Tworzenie wcięć akapitów

Wcięcie określa odległość akapitu od lewego lub prawego marginesu. W obrębie marginesów można zwiększać lub zmniejszać wcięcie akapitu bądź grupy akapitów. Można utworzyć wcięcie ujemne, co powoduje wysunięcie akapitu w kierunku lewego marginesu. Można też utworzyć wysunięcie, czyli wciąć cały akapit z wyjątkiem pierwszego wiersza.

Wcięcia akapitu i marginesy strony

1. Marginesy strony

2. Wcięcia

Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu stylów zawierających formatowanie przeznaczone do ponownego użycia, zobacz Tworzenie nowego szybkiego stylu.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie wcięcia tylko pierwszego wiersza akapitu

Zwiększanie lub zmniejszanie wcięcia całego akapitu z lewej

Zwiększanie lub zmniejszanie wcięcia całego akapitu z prawej strony

Ustawianie wcięcia za pomocą klawisza TAB

Tworzenie wcięcia wszystkich wierszy akapitu oprócz pierwszego

Tworzenie wcięcia ujemnego

Tworzenie wcięcia tylko pierwszego wiersza akapitu

Tekst z wcięciem pierwszego wiersza

 1. Kliknij miejsce przed wierszem, który ma być wcięty.

 2. Na karcie Układ strony kliknij przycisk otwierający okno dialogowe Akapit, a następnie kliknij kartę Wcięcia i odstępy.

  Przycisk Uruchom okno dialogowe Akapit

 3. Na liście Specjalne w obszarze Wcięcia kliknij opcję Pierwszy wiersz, a następnie w polu O ustaw żądaną wielkość wcięcia pierwszego wiersza.

  Uwaga : Pierwszy wiersz tego akapitu i wszystkich następnych zostaną wcięte. Na potrzeby poprzednich akapitów należy ręcznie powtórzyć tę procedurę.

Początek strony

Zwiększanie lub zmniejszanie wcięcia całego akapitu z lewej

 1. Zaznacz akapit, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie Układ strony w grupie Akapit kliknij strzałki obok przycisku Wcięcie z lewej, aby zwiększyć lub zmniejszyć wcięcie akapitu z lewej strony.

Początek strony

Zwiększanie lub zmniejszanie wcięcia całego akapitu z prawej strony

 1. Zaznacz akapit, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie Układ strony w grupie Akapit kliknij strzałki obok przycisku Wcięcie z prawej, aby zwiększyć lub zmniejszyć wcięcie akapitu z prawej strony.

Początek strony

Ustawianie wcięcia za pomocą klawisza TAB

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word.

 2. Kliknij pozycję Sprawdzanie.

 3. W obszarze Ustawienia Autokorekty kliknij przycisk Opcje Autokorekty, a następnie kliknij kartę Autoformatowanie podczas pisania.

 4. Zaznacz pole wyboru Ustaw wcięcie z lewej i pierwsze wcięcie klawiszami Tab i Backspace.

 5. Aby wprowadzić wcięcie dla pierwszego wiersza akapitu, kliknij przed tym wierszem.

  Aby wprowadzić wcięcie dla całego akapitu, kliknij przed dowolnym wierszem z wyłączeniem pierwszego.

 6. Naciśnij klawisz TAB.

Uwaga : Aby usunąć wcięcie, należy nacisnąć klawisz BACKSPACE przed przeniesieniem punktu wstawiania. Można także kliknąć przycisk Cofnij na pasku narzędzi Szybki dostęp.

Początek strony

Tworzenie wcięcia wszystkich wierszy akapitu oprócz pierwszego

Tekst z wysunięciem

 1. Zaznacz akapit, w którym chcesz ustawić wcięcie wszystkich wierszy oprócz pierwszego, tzw. wysunięcie.

 2. Na poziomej linijce przeciągnij znacznik Wysunięcia na miejsce, w którym chcesz, aby rozpoczynało się wysunięcie.

  DO OPRACOWANIA PÓŹNIEJ

  Jeśli wzdłuż górnej krawędzi okna dokumentu nie ma poziomej linijki, kliknij przycisk Wyświetlanie linijki u góry pionowego paska przewijania.

Precyzyjne ustawianie wysunięcia

Do bardziej precyzyjnego ustawienia wysunięcia można użyć opcji dostępnych na karcie Wcięcia i odstępy.

 1. Na karcie Układ strony kliknij przycisk otwierający okno dialogowe Akapit, a następnie kliknij kartę Wcięcia i odstępy.

  Przycisk Uruchom okno dialogowe Akapit

 2. Na liście Specjalne w obszarze Wcięcia kliknij opcję Wysunięcie, a następnie w polu O ustaw żądaną wielkość wysunięcia.

Początek strony

Tworzenie wcięcia ujemnego

Tekst z wcięciem ujemnym

 1. Zaznacz tekst lub akapit, który chcesz rozciągnąć na lewy margines.

 2. Na karcie Układ strony w grupie Akapit kliknij strzałkę w dół w polu Wcięcie z lewej.

  Klikaj strzałkę w dół do momentu ustawienia zaznaczonego tekstu w żądanej odległości od lewego marginesu.

Początek strony

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×