Tworzenie własnych wizytówek w programie Publisher

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Publisher ułatwia warzywa skutecznych wizytówki, czy możesz utworzyć własny projekt lub jeden z projektów programu Publisher. Schematy kolorów i schemat czcionek umożliwia wybieranie kolorów i czcionek, które odzwierciedlają obraz firmy. Można dostosować wizytówki segmentów rynku określonych lub ustawienia regionalne, a można dodawać nazwiska i stanowiska dla nowych pracowników w miarę Twojej firmy.

Co chcesz zrobić?

Projektowanie wizytówki

Tworzenie wizytówki

Drukowanie na drukarce biurowej wizytówki

Po utworzeniu wizytówki

Projektowanie wizytówki

Po uruchomieniu projekt wizytówki, warto wybrać metodę drukowania — takich jak kolor dodatkowy lub kolory rozbarwiane, jeśli zamierzasz wydrukować publikację na drukarce komercyjnej, więc można Planuj na temat wszelkich problemów drukowania, które mogą mieć wpływ na decyzje projektu. Wizytówki, zaprojektowanymi przez siebie w programie Publisher można wydrukowany na drukarce biurowej lub przejść do druku komercyjnego, w zależności od potrzeb:

 • Warto wykonać projekt do druku komercyjnego, jeśli musisz dokładnie dopasować określony kolor, w razie potrzeby dużej ilości lub w razie potrzeby precyzyjne wyrównanie i zginanie. Komercyjne punkty usług poligraficznych mieć zaawansowane sprzęt i oferują szereg dokumentów, atramenty, lakiery i inne opcje. Łącza do dodatkowych informacji dotyczących przejmowania pliku do druku komercyjnego w sekcji Zobacz też.

 • Doskonałe wyniki z drukarki biurowej, można uzyskać za. Przy użyciu drukarki biurowej pozwala zmienić wizytówki w dowolnym momencie dostosowania go do indywidualnych potrzeb. Większość sklepy dostaw office wykonać prescored karty arkuszy w zakresie kolorów i papier specjalny, które wstępnie wydrukowanych projektów.

Niezależnie od tego, jak samodzielnie wydrukować wizytówki Pamiętaj, aby uwzględnić tych podstawowych elementów:

 • Swojej nazwy i logo firmy

 • Swoją nazwę i tytułu

 • Twój adres wysyłkowy i numer telefonu i faksu

 • Adres e-mail

 • Adres witryny sieci Web (URL)

Początek strony

Tworzenie wizytówki

Jest proste rozpocząć pracę, wybierając jeden z projektów wizytówki, które znajdują się w programie Publisher.

Tworzenie wizytówki jednostronnych

 1. Kliknij pozycję plik > Nowy i wybierz pozycję wbudowane Aby użyć jednego z szablonów zainstalowanych w Publisher.

  Zrzut ekranu przedstawiający kategorie wbudowanych szablonów w programie Publisher.

 2. W wykazie wizytówek w obszarze Zainstalowane szablony, kliknij projekt, który ma być.

  Uwaga : Jeśli wiesz, że publikacja będzie drukowana na produktu określonego producenta, przewiń do sekcji konkretnego producenta, a następnie kliknij produkt, który będzie używany. Jeśli produkt, który będzie używany nie ma na liście, wykonaj poniższą procedurę.

 3. W obszarze Dostosowywanie wykonaj następujące czynności:

  • Wybierz schemat kolorów i schemat czcionek.

  • Kliknij menu rozwijane w obszarze informacje służbowe, a następnie kliknij przycisk Utwórz nowe..., aby automatycznie wypełnić wszystkich kartach przy użyciu tych samych informacji.

  • W oknie dialogowym Tworzenie nowego zestawu informacji służbowych wprowadź informacje w polach Nazwa zestawu informacji służbowych w tym.

   Zrzut ekranu: Tworzenie nowego zestawu informacji służbowych okno.

  • Jeśli masz Logo, kliknij pozycję Dodaj Logo.

  • Kliknij przycisk Zapisz.

 4. W obszarze Opcje wykonaj następujące czynności:

  • Wybierz rozmiar strony- orientacji poziomej lub pionowej.

  • Jeśli zawiera logo, zaznacz pole wyboru Uwzględnij logo.

  • Kliknij przycisk Utwórz.

  Porada : Za pomocą programu Publisher 2007 lub 2010 programu Publisher? W okienku zadań Typy publikacji kliknij polecenie wizytówki, a następnie w wykazie wizytówki kliknij odpowiedni projekt. Wybierz odpowiednie opcje, takie jak schemat kolorów, zestaw informacji służbowych lub czy ma orientacja pionowa lub pozioma. Następnie kliknij przycisk Utwórz.

Konfigurowanie wizytówek dla konkretnego producenta produktu

Jeśli arkusze wizytówki został zakupiony od konkretnego producenta, można skonfigurować wizytówki w programie Publisher tak, aby wymiary są zgodne arkusze karty podczas drukowania kart.

