Tworzenie witryny obszaru roboczego spotkania

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Obszar roboczy spotkania jest witryną sieci Web do zbierania wszystkich informacji i materiałów dotyczących spotkań jeden lub więcej. Jeśli materiały związane ze spotkaniem, takie jak plany, powiązanych dokumentów, celów i zadań — są często w różnych lokalizacjach, obszar roboczy spotkania witryny mogą ułatwić organizowanie ich w jednym miejscu.

W tym artykule

Jak używać witryny obszaru roboczego spotkania?

Gdzie można utworzyć witryny obszaru roboczego spotkania?

Wybieranie szablonu Obszar roboczy spotkania

Tworzenie lub utworzyć łącze do witryny obszaru roboczego spotkania, podczas tworzenia wydarzenia

Tworzenie witryny obszaru roboczego spotkania bez tworzenia wydarzenia

Jak korzystać z witryny obszaru roboczego spotkania?

Witryna obszaru roboczego spotkania udostępnia miejsce, w którym uczestnicy spotkania mogą znaleźć najbardziej aktualne informacje o spotkaniu niezależnie od tego, czy dotyczy ono całorocznego projektu ze spotkaniami cyklicznymi, czy też przygotowania drobnego wydarzenia.

Obszar roboczy spotkania

1. opis spotkania

2. kart stron

3. menu dostosowywania witryny obszaru roboczego spotkania

4. listy uczestników

5. biblioteki dokumentów

Poniżej podano kilka porad dotyczących korzystania z witryny obszaru roboczego spotkania:

 • Przed spotkaniem należy opublikować jego plan, listę uczestników oraz dokumenty, które zostaną poddane dyskusji.

 • Podczas spotkania należy dodawać zadania, zapisywać decyzje i przeglądać powiązane dokumenty.

 • Po spotkaniu należy opublikować protokół zebrania, dodać inne informacje monitujące i śledzić stan zadań.

Uwaga: W witrynie obszaru roboczego spotkania uczestnicy nie można dodać elementy, takie jak Anonsy, biblioteki dokumentów i dyskusje do list, wysyłając je w wiadomości e-mail. Uczestnicy muszą dodawać elementów bezpośrednio do listy w witrynie obszaru roboczego spotkania.

Początek strony

Gdzie można utworzyć witrynę obszaru roboczego spotkania?

Witryny obszaru roboczego spotkania można utworzyć podczas dodawania wydarzenia do kalendarza w Windows SharePoint Services 3.0 lub można utworzyć nowej witryny Obszar roboczy spotkania bez tworzenia wydarzenia.

W zależności od programu można utworzyć nową witrynę obszaru roboczego spotkania z aplikacji poczty e-mail i kalendarza zgodnego z programem Windows SharePoint Services, takich jak Microsoft Office Outlook 2007. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Pomoc w aplikacji poczty e-mail i kalendarza.

Uwagi: 

 • Tworzenie witryny obszaru roboczego spotkania, musi mieć uprawnienie do jej utworzenia. Aby uzyskać więcej informacji zobacz z właścicielem witryny lub administratorem.

 • Administratorzy i właściciele witryny mają poziom uprawnień wymagany do tworzenia witryn obszaru roboczego spotkania. Są administratora lub właściciela witryny, aby umożliwić innym członkom zespołu tworzenie witryn obszaru roboczego spotkania może przyznać uprawnienie do tworzenia witryn grupę, do której należą członkowie zespołu.

 • Jeśli skonfigurujesz serii spotkań cyklicznych z aplikacji poczty e-mail i kalendarza zgodnego z programem Windows SharePoint Services, takich jak Office Outlook 2007, nie można usunąć łącze tylko jedno spotkanie w serii. Możesz usunąć łącze tylko dla całej serii. Po usunięciu łącza nie można połączyć danej witryny Obszar roboczy spotkania każdego wezwania na spotkanie ponownie. Jednak można połączyć oryginalne wezwanie na spotkanie cykliczne do innej witryny obszaru roboczego spotkania.

Początek strony

Wybieranie szablonu obszaru roboczego spotkania

Podczas tworzenia witryny obszaru roboczego spotkania należy wybrać szablon. Szablon określa podstawową strukturę i wygląd witryny obszaru roboczego spotkania.

Szablon jest punkt początkowy — można dodawać lub usuwać elementy i zmienić wygląd witryny po jej utworzeniu. Dostępne są następujące szablony:

 • Podstawowy obszar roboczy spotkania    Ten szablon jest przeznaczony do planowania, organizowania i śledzenia spotkania. Ten szablon zawiera cele, Uczestnicy, Plan spotkania i Biblioteka dokumentów.

