Tworzenie witryny biznesowej do udostępniania partnerom zewnętrznym w usłudze SharePoint Online

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Chcesz współpracować z partnerami biznesowymi spoza swojej firmy i udostępniać im zawartość? Dzięki usłudze SharePoint Online możesz szybko i łatwo utworzyć witrynę ekstranetową. Witryna ekstranetowa to witryna zapewniająca wybranym przez Ciebie osobom spoza firmy bezpieczny dostęp do zawartości, którą chcesz im udostępniać lub nad którą chcesz wspólnie z nimi pracować. Ta zawartość jest przechowywana w jednym miejscu, ale dostęp do niej można uzyskać z dowolnego miejsca i przy użyciu dowolnego urządzenia.

Z instrukcjami podanymi w tym przewodniku artykuł krok po kroku, aby utworzyć witrynę, możesz skonfigurować dostępu zewnętrznego i zapraszanie użytkowników do witryny. Ponadto jeśli ich zaakceptował zaproszenia, a także monitorować wszelkich działań wyświetlania i edytowania zawartości.

Ustawianie opcji udostępniania usługi SharePoint Online

Zanim utworzysz witrynę do udostępniania zewnętrznego, należy najpierw skonfigurować pewne ustawienia udostępniania usługi SharePoint Online.

W centrum administracyjnym usługi SharePoint Online wybierz kartę udostępnianie.

W obszarze Udostępnianie poza organizacją upewnij się, że zaznaczono opcję Zezwalaj użytkownikom na zapraszanie uwierzytelnionych użytkowników zewnętrznych i udostępnianie im zawartości albo Zezwalaj na udostępnianie uwierzytelnionym użytkownikom zewnętrznym i korzystanie z linków dostępu anonimowego. Umożliwi to prawidłowe skonfigurowanie udostępniania w witrynie ekstranetowej po jej utworzeniu.

W obszarze Dodatkowe ustawienia zalecamy zaznaczenie pola wyboru Użytkownicy zewnętrzni muszą akceptować zaproszenia do udostępniania przy użyciu tego samego konta, na które zostało wysłane zaproszenie. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że użytkownicy zaproszeni do witryny są użytkownikami, którzy zaakceptowali zaproszenie. Jeśli nie włączysz tego ustawienia, wysłane zaproszenia mogą być przesyłane dalej innym użytkownikom.

Tworzenie witryny ekstranetowej

Najpierw należy utworzyć zbiór witryn w usłudze SharePoint Online.

Aby utworzyć witrynę ekstranetu

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako Administrator programu SharePoint.

 2. Przejdź do Centrum administracyjnego programu SharePoint.

 3. Na stronie Zbiory witryn kliknij pozycję Nowy, a następnie kliknij pozycję Zbiór witryn prywatnych.

 4. Wpisz tytuł oraz adres witryny internetowej.

 5. Wybierz szablon Witryna zespołu.

 6. Wybierz Administratora, a następnie kliknij przycisk OK.

Następnie skonfiguruj witrynę tak, aby umożliwić dostęp do niej zaproszonym użytkownikom spoza firmy.


Aby skonfigurować dostępu zewnętrznego

 1. Zaznacz pole wyboru utworzonego zbioru witryn, a następnie kliknij pozycję Udostępnianie.

 2. W obszarze Udostępnianie poza firmą wybierz opcję Zezwalaj użytkownikom zewnętrznym akceptującym zaproszenia do udostępniania i logującym się jako uwierzytelnieni użytkownicy.

 3. W obszarze Zezwalanie osobom niebędącym właścicielami na zapraszanie nowych użytkowników kliknij opcję Wyłącz udostępnianie dla osób niebędących właścicielami we wszystkich witrynach w tym zbiorze.

Po skonfigurowaniu dostępu zewnętrznego dodaj do witryny zawartość, którą chcesz udostępnić użytkownikom zewnętrznym, aby mogli z nią pracować.

