Tworzenie widoku listy niestandardowej w usłudze SharePoint Online

Tworzenie widoku listy niestandardowej w usłudze SharePoint Online

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Możesz utworzyć różne widoki list SharePoint do organizowania i wyświetlić tylko części danych, takich jak określonych kolumn. Jeśli tworzysz kilka widoków, można tworzyć widok domyślny. Ponadto można tworzyć widoki z typami inny widok (Standard, arkusz danych, wykresu Gantta, kalendarz i programu Access). Ponadto możesz utworzyć widoku osobistego tylko widoczne (które wymaga uprawnienia na poziomie Współtworzenie poziomu lub nowszy) lub widoku publicznego dla wszystkich osób wyświetlić (które wymaga uprawnienia poziomu lub nowszy ).

Tworzenie niestandardowego widoku listy

Uwaga: Czy ekranu wygląda inaczej niż przykładach poniżej? Administrator może być trybie klasycznym ustawić na liście lub używasz starszej wersji. Jeśli tak, zobacz Tworzenie, zmienianie lub usuwanie widoku listy lub biblioteki. Jeśli jesteś właścicielem listy właściciela witryny lub administratora, zobacz Przełączanie obsługi domyślny dla listy lub biblioteki dokumentów z nowych lub klasyczny kroki Aby skonfigurować środowisko domyślne.

 1. W uruchamiania aplikacji Ikona uruchamiania aplikacji Office 365 kliknij pozycję SharePoint, Znajdź i przejdź do witryny i Otwórz listę. Jeśli nie możesz znaleźć listę, kliknij pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia , kliknij pozycję Zawartość witryny, a następnie otwórz listę.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Tworzenie nowego widoku od podstaw

  1. Na pasku poleceń kliknij przycisk Opcje wyświetlania Ikona Opcje widoku listy , a następnie kliknij pozycję Zarządzaj widokami.

   Jeśli Opcje wyświetlania Ikona Opcje widoku listy nie jest widoczna, upewnij się, nie jest edycji listy lub nie został zaznaczony jeden lub więcej elementów. Ponadto może nie ma uprawnień. W takim przypadku skontaktuj się z administratorem Office 365 lub właściciele witryny lub listy.

  2. Przejdź do kroku 3.

  Tworzenie nowego widoku według bieżącego wyświetlania i wyświetlanie typów

  1. Na pasku poleceń kliknij przycisk Opcje wyświetlania Ikona Opcje widoku listy .

   Jeśli Opcje wyświetlania Ikona Opcje widoku listy nie jest widoczna, upewnij się, nie jest edycji listy lub nie został zaznaczony jeden lub więcej elementów. Ponadto może nie ma uprawnień. W takim przypadku skontaktuj się z administratorem Office 365 lub właściciele witryny lub listy.

  2. Kliknij przycisk Zapisz.

  3. Wprowadź nową nazwę, a następnie kliknij przycisk OK.

  4. Ponownie kliknij przycisk Opcje wyświetlania Ikona Opcje widoku listy , a następnie kliknij nazwę widoku, który został utworzony.

  5. U dołu strony ustawień w obszarze Widoki kliknij nazwę widoku, który został utworzony.

  6. Przejdź do kroku 6.

 3. U dołu strony Ustawienia kliknij przycisk Utwórz widok.

 4. Na stronie Typ widoku wybierz typ widoku, który powoduje otwarcie strony Utwórz widok dla tego typu widoku. Wyświetlanie typowych są Widoku standardowym i w widoku arkusza danych. Domyślnie można edytować tylko jeden element naraz w Widoku standardowym, ale można edytować wiele elementów jednocześnie w widoku arkusza danych. Jednak można tymczasowo zmienić Widok standardowy do Widoku arkusza danych przy użyciu Szybkie edytowanie Ikona szybkie edytowanie list .

  Ważne: Po wybraniu typu widoku nie można zmienić, ale możesz utworzyć inny widok z typem inny widok. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Wyświetlanie typów, które można wybrać.

 5. W polu Nazwa widoku wpisz nazwę tworzonego widoku.

 6. Jeśli chcesz udostępnić tę widok domyślny na liście, wybierz pozycję Ustaw ten widok domyślny. Tylko widok publiczny może być widok domyślny.

 7. W sekcji odbiorcy w obszarze Wyświetl grupę odbiorców wybierz pozycję Utwórz widok osobisty lub Utwórz widok publiczny. Tworzenie widoku osobistego, gdy chcesz widoku tylko dla siebie. Utwórz widok publiczny, gdy chcesz wszystkich osób używających listy, aby ją wyświetlić.

  Uwaga: Jeśli Utwórz widok publiczny jest wyłączona, nie masz uprawnień Projektowanie, poziomu lub nowszym.

 8. W sekcji Kolumny zaznacz kolumny, które chcesz uwzględnić w widoku, i usuń zaznaczenie kolumn, których nie chcesz w nim wyświetlać. Obok numerów kolumn wybierz kolejność wyświetlania kolumn w widoku.

 9. Zmienianie innych ustawień widoku, takie jak Sortowanie i Filtrowanie, a następnie kliknij przycisk OK u dołu strony. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Edytowanie widoku listy w usłudze SharePoint Online.

Wyświetlanie typów, które można wybrać

Widok
typu

Opis

Przykład

Standardowe   

Wyświetlanie swojej listy elementów jeden wiersz po drugiej. Widok standardowy to ustawienie domyślne dla większości typów list.

Standardowa dla listy

Dane -
arkusza
   

Elementy listy są wyświetlane w siatce podobnej do arkusza kalkulacyjnego. Tego widoku, nazywanej również Szybkie edytowanie, może być przydatne, jeśli masz do edytowania wielu elementów na liście w tym samym czasie.

Szybki formularz edycji dla listy

Wykres Gantta   

Elementy listy są wyświetlane w słupki służą do śledzenia postępu. Widok wykresu Gantta może ułatwić zarządzanie projektami. Za pomocą tego widoku, na przykład, aby wyświetlić zadania, które nakładają się na siebie, a także wizualizować ogólny postęp. Aby użyć tego widoku, lista musi zawierać kolumny z datami rozpoczęcia i daty zakończenia.

Widok wykresu Gantta

Kalendarz   

Wyświetla listę w formacie podobnym do kalendarza ścian. Możesz zastosować dzienny, tygodniowy lub miesięczny widoków w tym formacie. Ten widok może być przydatne, jeśli chcesz chronologicznie wyświetlanie elementów na liście. Aby użyć tego widoku, lista musi zawierać kolumny z datami rozpoczęcia i daty zakończenia dla elementów kalendarza.

Widok kalendarza

Programu Access   

Używa programu Microsoft Access umożliwia tworzenie formularzy i raportów opartych na liście. Musi być zainstalowany program Microsoft Access.

Tworzenie widoku w programie Microsoft Access

Zostaw komentarz

Zaktualizowane 31 października 2016

Ten artykuł był pomocny? Jeśli tak, napisz nam u dołu tej strony. Jeśli nie została pomocne, powiadom nas zapoznanie się z błędne lub Brak. Użyjemy swoją opinię do dokładnie fakty, informacje dodawania i aktualizowania w tym artykule.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×