkich otwartych kalendarzy lub grup.

  • Aby dodać do widoku inne kalendarze, zaznacz pola wyboru kalendarzy, które mają w okienko nawigacji.

Dodawanie kalendarzy do grupy kalendarzy

Aby dodać kalendarz do istniejącej grupy kalendarzy, w okienku nawigacji należy przeciągnąć kalendarz do odpowiedniej grupy kalendarzy.

Jeśli kalendarza, który ma zostać dodany, nie ma w okienku nawigacji, wykonaj następujące czynności:

 1. W widoku Kalendarz na karcie Narzędzia główne w grupie Zarządzanie kalendarzami kliknij pozycję Otwórz kalendarz, a następnie kliknij odpowiedni typ kalendarza.

 2. Wyszukaj nazwy lub wpisz je w polu Wyszukaj, kliknij odpowiednią nazwę, a następnie kliknij pozycję Kalendarz. Powtórz ten krok w odniesieniu do każdego kalendarza, który ma zostać dodany do grupy, a następnie kliknij przycisk OK. Dodane kalendarze zostaną wyświetlone w folderze Kalendarze udostępnione w okienku nawigacji.

  Uwaga : Można kliknąć pole Dodaj kalendarz w dolnej części widoku harmonogramu, a następnie wprowadzić odpowiednią nazwę. Kalendarz zostanie dodany do folderu Kalendarze udostępnione w okienku nawigacji.

 3. W okienku nawigacji przeciągnij kalendarz z folderu Kalendarze udostępnione do odpowiedniej grupy kalendarzy.

Uwaga : Element członkowski dowolnej grupy kalendarzy można przenieść do innej grupy. W okienku nawigacji należy przeciągnąć kalendarz do odpowiedniej grupy kalendarzy.

Wyświetlanie grupy kalendarzy

 • W okienko nawigacji zaznacz pole wyboru Kalendarz.

  Grupy kalendarzy w okienku nawigacji

Grupy kalendarzy są wyświetlane obok siebie lub w poziomym widoku harmonogramu. Aby wyświetlić kalendarze w trybie nakładki, wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję Dzień, Tydzień roboczy, Tydzień lub Miesiąc.

  Kalendarze zostaną rozmieszczone obok siebie.

 2. Kliknij strzałkę obok pozycji Wyświetl w trybie nakładki na karcie każdego kalendarza, który ma zostać wyświetlony w trybie nakładki.

  Uwagi : 

  • Kalendarze w okienku nawigacji można wyświetlać z dowolną grupą, nawet jeśli dany kalendarz nie należy do tej grupy. Można również wyświetlać razem wiele grup kalendarzy. W tym celu należy zaznaczyć pole wyboru obok każdego kalendarza lub każdej grupy kalendarzy, które mają zostać wyświetlone.

  • Aby ukryć dowolny kalendarz, można wyczyścić odpowiednie pole wyboru w okienku nawigacji lub kliknąć pozycję Zamknij kalendarz na karcie kalendarza. Ma to wpływ wyłącznie na kalendarze w bieżącym widoku. Nie powoduje to usunięcia kalendarzy z grupy kalendarzy.

Usuwanie grupy kalendarzy

 • W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy grupę kalendarzy, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Usuń grupę.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×