 • Pusty obszar roboczy spotkania    Ten szablon służy do tworzenia pustej witryny obszaru roboczego spotkania, którą można dostosować zgodnie z własnymi potrzebami.

 • Obszar roboczy podejmowania decyzji    Ten szablon jest przeznaczony do recenzowania dokumentów i rejestrowania decyzji podjętych podczas spotkania. Szablon zawiera cele, Uczestnicy, Plan spotkania, Biblioteki dokumentów, zadania i decyzji.

 • Obszar roboczy spotkania socjalnego    Ten szablon ułatwia planowanie spotkań społecznościowych, takich jak pikniku firmowego lub imprezy w klubie. Możesz nadać mu poważne wygląd lub jedyne i był flashy. Ten szablon zawiera Uczestnicy, Wskazówki dojazdu, Obraz/Logo, Rzeczy do zabrania, Dyskusje i fotografie (Biblioteka obrazów).

 • Wielostronicowy obszar roboczy spotkania    Ten szablon zawiera podstawowe informacje, które planowanie, organizowanie i śledzenia spotkania za pomocą wielu stron. Zawiera cele, Uczestnicy i Plan spotkania. Zawiera także dwie puste strony, którą można dostosować zgodnie z własnymi potrzebami.

Porada: Mimo że szablony nadać ułatwiają rozpoczęcie, można dodawać lub zmianę funkcji w witrynie obszaru roboczego spotkania, dostosowując ją.

Początek strony

Tworzenie witryny obszaru roboczego spotkania lub łączenie się z tą witryną podczas tworzenia wydarzenia

Ta procedura umożliwia tworzenie witryny obszaru roboczego spotkania podczas dodawania wydarzenia do kalendarza.

 1. Jeżeli kalendarz nie jest jeszcze otwarty, kliknij jego nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa kalendarza nie jest wyświetlana, należy kliknąć opcję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknąć nazwę kalendarza.

 2. W menu Nowy Obraz menu kliknij przycisk Nowy element.

 3. Uzupełnij informacje o wydarzeniu, takie jak lokalizacja oraz daty rozpoczęcia i zakończenia.

  Do korzystania z witryny obszaru roboczego spotkania dla zdarzenia cyklicznego, takich jak występująca tego samego dnia w tygodniu, zaznacz pole wyboru Ustaw wydarzenie powtarzane obok cyklu, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

 4. W dolnej części strony zaznacz pole wyboru Użyj obszaru roboczego spotkania, aby organizować uczestników, plan, dokumenty, protokół i inne elementy wydarzenia.

 5. Kliknij przycisk OK.

 6. Na wyświetlonej stronie Nowy lub istniejący obszar roboczy spotkania w sekcji Tworzenie i łączenie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli witryna obszaru roboczego spotkania nie została jeszcze utworzona:

   1. Kliknij przycisk Utwórz nowy obszar roboczy spotkania, a następnie wprowadź informacje, które mają, takich jak tytuł i ostatnia część adresu sieci Web witryny.

   2. Kliknij przycisk OK, a następnie na wyświetlonej stronie Wybieranie szablonu wybierz odpowiedni szablon.

  • Jeśli witryna obszaru roboczego spotkania, z którą chcesz się połączyć, została już utworzona, kliknij opcję Połącz z istniejącym obszarem roboczym spotkania, a następnie z listy rozwijanej wybierz witrynę obszaru roboczego spotkania.

 7. Kliknij przycisk OK.

Porada: Witryna obszaru roboczego spotkania można dostosować, czy chcesz, możesz zacząć dodawać informacje o spotkaniu do list, takich jak elementy planu spotkania.

Początek strony

Tworzenie witryny obszaru roboczego spotkania bez tworzenia wydarzenia

 1. Przejdź do witryny sieci Web, do której chcesz dodać witrynę obszaru roboczego spotkania.

  1. Kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij przycisk Utwórz na stronie Cała zawartość witryny.

   Porada: W większości przypadków można zamiast tego użyć menu Akcje witryny Obraz przycisku w celu ukończenia tego kroku.

 2. Na liście Strony sieci Web kliknij opcję Witryny i obszary robocze.

 3. Wprowadź informacje dotyczące witryny obszaru roboczego spotkania, który chcesz utworzyć, takie jak tytuł i ostatnia część adresu witryny sieci Web.

 4. W sekcji Wybieranie szablonu w obszarze Wybierz szablon, kliknij kartę spotkania.

 5. Wybierz szablon Obszar roboczy spotkania, który ma być używany.

 6. Kliknij przycisk Utwórz.

Porada: Witryna obszaru roboczego spotkania można dostosować, czy chcesz, możesz zacząć dodawać informacje o spotkaniu do list, takich jak elementy planu spotkania.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×