Tworzenie, wyświetlanie i łączenie problemów i czynników ryzyka projektu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Problemy i czynniki ryzyka stanowią wyzwanie dla wszystkich projektów. Czynnik ryzyka to zdarzenie lub sytuacja, które mogą negatywnie oddziaływać na projekt, jeśli wystąpią. Natomiast problemy to zdarzenia, które już występują. Jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie działania, czynnik ryzyka może stać się problemem. Aktywnie identyfikując i analizując problemy i czynniki ryzyka projektu oraz odpowiednio na nie reagując, można doprowadzić projekt do pomyślnego zakończenia.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie problemu

Tworzenie ryzyko związane z projektem

Łączenie problemów lub czynników ryzyka do innych problemów, czynników ryzyka, bibliotek dokumentów lub zadań

Wyświetlanie problemów i czynników ryzyka

Tworzenie problemu

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij przycisk Centrum projektów.

 2. Wybierz projekt, dla którego chcesz utworzyć problem, kliknij pozycję Przejdź do, a następnie kliknij pozycję Problemy.

 3. Na stronie Problemy kliknij pozycję Nowy, a następnie kliknij pozycję Nowy element.

  Aby zmodyfikować problem, wskaż ten problem, aby wyświetlić strzałkę STRZAŁKA W DÓŁ . Kliknij strzałkę, aby wyświetlić listy rozwijanej, a następnie kliknij pozycję Edytuj element.

 4. W sekcji Tytuł wpisz tytuł problemu.

 5. W sekcji Właściciel kliknij przycisk Przeglądaj, aby za pomocą usługi dostawcy członkostwa używanej do uwierzytelniania w obrębie organizacji znaleźć użytkownika, który może zarządzać tym problemem.

  Uwaga: Jeśli wolisz wpisz nazwę użytkownika, kliknij przycisk Sprawdź nazwy Obraz przycisku , aby ustalić, czy użytkownik jest częścią usługi dostawcy członkostwa w Twojej organizacji.

 6. W sekcji Przydzielone do wpisz lub wyszukaj osobę, która powinna być odpowiedzialna za rozwiązanie problemu.

 7. W sekcji Stan kliknij stan problemu.

 8. W sekcji Kategoria kliknij numer kategorii, aby zgrupować podobne problemy.

 9. W sekcji Priorytet kliknij na liście priorytet, aby wskazać względną istotność tego problemu w porównaniu do innych problemów w projekcie.

 10. W sekcji Data ukończenia wprowadź datę i godzinę, do której problem powinien zostać rozwiązany.

  Porada: Aby szybko wprowadzić datę za pomocą selektora dat Obraz przycisku .

 11. W sekcji Dyskusja wpisz opis problemu i dowolne inne informacje pomocne w zrozumieniu i rozwiązaniu problemu.

 12. W sekcji Decyzja wpisz, w jaki sposób problem może zostać rozwiązany.

 13. Kliknij przycisk OK, aby zapisać problem i powrócić do strony Problemy. Problem zostanie dodany do listy problemów skojarzonych z projektem.

  Na stronie Problemy możesz utworzyć dodatkowe problemy lub zamknąć okno i powrócić do Centrum projektów.

Początek strony

Tworzenie czynnika ryzyka projektu

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij przycisk Centrum projektów.

 2. Wybierz projekt, dla którego chcesz utworzyć czynnik ryzyka, kliknij pozycję Przejdź do, a następnie kliknij pozycję Czynniki ryzyka.

 3. Na stronie Czynniki ryzyka kliknij pozycję Nowy, a następnie kliknij pozycję Nowy element.

  Aby zmodyfikować ryzyka, wskaż ryzyka, aby wyświetlić strzałkę STRZAŁKA W DÓŁ . Kliknij strzałkę, aby wyświetlić listy rozwijanej, a następnie kliknij pozycję Edytuj element.

 4. W sekcji Tytuł wpisz tytuł czynnika ryzyka.

 5. W sekcji Właściciel kliknij przycisk Przeglądaj, aby za pomocą usługi dostawcy członkostwa używanej do uwierzytelniania w obrębie organizacji znaleźć użytkownika, który może zarządzać tym czynnikiem ryzyka.

  Uwaga: Jeśli wolisz wpisz nazwę użytkownika, kliknij przycisk Sprawdź nazwy Obraz przycisku , aby ustalić, czy użytkownik jest częścią usługi dostawcy członkostwa w Twojej organizacji.

 6. W sekcji Przydzielone do wpisz lub wyszukaj osobę, która powinna być odpowiedzialna za wyeliminowanie czynnika ryzyka lub zarządzanie nim.

 7. W sekcji Stan kliknij stan czynnika ryzyka.

 8. W sekcji Kategoria kliknij numer kategorii, aby zgrupować podobne czynniki ryzyka.

 9. W sekcji Data ukończenia wprowadź datę i godzinę, do której czynnik ryzyka powinien zostać wyeliminowany.

  Porada: Aby szybko wprowadzić datę za pomocą selektora dat Obraz przycisku .

