Tworzenie witryny projektu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Witryna projektu służy do przechwytywania zadań i przypisywania ich do osób w organizacji, przechowywania dokumentacji związanej z projektem i zarządzania nią oraz do śledzenia zdarzeń zespołu projektu we wspólnym kalendarzu.

Aby utworzyć nową witrynę projektu:

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Zawartość witryny.

 2. W obszarze Podwitryny kliknij pozycję Dodaj nową podwitrynę.

 3. W obszarze Tytuł i opis w polu Tytuł wpisz tytuł nowej witryny projektu zgodny z nazwą projektu, a w polu Opis — krótki opis witryny.

 4. W obszarze Adres witryny sieci Web wpisz adres URL, który będzie używany do uzyskiwania dostępu do witryny projektu.

 5. W obszarze Wybieranie szablonu wybierz pozycję Witryna projektu.

 6. W obszarze Uprawnienia określ, czy dla nowej witryny mają być używane te same uprawnienia, co dla witryny nadrzędnej, czy jej własne unikatowe uprawnienia.

  Porada : Podczas podejmowania tej decyzji weź pod uwagę to, kto może uzyskiwać dostęp do witryny nadrzędnej i czy chcesz, aby te osoby mogły także wyświetlać witrynę projektu i/lub wprowadzać w niej zmiany. Jeśli informacje dotyczące projektu wymagają ostrzejszych zabezpieczeń, lepszym rozwiązaniem może się okazać używanie dla witryny projektu unikatowych uprawnień.

 7. W obszarze Nawigacja określ, czy na pasku Szybkie uruchamianie i/lub na górnym pasku łączy w witrynie nadrzędnej chcesz umieścić łącze do witryny projektu.

 8. W obszarze Dziedziczenie elementów nawigacyjnych określ, czy w witrynie projektu chcesz używać górnego paska łączy z witryny nadrzędnej.

 9. Kliknij pozycję Utwórz, aby utworzyć nową witrynę projektu.

To wszystko. Witryna projektu została utworzona i możesz zacząć z niej korzystać.

Jeśli w kroku 6 zdecydujesz się korzystać z unikatowych uprawnień dla witryny projektu, zostanie wyświetlona strona, na której możesz skonfigurować dostęp osób do witryny projektu oraz czynności, które te osoby będą mogły w niej wykonywać. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego procesu, zobacz Konfigurowanie, kto może wyświetlać i modyfikować nową witrynę projektu.

Jeśli zdecydujesz się na dziedziczenie uprawnień z witryny nadrzędnej przez witrynę projektu, wszystkie osoby mające dostęp do witryny nadrzędnej będą też mogły w ten sam sposób uzyskiwać dostęp do witryny projektu. Na przykład osoby skonfigurowane jako odwiedzający w witrynie nadrzędnej zostaną także skonfigurowane jako odwiedzający w witrynie projektu.

Po skonfigurowaniu witryny projektu możesz wykonać inne czynności opisane w tematach Dodawanie zadań do projektu i Dodawanie osób do zespołu projektu.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×