Tworzenie witryny zespołu w usłudze SharePoint Online

Tworzenie witryny zespołu w usłudze SharePoint Online

Utwórz witrynę zespołu w usłudze SharePoint Online, aby zapewnić miejsce, w którym Ty i Twój zespół możecie pracować nad projektami i udostępniać informacje z dowolnego miejsca na dowolnym urządzeniu. Witryna zespołu zawiera grupy powiązanych stron internetowych, domyślną bibliotekę dokumentów na pliki, listy do zarządzania danymi i składniki Web Part, które można dostosować do własnych potrzeb.

Po utworzeniu witryny zespołu w usłudze Office 365 odpowiadająca jej grupa usługi Office 365 jest tworzona automatycznie, a każdy użytkownik dodawany do witryny zespołu jest dodawany do grupy usługi Office 365. Wszyscy członkowie witryny zespołu mają dostęp do grupy usługi Office 365 i mogą tworzyć strony, nowe biblioteki dokumentów oraz niestandardowe listy. Mogą też dodawać do stron składniki Web Part, których rozmieszczenie na stronie można zmieniać przez przeciąganie ich i upuszczanie. Nie ma potrzeby tworzenia listy dystrybucyjnej e-mail ani grupy programu SharePoint. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji Grupy usługi Office 365, zobacz Informacje o grupach usługi Office 365.

Czy należy utworzyć witrynę zespołu, czy witrynę do komunikacji?

Jeśli chcesz współpracować z innymi członkami zespołu lub z innymi osobami nad konkretnym projektem, użyj witryny zespołu. W witrynie zespołu zwykle wszyscy członkowie lub ich większość mogą współtworzyć zawartość witryny, a informacje są ograniczone tylko do członków zespołu lub projektu i konkretnych uczestników projektu. Jeśli zamierzasz po prostu rozpowszechniać informacje wśród szerokiego grona odbiorców, witryna do komunikacji jest lepszym wyborem. W witrynie do komunikacji zwykle tylko niewielka grupa członków współtworzy zawartość, z której korzysta znacznie więcej odbiorców.

Procedura tworzenia witryny zespołu

 1. Zaloguj się w usłudze Office 365. Aby uzyskać pomoc, zobacz Gdzie można zalogować się do usługi Office 365.

 2. W lewym górnym rogu strony wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamiania aplikacji Office 365 , a następnie wybierz kafelek SharePoint. Jeśli nie widzisz kafelka SharePoint, kliknij kafelek Witryny lub pozycję Wszystkie, jeśli kafelek SharePoint jest niewidoczny.

  Uwaga : Jeśli nie widzisz kafelka SharePoint ani kafelka Witryny, Twoja subskrypcja usługi Office 365 może nie zawierać usługi SharePoint Online. Skontaktuj się z osobą administrującą usługą Office 365 w organizacji. Jeśli jesteś administratorem dzierżawy usługi Office 365, zobacz Przełączanie się do innego planu usługi Office 365 dla firm w celu dodania usługi SharePoint Online do subskrypcji.

 3. U góry strony SharePoint kliknij pozycję + Utwórz witrynę i wybierz opcję Witryna zespołu. Po prawej stronie ekranu pojawi się kreator tworzenia witryn, w którym są wprowadzane informacje w celu utworzenia witryny zespołu z grupą usługi Office 365.

  Uwaga : Jeśli nie widać linku + Utwórz witrynę, być może samoobsługowe tworzenie witryny w usłudze Office 365 zostało wyłączone. Skontaktuj się z osobą administrującą usługą Office 365 w organizacji, aby utworzyć witrynę zespołu. Jeśli jesteś administratorem dzierżawy, zobacz Zarządzanie tworzeniem witryn w usłudze SharePoint Online, aby włączyć samoobsługowe tworzenie witryn w organizacji. Tworzenie witryn nie jest obecnie dostępne w aplikacji mobilnej SharePoint.

  Polecenie Utwórz witrynę

  Wybieranie typu witryny w usłudze SharePoint Online

 4. Nadaj nazwę nowej witrynie zespołu. Zostanie automatycznie wygenerowany adres e-mail grupy usługi Office 365 z taką samą nazwą jak witryna zespołu. W trakcie pisania zobaczysz, czy wybrana nazwa jest dostępna.

  Nowa witryna zespołu w programie SharePoint

 5. W polu Opis witryny dodaj tekst pozwalający użytkownikom poznać przeznaczenie witryny.

 6. W sekcji Ustawienia prywatności wybierz pozycję Publiczna — każda osoba w organizacji może uzyskiwać dostęp do tej witryny lub Prywatna — tylko członkowie mogą uzyskiwać dostęp do tej witryny, aby kontrolować, kto ma dostęp do witryny.

 7. Jeśli ta funkcja została włączona przez administratora, wybierz klasyfikację witryny w sekcji Jak poufne są Twoje dane?, a następnie kliknij pozycję Dalej. Wymienione na liście opcje mogą dotyczyć charakteru informacji lub cyklu życia informacji w witrynie.

 8. Dodaj imiona i nazwiska lub adresy e-mail wszystkich osób, które mają zarządzać witryną, w polu Dodaj więcej właścicieli.

  Dodawanie członków do witryny zespołu

  Uwaga : Autor witryny jest automatycznie członkiem grupy właścicieli witryny.

 9. W polu Dodaj członków dodaj imiona i nazwiska lub adresy e-mail wszystkich osób, które mają stać się członkami witryny, a następnie kliknij pozycję Zakończ. Członkowie dodani do grupy usługi Office 365 skojarzonej z witryną są automatycznie dodawani do grupy członków witryny.

  Aby poczekać i dodać kolejnych właścicieli, członków lub odwiedzających później, kliknij pozycję Zakończ.

  Witryna zostanie utworzona i będzie widoczna wśród witryn, które obserwujesz. Witryna nie odziedziczy ustawień uprawnień ani nawigacji po innych witrynach. Więcej informacji można znaleźć w sekcji dotyczącej zarządzania uprawnieniami witryny w artykule Zarządzanie ustawieniami witryny zespołu programu SharePoint.

Tworzenie witryny klasycznej

Jeśli powyższe obrazy nie są zgodne z tym, co widzisz na swoim ekranie, oznacza to, że administrator ustawił dla tworzenia witryny środowisko klasyczne. W tym przypadku odpowiednia grupa usługi Office 365 nie zostanie utworzona.

 1. Kliknij pozycję + Utwórz witrynę.

  Polecenie Utwórz witrynę

 2. Nadaj nazwę witrynie, a następnie kliknij pozycję Utwórz.

  Okno dialogowe Tworzenie nowej witryny w przypadku wymuszenia użycia witryn klasycznych

  Twoja witryna zostanie utworzona w lokalizacji wstępnie zdefiniowanej przez administratora i pojawi się wśród witryn, które obserwujesz. Witryna nie odziedziczy ustawień uprawnień ani nawigacji po innych witrynach.

Nowa witryna klasyczna

Następne kroki

Teraz, po utworzeniu witryny, sprawdź, jak ją dostosować i optymalnie wykorzystać:

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×