Tworzenie, wyświetlanie i edytowanie kontaktów i list kontaktów w usłudze Outlook.com

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Użyj strony kontakty w Outlook.com wyświetlanie, tworzenie, edytowanie kontaktów i list kontaktów. Tworzenie nowych kontaktów od podstaw, lub Dodaj osobę jako kontakt z wiadomości e-mail. Można także tworzyć listy kontaktów do wysyłania wiadomości e-mail do grupy osób.

Aby przejść do strony Kontakty, zaloguj się w usłudze Outlook.com i wybierz pozycję Kontakty w lewym dolnym rogu strony.

Tworzenie kontaktów

Nowe kontakty są zapisywane w folderze Kontakty domyślnego, a pojawi się także je w obszarze Wszystkie kontakty. Jeśli chcesz zapisać kontakt w innym folderze, wybierz folder przed utworzeniem kontaktu.

 1. Na pasku narzędzi wybierz pozycję Nowy kontakt.

  Zrzut ekranu przedstawiający nowy przycisk kontaktów

 2. Wprowadź szczegóły kontaktu. Wybierz pozycję Dodaj więcej, aby dodać więcej informacji, na przykład adres czy datę urodzin.

 3. Wybierz pozycję Utwórz.

 1. W usłudze Outlook.com przejdź do obszaru Poczta.

 2. Otwórz okienko odczytu wiadomości e-mail i wybierz nazwę nadawcy lub adresata, którego chcesz dodać do kontaktów.

 3. Na otwartej karcie profilu wybierz pozycję Więcej opcji > Dodaj do kontaktów.

  Wybierz ikonę wielokropka, a następnie wybierz pozycję Dodaj do kontaktów

  Uwaga: Kontakt jest automatycznie zapisywane w folderze Kontakty domyślne na stronie kontakty.

Aby dodać kontakt do ulubionych, wybierz go, a następnie wybierz pozycję Dodaj do ulubionych na pasku narzędzi.

Porada: Ulubione kontakty z adresem e-mail będą również widoczne w lewym okienku na stronie Poczta, dzięki czemu możesz wyświetlić całą korespondencję e-mail z nimi w jednym miejscu.

Kontakty można znajdować na stronie Kontakty przy użyciu następujących sposobów:

 • Użyj funkcji Wyszukaj. Zacznij wpisywać tekst w polu wyszukiwania, aby znaleźć kontakt lub listę kontaktów.

 • Wybierz pozycję Ulubione w lewym górnym rogu, aby wyświetlić kontakty dodane do ulubionych.

Porady: 

 • Wybierz literę na separatorze listy, aby szybko przechodzić między kontaktami na liście.

 • Wybierz literę, aby wyświetlić inne dostępne litery

Wybierz kontakt w środkowym okienku na stronie Kontakty, aby wyświetlić lub edytować informacje na jego temat.

 • Aby edytować kontakt, wybierz pozycję Edytuj kontakt w prawej części strony lub przycisk Edytuj na pasku narzędzi.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Edytuj kontakt

W przypadku kontaktów z adresem e-mail możesz także wyświetlić więcej informacji na następujących kartach:

 • Pliki: pliki ostatnio udostępnione Ci przez tę osobę.

 • Wiadomości e-mail: najnowsze wiadomości e-mail i załączniki w korespondencji z tą osobą.

 • LinkedIn: jeśli kontakt ma publiczny profil w serwisie LinkedIn skojarzony z tym samym adresem e-mail, który został zapisany przez Ciebie, będą tu wyświetlane informacje z serwisu LinkedIn.

  Uwaga: Karta LinkedIn może być niedostępna.

 1. Wybierz kontakt na stronie Kontakty.

 2. Wybierz pozycję Edytuj kontakt, a następnie wybierz ikonę aparatu.

  Wybierz ikonę aparatu, aby dodać zdjęcie
 3. Wybierz pozycję Przekaż zdjęcie, wybierz plik, którego chcesz użyć, i wybierz pozycję Otwórz, aby go przekazać.