 1. Na karcie Projekt strony kliknij pozycję rozmiar, a następnie kliknij Więcej wstępnie ustawione rozmiarów stron.

  Zrzut ekranu przedstawiający opcję więcej wstępnie ustawione rozmiary stron na karcie Projekt strony w programie Publisher.

 2. W oknie dialogowym Ustawienia rozmiaru strony przewiń w dół do sekcji wizytówki, konkretnego producenta, który chcesz znaleźć, a następnie kliknij jego nazwę.

  Uwaga : Jeśli nie możesz znaleźć ich określonego produktu lub usługi określonego producenta, starannie Zmierz rozmiar wizytówki, który chcesz wydrukować, koniecznie wykluczyć część karty, która nie jest drukowana na. Kliknij pozycję Niestandardowy rozmiar strony, a następnie wpisz wymiary wizytówki w oknie dialogowym Niestandardowy rozmiar strony. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania niestandardowy rozmiar strony zobacz okno dialogowe Niestandardowy rozmiar strony.

  Porada : Za pomocą programu Publisher 2007 lub 2010 programu Publisher? W okienku zadań Formatowanie publikacji w obszarze Opcje wizytówki, kliknij przycisk Zmień rozmiar strony. W oknie dialogowym Ustawienia strony przewiń w dół do sekcji wizytówki, konkretnego producenta, który chcesz znaleźć, a następnie kliknij jego nazwę.

 3. Kliknij odpowiedni rozmiar strony, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Przed rozpoczęciem drukowania na swojej kartki ćwiczeń z próbne na zwykłych arkuszach aby się upewnić się, że wizytówki są drukowane sposób, który ma.

Dodawanie tekstu

 • Aby zamienić tekst zastępczy na własny tekst, kliknij tekst zastępczy, a następnie wpisz.

Uwaga : Jeśli przechowywane informacje kontaktowe Twojej firmy w zestawu informacji służbowych i wybierz inny zestaw informacji służbowych, jej spowoduje automatyczne wypełnianie wizytówki. Edytowanie informacji kontaktowych lub zamienianie służbowe informacje kontaktowe z zestawu informacji służbowych, w menu Edycja kliknij polecenie Informacje służbowe. Dowiedz się, że zestawów łącza do dodatkowych informacji o informacje służbowe w sekcji Zobacz też.

Zmienianie rozmiaru tekstu

W większości przypadków tekst jest automatycznie dopasowane do pola tekstowego symbolu zastępczego. Jednak możesz ręcznie dostosować rozmiar tekstu.

 1. Kliknij pole tekstowe.

 2. Na karcie Formatowanie — narzędzia pól tekstowych wskaż polecenie Dopasuj tekst, a następnie kliknij Nie stosuj autodopasowania.

 3. Zaznacz tekst, a następnie wybierz nowy rozmiar czcionki, Rozmiaru czcionki listy rozwijanej na karcie Formatowanie — narzędzia pól tekstowych.

Porada : Za pomocą programu Publisher 2007 lub 2010 programu Publisher? W Format menu wskaż Autodopasowania tekstu, a następnie kliknij pozycję Nie stosuj autodopasowania. Zaznacz tekst, a następnie wybierz nowy rozmiar czcionki z listy Rozmiar czcionki na pasku narzędzi.

Zamień symbol zastępczy logo z własnego logo

 1. Kliknij symbol zastępczy logo, Zatrzymaj wskaźnik myszy, a następnie kliknij obraz zastępczy ponownie, aby wyświetlić pasek narzędzi Wstawianie obrazu.

 2. W oknie dialogowym Wstawianie obrazu przejdź do lokalizacji, z logo, który chcesz wstawić do publikacji, a następnie kliknij dwukrotnie obraz. Program Publisher będzie automatycznie rozmiaru obrazu w celu dopasowania.

Uwaga : Jeśli wprowadzono logo w zestawu informacji służbowych i wybierz tego zestawu informacji służbowych, logo zostanie automatycznie dodane do nowej publikacji.

Porada : Za pomocą programu Publisher 2007 lub 2010 programu Publisher? Kliknij symbol zastępczy logo, Zatrzymaj wskaźnik myszy, a następnie kliknij obraz zastępczy ponownie, aby wyświetlić pasek narzędzi obrazu. Na pasku narzędzi obraz kliknij przycisk Wstaw obraz Obraz przycisku . W oknie dialogowym Wstawianie obrazu przejdź do lokalizacji, z logo, który chcesz wstawić do publikacji, a następnie kliknij dwukrotnie obraz. Program Publisher będzie automatycznie rozmiaru obrazu w celu dopasowania.

