Tworzenie w prezentacji łącza do wideo

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W programie PowerPoint 2007 lub nowszym możesz łącza do klipu wideo na komputerze. W programie PowerPoint 2010 lub nowszym możesz osadzić plik wideo z komputera bezpośrednio w prezentacji. Osadzone pliki wideo są wygodne, ale zwiększenie rozmiaru prezentacji. Połączone pliki wideo przechowywać rozmiar prezentacji mniejszy, ale łącza można podzielić. Aby zapobiec ewentualnym problemom z przerwanymi łączami, jest dobrym pomysłem jest skopiować pliki wideo w tym samym folderze co prezentacja i łącza do tych plików.

Wstawianie pliku wideo przechowywanego na komputerze

 1. W widoku Normalny kliknij slajd, w którym chcesz umieścić plik wideo.

 2. Na karcie Wstawianie kliknij strzałkę w obszarze Wideo, a następnie kliknij pozycję Wideo na moim komputerze.

 3. W oknie Wstawianie wideo kliknij odpowiedni plik wideo, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

Tworzenie linku do pliku wideo przechowywanego na komputerze

 1. W widoku Normalny kliknij slajd, w którym chcesz umieścić link do pliku wideo.

 2. Na karcie Wstawianie kliknij strzałkę w obszarze Wideo, a następnie kliknij pozycję Wideo na moim komputerze.

 3. W oknie Wstawianie wideo kliknij plik, do którego chcesz utworzyć link, kliknij strzałkę w dół obok przycisku Wstaw, a następnie kliknij pozycję Połącz z plikiem.

  Okno dialogowe Wstawianie wideo w programie PowerPoint

Uwaga : Oprócz Wstawianie lub tworzenie łączy do klipu wideo na komputerze, w programie PowerPoint 2013 i PowerPoint 2016, możesz wstawić lub łącza do klipu wideo w serwisie YouTube. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do wstawić lub link do klipu wideo w serwisie YouTube.

Zobacz też

Wstawianie lub Tworzenie łącza do klipu wideo w serwisie YouTube

Wstaw łącze do klipu wideo z witryny YouTube w aplikacji PowerPoint Online

Dodawanie klipu wideo do swojej prezentacji PowerPoint 2016 dla komputerów Mac

Dlaczego nie można osadzić klipu wideo w programie PowerPoint?

Formaty plików audio i wideo obsługiwane w programie PowerPoint

Wstawianie klipu wideo w prezentacji

 1. W widoku normalnym kliknij slajd, w którym chcesz osadzić klip wideo.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Multimedia kliknij strzałkę w obszarze Wideo.

 3. Zaznacz klip wideo z pliku, a następnie przejdź do lokalizacji pliku wideo i wybierz.

 4. Na przycisku Wstaw kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

Dodawanie łącza do pliku wideo

 1. Na karcie Slajdy w widoku normalnym kliknij slajd, do którego chcesz dodać klip wideo lub animowany plik GIF.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Multimedia kliknij strzałkę w obszarze Wideo.

 3. Zaznacz klip wideo z pliku, a następnie przejdź do lokalizacji pliku wideo i wybierz.

 4. Kliknij strzałkę w dół na przycisku Wstaw, a następnie kliknij polecenie Łącze do pliku.

  Łącze do pliku wideo

Uwaga : Aby ustawić opcje "Odtwórz" połączone wideo, zobacz Ustawianie opcji "Odtwarzania" klipu wideo.

W tym artykule

Omówienie filmów i animowanych plików GIF

Dodawanie filmu

Wybieranie między automatycznie lub po kliknięciu

Odtwarzanie filmu na pełnym ekranie

Wyświetlanie podglądu filmu

Odtwarzanie filmu na wielu slajdach

Odtwarzanie filmu w sposób ciągły w całej prezentacji

Bezproblemowe odtwarzanie dźwięku i filmów w prezentacji

Omówienie klipów wideo i animowanych plików GIF

Filmy (lub klipy wideo) jest formatów, takich jak AVI lub MPEG rozszerzenia jak AVI, MOV, mpg i MPEG. Typowy film może zawierać prelegenta, na przykład dyrektor, która nie może być obecny podczas prezentacji. Film może służyć szkoleniu odbiorców lub wykonywanie pokaz.

