Tworzenie wcięć akapitów

Wcięcie określa odległość akapitu od lewego lub prawego marginesu. W obrębie marginesów można zwiększać lub zmniejszać wcięcie akapitu bądź grupy akapitów. Można utworzyć wcięcie ujemne, co powoduje wysunięcie akapitu w kierunku lewego marginesu. Można też utworzyć wysunięcie, czyli wciąć cały akapit z wyjątkiem pierwszego wiersza.

Wcięcia akapitu i marginesy strony

1. Marginesy strony

2. Wcięcia

Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu stylów zawierających formatowanie przeznaczone do ponownego użycia, zobacz Tworzenie nowego szybkiego stylu.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie wcięcia tylko pierwszego wiersza akapitu

Zwiększanie lub zmniejszanie wcięcia całego akapitu z lewej strony

Zwiększanie lub zmniejszanie wcięcia całego akapitu z prawej strony

Ustawianie wcięcia za pomocą klawisza TAB

Tworzenie wcięcia wszystkich wierszy akapitu oprócz pierwszego

Tworzenie wcięcia ujemnego

Tworzenie wcięcia tylko pierwszego wiersza akapitu

Tekst z wcięciem pierwszego wiersza

 1. Kliknij miejsce przed wierszem, który ma być wcięty.

 2. Na karcie Układ strony kliknij przycisk otwierający okno dialogowe grupy Akapit, a następnie kliknij kartę Wcięcia i odstępy.

  Przycisk Uruchom okno dialogowe Akapit

 3. Na liście Specjalne w obszarze Wcięcia kliknij opcję Pierwszy wiersz, a następnie w polu O ustaw żądaną wielkość wcięcia pierwszego wiersza.

  Uwaga   Pierwszy wiersz tego akapitu i wszystkich następnych zostaną wcięte. Na potrzeby poprzednich akapitów należy ręcznie powtórzyć tę procedurę.

Początek strony

Zwiększanie lub zmniejszanie wcięcia całego akapitu z lewej strony

 1. Zaznacz akapit, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie Układ strony w grupie Akapit kliknij strzałki obok przycisku Wcięcie z lewej, aby zwiększyć lub zmniejszyć wcięcie akapitu z lewej strony.

Początek strony

Zwiększanie lub zmniejszanie wcięcia całego akapitu z prawej strony

 1. Zaznacz akapit, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie Układ strony w grupie Akapit kliknij strzałki obok przycisku Wcięcie z prawej, aby zwiększyć lub zmniejszyć wcięcie akapitu z prawej strony.

Początek strony

Ustawianie wcięcia za pomocą klawisza TAB

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word.

 2. Kliknij pozycję Sprawdzanie.

 3. W obszarze Ustawienia Autokorekty kliknij przycisk Opcje Autokorekty, a następnie kliknij kartę Autoformatowanie podczas pisania.

 4. Zaznacz pole wyboru Ustaw wcięcie z lewej i pierwsze wcięcie klawiszami Tab i Backspace.

 5. Aby wprowadzić wcięcie dla pierwszego wiersza akapitu, kliknij przed tym wierszem.

  Aby wprowadzić wcięcie dla całego akapitu, kliknij przed dowolnym wierszem, z wyłączeniem pierwszego.

 6. Naciśnij klawisz TAB.

Uwaga   Aby usunąć wcięcie, należy nacisnąć klawisz BACKSPACE przed przeniesieniem punktu wstawiania. Można także kliknąć przycisk Cofnij w obszarze Pasek narzędzi Szybki dostęp.

Początek strony

Tworzenie wcięcia wszystkich wierszy akapitu oprócz pierwszego

Tekst z wysunięciem

 1. Zaznacz akapit, w którym chcesz ustawić wcięcie wszystkich wierszy oprócz pierwszego, tzw. wysunięcie.

 2. Na poziomej linijce przeciągnij znacznik Wysunięcie na miejsce, w którym ma się rozpoczynać wysunięcie.

  DO OPRACOWANIA PÓŹNIEJ

  Jeśli wzdłuż górnej krawędzi okna dokumentu nie ma poziomej linijki, kliknij przycisk Wyświetlanie linijki u góry pionowego paska przewijania.

Precyzyjne ustawianie wysunięcia

Do bardziej precyzyjnego ustawienia wysunięcia można użyć opcji dostępnych na karcie Wcięcia i odstępy.

 1. Na karcie Układ strony kliknij przycisk otwierający okno dialogowe grupy Akapit, a następnie kliknij kartę Wcięcia i odstępy.

  Przycisk Uruchom okno dialogowe Akapit

 2. Na liście Specjalne w obszarze Wcięcia kliknij opcję Wysunięcie, a następnie w polu O ustaw żądaną wielkość wysunięcia.

Początek strony

Tworzenie wcięcia ujemnego

Tekst z wcięciem ujemnym

 1. Zaznacz akapit, który chcesz rozciągnąć na lewy margines.

 2. Na karcie Układ strony w grupie Akapit kliknij strzałkę w dół w polu Wcięcie z lewej.

  Klikaj strzałkę w dół do momentu ustawienia zaznaczonego tekstu w żądanej odległości od lewego marginesu.

Początek strony

Dotyczy: Word 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język