Zapraszanie użytkowników do witryny

Następnie wybierz osobę z firmy, która będzie pełnić rolę właściciela witryny i zarządzać nią. Możesz robić to samodzielnie lub wybrać inną osobę z organizacji.

Aby ustawić właściciela witryny

 1. Przejdź do utworzonej witryny.

 2. Kliknij przycisk Udostępnij.

 3. Wpisz nazwę użytkownika, który ma być właścicielem witryny.

 4. Wybierz pozycję POKAŻ OPCJE.

 5. W obszarze Wybierz poziom uprawnień wybierz pozycję [Pełna kontrola].

 6. Kliknij przycisk Udostępnij.

Wybrany właściciel witryny może zaprosić do witryny użytkowników zewnętrznych. Upewnij się, że użytkownicy mają konto służbowe (konto, za pomocą którego mogą się logować w usłudze Office 365) lub konto Microsoft (na przykład konto Outlook.com lub Hotmail). Zaproszenie należy wysłać na konto jednego z tych typów.


Aby zaprosić użytkowników do witryny

 1. W utworzonej witrynie kliknij pozycję Udostępnij.

 2. Wpisz adresy e-mail osób, którym chcesz udostępnić witrynę.

 3. Wybierz pozycję POKAŻ OPCJE.

 4. Upewnij się, że w obszarze Wybierz poziom uprawnień wybrano opcję [Edycja].

 5. Kliknij przycisk Udostępnij.

Dostęp użytkowników zewnętrznych

Gdy użytkownicy zewnętrzni otrzymają zaproszenia do witryny, powinni wykonać następujące czynności:

 1. Zaakceptować zaproszenie.

 2. Wprowadzić poświadczenia Microsoft (poświadczenia dla konta, do którego wysłano zaproszenie).

 3. Dodać witrynę do zakładek, aby mogli łatwo do niej wrócić.

Monitorowanie aktywności użytkowników zewnętrznych

Możesz monitorować aktywność użytkowników zewnętrznych, aby mieć pewność, że przestrzegają oni praktyk biznesowych Twojej firmy. Centrum zabezpieczeń i zgodności w usłudze Office 365 oferuje wiele różnych możliwości inspekcji aktywności użytkowników. Oto kilka przykładów.

Wyświetlanie osób, które zostały wysłane zaproszenia do witryny ekstranetu i jeśli one akceptowane

 1. W usłudze Office 365 kliknij pozycję Administrator, a następnie pozycję Centra administracji.

 2. Kliknij pozycję Zabezpieczenia i zgodność, a następnie pozycję Wyszukiwanie i analiza.

 3. Kliknij pozycję Przeszukiwanie dziennika inspekcji.

 4. W polu Działania wybierz pozycję Zaakceptowano zaproszenie do udostępniania, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.


Pokaż działania, jakie zewnętrznych użytkowników została utworzona w witrynie

 1. W usłudze Office 365 kliknij pozycję Administrator, a następnie pozycję Centra administracji.

 2. Kliknij pozycję Zabezpieczenia i zgodność, a następnie pozycję Wyszukiwanie i analiza.

 3. Kliknij pozycję Przeszukiwanie dziennika inspekcji.

 4. W polu Działania wybierz pozycję Pokaż wyniki dla wszystkich działań, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.

Zarządzanie witryną

Po zakończeniu współpracy z użytkownikami zewnętrznymi możesz usunąć ich uprawnienia dostępu do witryny, wykonując następujące czynności.

Usunięcie użytkownika uzyskanie dostępu do witryny

 1. W witrynie internetowej lub witrynie zespołu kliknij pozycję Ustawienia, a następnie pozycję Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Użytkownicy i uprawnienia kliknij pozycję Osoby i grupy.

 3. Na stronie Osoby i grupy kliknij nazwę grupy, do której dodano użytkownika.

 4. Zaznacz pole wyboru obok użytkownika, którego chcesz usunąć, a następnie kliknij pozycję Akcje i pozycję Usuń użytkowników z grupy.

 5. W oknie potwierdzenia kliknij przycisk OK.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×