Plik animowany GIF zawiera elementy ruchu i ma rozszerzenie pliku GIF. Chociaż nie technicznego filmy, animowanych plików GIF zawiera wiele obrazów tego strumienia, aby utworzyć efekt animacji. Są one często używane do uatrakcyjnienia projektu lub witryny sieci Web. Plików GIF są klasyfikowane jako klipy za pomocą funkcji obiektów clipart w programie Microsoft Office, ale nie są faktyczną cyfrowego wideo, dlatego nie wszystkie opcje filmu są dostępne dla animowanych plików GIF.

Filmy i animowane pliki GIF można dodawać do slajdów z plików na komputerze, program Microsoft Clip Organizer, sieci lub w intranecie. Aby dodać film lub animowany plik GIF, możesz wstawić go do określonego slajdu. Istnieje kilka sposobów można uruchomić film lub plik GIF: Odtwarzanie automatycznie po wyświetleniu slajdu, kliknij go, lub Utwórz chronometraż dla niego, tak że będzie odtwarzany po pewne opóźnienie. Możesz zachować filmu odtwarzany wiele slajdów lub ich odtwarzania w sposób ciągły w całej prezentacji. Można również ustawić opcje filmu, takie jak ukrycie ramki filmu lub zmiany jego rozmiaru.

W przeciwieństwie do obrazów i rysunków plików filmowych są zawsze połączone z prezentacji, a nie osadzony w nim. Po wstawieniu połączony plik filmowy, program PowerPoint tworzy łącze do pliku filmowego bieżącej lokalizacji. Jeśli później plik filmowy zostanie przeniesiony do innej lokalizacji, nie zlokalizowanie go w celu odtworzenia w programie PowerPoint. Jest dobrym rozwiązaniem jest skopiować filmy do tego samego folderu, w którym znajduje się prezentacja, zanim wstawisz filmy. Program PowerPoint tworzy łącze do pliku filmowego i można znaleźć plik filmowy, jak się pozostawienie jej w folderze prezentacji, nawet jeśli przenoszenie lub kopiowanie folderu na inny komputer. Innym sposobem upewnij się, że wszystkie pliki połączone będą w tym samym folderze, w którym znajduje się prezentacja jest użycie funkcji Spakuj na dysk CD. Ta funkcja skopiowanie wszystkich plików do jednej lokalizacji (dysku CD lub folderu) razem z prezentacją i automatyczne zaktualizowanie wszystkich łączy do plików filmowych. Jeśli prezentacja zawiera pliki połączone, należy skopiować pliki połączone, a także prezentacji Jeśli zamierzasz nadać prezentację na innym komputerze lub wysyłanie go pocztą e-mail.

Po wstawieniu filmu jest dodawany efekt wyzwalacza wstrzymania. To ustawienie jest nazywane wyzwalacza, ponieważ, trzeba kliknąć element na slajdzie, aby włączyć film. W prezentacji kliknij ramkę filmu, aby wstrzymać odtwarzanie filmu i kliknij ją ponownie, aby ją wznowić.

Jak działają efekty odtwarzania i wstrzymania z filmami, które są uruchamiane automatycznie

Gdy wstawić film, a następnie zaznacz pole wyboru automatycznie dwa efekty zostaną dodane do Animacja niestandardowa okienko zadań: efekt wstrzymania i efekt odtwarzania. Bez efektu wstrzymania film chcesz ponownie od początku każde kliknięcie go i dalej po ponownym kliknięciu.

Po wstawieniu filmu, zobacz podobnej na poniższej ilustracji w okienku zadań Animacja niestandardowa.

Efekty filmowe na liście okienka zadań

W tym obrazie pierwszego wiersza (z "0") to efekt odtwarzania. Przedstawia uruchamiania automatycznego. Ikona zegara jest symbolem ustawienia początkowego, Rozpocznij po poprzednim. To ustawienie włącza film był odtwarzany automatycznie po wyświetleniu slajdu lub po uruchomieniu innego efektu (jeśli istnieje). Ikona trójkąt (podobny do symbolu na przycisku odtwarzania Magnetowidu lub odtwarzacza DVD) to wskaźnik efektu odtwarzania.

