Tworzenie witryny obszaru roboczego dla projektu

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Witryny obszarów roboczych umożliwiają łatwe dla członków zespołu i biorący udział w projekcie do współpracy nad projektem.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Publikuj.

 2. Jeśli zmiany wprowadzone do planu nie zostały jeszcze zapisane, zostanie wyświetlony odpowiedni monit. Kliknij przycisk Tak, aby zapisać plan.

 3. Kliknij pozycję Utwórz obszar roboczy dla tego projektu.

 4. Jeśli projekt jest elementem innego, większego projektu, użytkownik może utworzyć witrynę obszaru roboczego dla swojego projektu, jako „podrzędny obszar roboczy” w ramach większego projektu.

  Zaznacz pole wyboru Czy zainicjować obsługę administracyjną obszaru roboczego jako podrzędnego obszaru roboczego innego projektu?. W polu Wybierz projekt kliknij większy projekt, w ramach którego tworzysz witrynę obszaru roboczego dla swojego projektu.

 5. Jeśli jest to potrzebne, zaznacz serwer wirtualny na liście Serwery wirtualne.

 6. Jeżeli jest to potrzebne, zmień domyślny adres URL dla witryny obszaru roboczego w polu Adres URL witryny.

  Na przykład, jeśli projekt bierze udział w programie lub innej inicjatywie firmy, użytkownik może chcieć użyć adresu URL skojarzonego z innym programem lub inicjatywą.

 7. Kliknij przycisk Opublikuj.

Uwaga: 

 • Jeśli w innym projekcie jest aktualnie używany ten sam adres URL witryny obszaru roboczego lub jeśli ten adres URL witryny obszaru roboczego był używany w projekcie w przeszłości i nigdy nie został skasowany, użytkownik otrzyma komunikat o błędzie i musi wpisać inny adres URL w polu Adres URL witryny. Jeśli jest konieczne użycie tego adresu URL, należy skontaktować się z administrator serwera, by usunął starą witrynę obszaru roboczego.

 • Jeśli została utworzona witryna obszaru roboczego projektu, aby połączyć z nią nowy projekt, należy skontaktować się z administratorem serwera.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×