 10. W sekcji Prawdopodobieństwo wpisz wartość procentową reprezentującą prawdopodobieństwo wystąpienia czynnika ryzyka.

 11. W sekcji Oddziaływanie wpisz wartość za zakresu od 1 do 10 reprezentującą siłę oddziaływania (wartość 10 reprezentuje największą siłę). Pozwoli to później wyszukiwać na przykład te czynniki ryzyka, które mają siłę oddziaływania o wartości większej niż 5.

 12. W sekcji Koszt wpisz wartość (bez symbolu waluty) reprezentującą oddziaływanie finansowe czynnika ryzyka.

 13. W sekcji Opis wpisz opis czynnika ryzyka.

 14. W sekcji Plan łagodzenia wpisz opis planu, który może zostać użyty przez menedżera projektu w celu zmniejszenia lub wyeliminowania prawdopodobieństwa czynnika ryzyka, oddziaływania czynnika ryzyka lub obu tych elementów.

 15. W sekcji Plan awaryjny wpisz opis planu alternatywnego, który może pomóc zmniejszyć potencjalne oddziaływanie czynnika ryzyka, jeśli on wystąpi.

 16. W sekcji Opis wyzwalacza wpisz opis warunku, który może spowodować wystąpienie zdarzenia.

 17. Kliknij przycisk OK, aby zapisać czynnik ryzyka i powrócić do strony Czynniki ryzyka. Czynnik ryzyka zostanie dodany do listy czynników ryzyka skojarzonych z projektem.

  Na stronie Czynniki ryzyka można utworzyć dodatkowe czynniki ryzyka lub zamknąć okno i powrócić do Centrum projektów.

Początek strony

Łączenie problemów lub czynników ryzyka z innymi problemami, czynnikami ryzyka, bibliotekami dokumentów lub zadaniami

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij przycisk Centrum projektów.

 2. Wybierz projekt, dla którego chcesz połączyć problemy lub czynniki ryzyka, kliknij pozycję Przejdź do, a następnie kliknij pozycję Czynniki ryzyka lub Problemy.

 3. Na stronie problemy lub ryzyko wskaż istniejącego problemu lub ryzyka, aby wyświetlić strzałkę STRZAŁKA W DÓŁ . Kliknij strzałkę, aby wyświetlić listy rozwijanej, a następnie kliknij pozycję Edytuj element.

 4. Kliknij przycisk Połącz elementy.

 5. Na pierwszej liście u góry okna dialogowego kliknij bibliotekę dokumentów, problem, czynnik ryzyka lub zadanie, które chcesz połączyć.

 6. Na drugiej liście kliknij odpowiedni element.

  W oknie dialogowym będą wyświetlane problemy, czynniki ryzyka, biblioteki dokumentów lub zadania, które zostały wybrane z dwóch list u góry okna dialogowego.

 7. Wybierz problem lub czynnik ryzyka, z którym chcesz połączyć inny problem lub czynnik ryzyka, zaznaczając pole wyboru obok problemu lub czynnika ryzyka. Możesz wybrać wiele problemów lub czynników ryzyka.

 8. Kliknij przycisk OK.

Połączony element będzie wyświetlany na stronie Problemy lub Czynniki ryzyka w sekcji Łącza.

Uwaga: Jeśli użytkownik usunie problem lub czynnik ryzyka, a następnie spróbuje odzyskać problem lub czynnik ryzyka z Kosza, nie będzie mógł odzyskać żadnych łączy do innych problemów, czynników ryzyka, zadań lub bibliotek dokumentów.

Początek strony

Wyświetlanie problemów lub czynników ryzyka

Aby zobaczyć problemy i czynniki ryzyka przydzielone Tobie, wykonaj następujące czynności:

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze Moja praca kliknij przycisk Centrum problemów/czynników ryzyka.

  Wszystkie projekty zawierające problemy lub czynniki ryzyka przydzielone Tobie są wyświetlane na stronie Problemy i czynniki ryzyka dla moich projektów. Liczby aktywnych, przełożonych i zamkniętych problemów i czynników ryzyka są wyświetlane w kolumnach Aktywne, Przełożone i Zamknięte.

 2. Aby zobaczyć więcej informacji o problemie lub czynniku ryzyka, kliknij nazwę projektu.

Aby zobaczyć wszystkie problemy lub czynniki ryzyka skojarzone z projektem, wykonaj następujące czynności:

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij przycisk Projekty.

 2. Wybierz projekt, dla którego chcesz wyświetlić problemy i czynniki ryzyka, kliknij pozycję Przejdź do, a następnie kliknij pozycję Problemy lub Czynniki ryzyka.

  Zostanie otwarte nowe okno, w którym będą wyświetlane istniejące problemy lub czynniki ryzyka skojarzone z projektem.

 3. Aby zobaczyć więcej informacji o problemie lub czynniku ryzyka, kliknij nazwę problemu lub czynnika ryzyka.

Dlaczego nie można wykonywać pewne czynności w Microsoft Office Project Web Access ?

W zależności od ustawień uprawnień, których używasz do logowania się do programu Project Web Access nie można wyświetlić lub niektóre funkcje. Ponadto co widać na niektórych stronach mogą różnić się od dokumentacji, jeśli administrator serwera dostosowana Project Web Access i nie zostały dostosowane pomocy.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×