Druga linia to pasek wyzwalacza, a poniżej (linia "1") to efekt wstrzymania. Pojawi się ikona myszy i symbol dwóch kresek (podobny do symbolu na przycisku wstrzymania Magnetowidu lub odtwarzacza DVD). W tym celu zostanie dodany, czy film rozpoczyna się automatycznie lub przez kliknięcie myszą. Jego pozycja pod paskiem wyzwalacza wskazuje, czy masz kliknij film (w przeciwieństwie do klikając dowolne miejsce na slajdzie) filmu.

Jak działa efekt wstrzymania w przypadku filmów odtwarzanych po kliknięciu

Po wstawieniu filmu, zobacz podobnej na poniższej ilustracji w okienku zadań Animacja niestandardowa.

Efekt filmowy na liście okienka zadań

W odróżnieniu od, co się dzieje, gdy wybrano odtwarzanie filmu automatycznie, tylko efekt, który jest stosowane po wybraniu rozpoczęcie filmu, klikając go znajduje się efekt wstrzymania — wiersz zawierający symbol dwóch kresek (pauza) i ikona myszy.

Początek strony

Dodawanie filmu

Aby zapobiec ewentualnym problemom z łączami, jest dobrym pomysłem jest skopiować je do tego samego folderu, w którym znajduje się prezentacja przed dodaniem filmów do prezentacji.

 1. W widoku normalnym kliknij slajd, do którego chcesz dodać filmu lub animowanego pliku GIF.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Klipy multimedialne kliknij strzałkę w obszarze filmu.

  Obraz karty Wstawianie

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij Film z pliku, Znajdź folder, w którym znajduje się plik, a następnie kliknij dwukrotnie plik, który chcesz dodać.

  • Kliknij Film z programu Clip Organizer, przewiń do obiektu, który ma w Clipart okienko zadań, a następnie kliknij go, aby dodać go do slajdu.

   Porada : Można wyświetlić podgląd klipu, aby można go dodać do prezentacji. W okienku zadań Clipart w polu wyników, które są wyświetlane wszystkie dostępne klipy umieść wskaźnik myszy na miniaturze klipu, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij Podgląd i właściwości.

Początek strony

Wybieranie między automatycznie lub po kliknięciu

Po wstawieniu filmu, zostanie wyświetlony monit o komunikat z pytaniem, jak ma film, aby uruchomić: automatycznie (automatycznie ) lub po kliknięciu filmu (Po kliknięciu ).

 • Aby film był odtwarzany automatycznie po wyświetleniu slajdu, kliknij opcję automatycznie. Film można zatrzymać podczas odtwarzania, klikając go. Aby kontynuować odtwarzanie filmu, kliknij ją ponownie.

 • Aby ręcznie uruchomić film po kliknięciu slajdu, kliknij przycisk Po kliknięciu.

Po wstawieniu filmu jest dodawany efekt wyzwalacza wstrzymania. Ponieważ trzeba kliknąć określony slajd, aby odtworzyć film element jest określana mianem wyzwalacza. Na przykład w prezentacji, kliknij ramkę filmu, aby wstrzymać odtwarzanie filmu i kliknij ją ponownie, aby wznowić odtwarzanie.

Uwaga : Możesz zmienić tę opcję, w dowolnym momencie. Kliknij film, a następnie w obszarze Narzędzia filmów, kliknij kartę Opcje. W grupie Opcje filmu wybierz odpowiednią opcję z listy Film.

Karta Opcje narzędzi filmów

Początek strony

Odtwarzanie filmu na pełnym ekranie

Film można odtwarzać Maximize o cały ekran w górę składając prezentacji, a nie tylko część slajdu w prezentacji. Jest to odtwarzanie filmu na pełnym ekranie. W zależności od rozdzielczości oryginalnego pliku filmowego go może być zniekształcony się. Zawsze można wyświetlić podgląd filmu, tak, że jeśli film jest zniekształcony lub rozmyty, możesz cofnąć opcja Pełny ekran. Na ogół nie będą wyglądały dobrze małych film, który jest ustawiona na odtwarzanie na pełnym ekranie, się.

Jeśli ustawisz film, aby być w trybie pełnoekranowym także ustawić automatyczne uruchamianie, można przeciągnąć ramkę filmu poza slajd na szary obszar tak, aby nie będzie był widoczny na slajdzie i flash krótki film przejdzie do pełnego ekranu.