 4. Jeśli chcesz zmienić pozycję zdjęcia, kliknij wewnątrz okręgu i przeciągnij wskaźnik. Aby powiększyć lub pomniejszyć widok, użyj suwaka poniżej zdjęcia.

  Dostosuj zdjęcie i wybierz przycisk Zastosuj
 5. Wybierz pozycję Zastosuj, a następnie Zapisz.

Można wyświetlić kontakty według imię lub nazwisko, a także sposobu ich sortowania. Używanie menu filtru w prawym górnym rogu listy.

Wybierz na przykład Wyświetlanie nazwisko i Sortowanie według nazwisk.

Możesz połączyć powiązane kontakty — na przykład różne wpisy dotyczące tej samej osoby. Połączone kontakty są wyświetlane jako jeden kontakt.

Aby ręcznie połączyć kontakty:

 • Zaznacz co najmniej dwa kontakty na stronie Kontakty, a następnie wybierz pozycję Połącz kontakty w okienku po prawej stronie.

Aby połączyć kontakty przy użyciu funkcji Wyczyść kontakty:

 • Na stronie Kontakty wybierz przycisk Zarządzaj na pasku narzędzi, a następnie wybierz pozycję Wyczyść kontakty. Zobaczysz wszystkie kontakty mające takie same nazwy, adresy e-mail lub numery telefonu.

 • Zaznacz kontakty, które chcesz połączyć, a następnie wybierz pozycję Wyczyść.

Aby rozłączyć połączone kontakty:

 • Na stronie Kontakty zaznacz kontakt, wybierz przycisk Połączone kontakty na pasku narzędzi, a następnie wybierz pozycję Rozłącz.

Tworzenie listy kontaktów

Lista kontaktów jest to zbiór adresów e-mail i są przydatne w przypadku wysyłania wiadomości e-mail do grupy osób. Listy kontaktów są czasami nazywane listami dystrybucyjnymi.

Na przykład utworzyć listę kontaktów o nazwie Moje klubu książki i Dodaj wszystkich członków klubie książki do niego. Jeśli chcesz wysłać wiadomość e-mail do wszystkich osób w klubie, wystarczy dodać mojego klubu książki w wierszu do wiadomości e-mail.

Uwaga: Domyślnie listy kontaktów są tworzone w domyślnym folderze kontaktów, a można też wyświetlić w obszarze Wszystkie listy kontaktów. Jeśli chcesz zapisać na liście kontaktów w innym folderze, wybierz folder, zanim wybierzesz pozycję Nowa lista kontaktów.

 1. Na stronie kontakty na pasku narzędzi wybierz strzałkę obok przycisku Nowy kontakt, a następnie wybierz pozycję Nowa lista kontaktów.

  Zrzut ekranu przedstawiający nowy kontakt menu z nowego kontaktu listy zaznaczona

 2. Wprowadź nazwę listy i Dodaj nazwy lub adresy e-mail.

 3. Wybierz pozycję Utwórz.

Porada: Jeśli chcesz zgrupować kontakty w innym celu niż wysyłanie wiadomości e-mail, możesz zamiast tego utworzyć folder. Następnie dodaj kontakty do folderu.

 1. Na stronie osoby zaznacz Wszystkie listy kontaktów w okienku po lewej stronie.

 2. Wybierz listę kontaktów, a następnie wybierz pozycję Edytuj.

 3. Wpisz nazwiska lub adresy e-mail.

 4. Wybierz przycisk Zapisz.

 1. Na stronie osoby zaznacz Wszystkie listy kontaktów w okienku po lewej stronie.

 2. Wybierz listę kontaktów, a następnie wybierz pozycję Edytuj.

 3. Wybierz znak x w adresie nazwiska lub adresu e-mail, który chcesz usunąć.

 4. Wybierz pozycję Zapisz.

 • Na stronie osoby w okienku po lewej stronie wybierz pozycję Wszystkie listy kontaktów, lub wyszukaj nazwę listy kontaktów.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Przycisk Forum społeczności Przycisk Skontaktuj się z pomocą techniczną

Zobacz też

Importowanie kontaktów do usługi Outlook.com

Która wersja programu Outlook mają?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×