 1. W widoku normalnym kliknij ramkę filmu na slajdzie, który ma być odtwarzany pełnego ekranu.

 2. W obszarze Narzędzia filmów na karcie Opcje w grupie Opcje filmu zaznacz pole wyboru Odtwórz w trybie pełnoekranowym.

  Karta Opcje narzędzi filmów

Początek strony

Wyświetlanie podglądu filmu

 • W widoku normalnym kliknij ramkę filmu na slajdzie, który chcesz obejrzeć.

 • W obszarze Narzędzia filmów na karcie Opcje w grupie Odtwarzanie kliknij pozycję Podgląd.

  Karta Opcje narzędzi filmów

Porady    

 • Możesz również wyświetlić podgląd filmu w normalny widok, klikając je dwukrotnie.

 • Jeśli do filmu lub animowanego pliku GIF jest częścią niestandardowej sekwencji animacji, aby wyświetlić podgląd, kliknij przycisk Odtwórz w Animacja niestandardowa okienko zadań.

 • W przypadku wielu slajdów w prezentacji, Użyj symbol zastępczy tytułu , aby zidentyfikować slajd zawierający ramkę filmu, dlatego znasz slajdy kliknij pozycję i odtwarzanie.

 • Jeśli film został wstawiony jako obiekt do odtwarzania w programie Microsoft Windows Media Player, może być konieczne kliknij przyciski Zatrzymaj, Rozpoczynanie i Wstrzymaj programu Windows Media Player, aby kontrolować filmie.

Początek strony

Odtwarzanie filmu na wielu slajdach

Warto Film wstawiony w prezentacji, aby kontynuować, aby był odtwarzany po przejściu do następnego slajdu. Aby to zrobić, musisz określić, kiedy odtwarzanie filmu ma zostać zatrzymane. W przeciwnym razie przestanie przy następnym kliknięciu myszą.

Uwaga : Musisz mieć efekt odtwarzania, aby wykonać poniższą procedurę. Jeśli możesz już Film wstawiony i Po kliknięciu po wyświetleniu monitu, można przełączyć się automatycznie dodać efekt odtwarzania.

Przełączanie z po kliknięciu na opcję automatycznie

 1. W widoku normalnym kliknij film.

 2. W obszarze Narzędzia filmów na karcie Opcje w grupie Opcje filmu na liście Film kliknij opcję automatycznie.

  Karta Opcje narzędzi filmów

Zachowaj odtwarzanie filmu na wielu slajdach

Uwaga : Ta procedura odtwarzany dla długości pliku filmowego. Tak, nie są Odtwarzanie filmu.

 1. W widoku normalnym kliknij ramkę filmu na slajdzie.

 2. W obszarze Narzędzia filmów na karcie Opcje w grupie Opcje filmu na liście Film kliknij Odtwarzanie na wielu slajdach.

  Karta Opcje narzędzi filmów

 3. Na karcie animacje w grupie Animacja kliknij Animacja niestandardowa.

  Obraz karty Animacje

 4. W Animacja niestandardowa okienko zadań kliknij linię przedstawiającą efekt odtwarzania filmu (linię z trójkątem), kliknij strzałkę, a następnie kliknij pozycję Opcje efektu.

 5. Aby zachować film odtwarzany przez wiele slajdów, w obszarze zatrzymać odtwarzanie, kliknij po, a następnie ustaw łączną liczbę slajdów, które ma być odtwarzany plik.

  Porada : Jeśli ustawisz tę wartość na 999 (wartość maksymalna), a film jest wystarczająco długi, będzie odtwarzany w całej prezentacji, a nie jest konieczne dostosowanie wartość, jeśli Dodawanie lub usuwanie slajdów w prezentacji.

Początek strony

Odtwarzanie filmu w sposób ciągły w całej prezentacji

Warto filmu odtwarzanie prezentacji lub zachować odtwarzanie do momentu zatrzymania go. Jeśli długość filmu jest krótszy niż długość prezentacji, można ustawić film, aby uruchomić ponownie po zakończeniu odtwarzanie część filmu podczas prezentacji.

 1. W widoku normalnym kliknij ramkę filmu na slajdzie.

 2. W obszarze Narzędzia filmów na karcie Opcje w grupie Opcje filmu zaznacz pole wyboru w pętli do zatrzymania.

  Karta Opcje narzędzi filmów

Porada : Gdy pętli film był odtwarzany wielokrotnie dopiero po kliknięciu przycisku. Można również odtwarzać film na wielu slajdach.

Uwagi : 

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×