Tworzenie wizytówki dwustronnych

Na odwrocie karty to dobre miejsce do Dodaj informacje, aby ułatwić klientom współpracy. Warto uwzględnić dowolną z następujących czynności:

 • Mapa lokalizacji firmy

 • Wskazówki dotyczące dojazdu

 • Kupon

 • Specjalne rabat dla odwołania

 • Motto firmy

 • Lista produktów

 • Tłumaczenie strony jedną na inny język

Dodawanie informacji do tła wizytówki

 1. Wykonaj czynności dotyczące tworzenia jednostronnych wizytówkę.

 2. W okienku nawigacji strony kliknij prawym przyciskiem myszy istniejącą stronę, a następnie wybierz pozycję Wstaw stronę.

  Wstawianie strony w okienku nawigacji strony w programie Publisher.

  Porada : Za pomocą programu Publisher 2007 lub 2010 programu Publisher? W menu Wstaw kliknij pozycję Strona.

 3. W oknie dialogowym Wstawianie strony kliknij po bieżącej strony, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

  Na przykład jeśli po drugiej stronie karty zostaną wyświetlone motto firmy, być może zechcesz kliknij pozycję Utwórz jedno pole tekstowe na każdej stronie. Jeśli po drugiej stronie będzie zawierać tłumaczenie w innym języku, warto kliknij polecenie Duplikuj wszystkie obiekty na stronie, tak aby wszystkie kolory, grafiki i tekstu są dostępne na drugiej stronie.

 4. Dodawanie tekstu, obrazów i inne informacje, które mają być wyświetlane na odwrocie karty.

 5. Jeśli na odwrocie wizytówki wygląda tak, który ma, aby zapisać plik.

Przed wydrukowaniem wizytówek dwustronnych

Jeśli drukowania dwustronnego wizytówek na drukarce biurowej, należy najpierw sprawdzić projekt na zwykłym papierze w następujących sytuacjach:

 • Drukarek biurowych często nie można wyrównywać dwustronny dokładnie. To jest szczególnie, jeśli drukarka nie obsługuje drukowanie dwustronne i należy ręcznie ponownie papieru do drukowania na drugiej stronie.

 • Aby wydrukowana poprawnie, przedniej na spód, marginesy strony układu karty musi być nawet (jak są one domyślnego układu 10 kopii na jednym arkuszu). Jeśli został dostosowany odstępów marginesy lub odstępy lub Liczbę kopii na arkusz ustawienia zostały zmienione, gorsy i tworzy kopię będzie trudniej do wyrównywania.

Początek strony

Drukowanie na drukarce biurowej wizytówki

 1. Otwórz dokument wizytówki, który chcesz wydrukować.

 2. Załaduj do drukarki papieru, który ma być używany w celu wydrukowania arkusza test.

 3. Kliknij pozycję Plik > Drukuj.

 4. W obszarze Drukarka wybierz drukarkę, której chcesz drukować.

 5. W obszarze Ustawienia przejdź do strony i wybierz jedną stronę na arkusz lub wiele kopii na arkuszu.

  Ważne : Po wybraniu rozmiaru strony dla produktu z konkretnego producenta opcje dla danego produktu są już skonfigurowane.

  Porada : Za pomocą programu Publisher 2007 lub 2010 programu Publisher? W menu plik kliknij polecenie Drukuj. Na karcie Ustawienia publikacji i papieru wybierz drukarkę, której chcesz drukować. W obszarze Opcje drukowania kliknij jedną stronę na arkusz lub wiele kopii na arkuszu. W oknie podglądu kliknij opcję Pokaż jak wstawić papieru, a następnie kliknij Uruchom Kreatora ustawień drukowania dwustronnego. Kreator gromadzi informacje o drukarce pomagają w określeniu, w jaki sposób należy wstawić papieru, aby przetestować publikacji. Jest to pomocne, nawet jeśli drukujesz jedną stronę publikacji.

 6. Kliknij pozycję Drukowanie, aby wydrukować arkusz próbny, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany, które mają.

 7. Załaduj do drukarki papier lub kartki producenta, który chcesz wydrukować na.

Uwaga : 

 • Program Publisher automatycznie skonfiguruje wizytówek mają być drukowane poprawnie, czy mają orientacji poziomej lub pionowej.

 • Chyba że dostosować rozmiar karty lub wybrać określonego produktu od producenta, program Publisher domyślnie rozmiar standardowy wizytówki 2 cale przez 3,5 cala.

Zmień liczbę kopii na arkusz

Aby zmienić liczbę kopii drukowanych na arkuszu, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij pozycję Plik > Drukuj.

 2. W obszarze strony wybierz jedną stronę na arkusz lub wiele kopii na arkuszu.

  Jeśli wybierzesz opcję wiele kopii na arkuszu, możesz zmienić liczbę kopii na arkusz, zmieniając kopie każdej strony. Szukasz

Porada : Za pomocą programu Publisher 2007 lub 2010 programu Publisher? W menu plik kliknij polecenie Drukuj, a następnie kliknij pozycję Ustawienia publikacji i papieru wybierz kartę jedną stronę na arkusz lub wiele kopii na arkuszu. Jeśli wybierzesz opcję wiele kopii na arkuszu, możesz zmienić liczbę kopii na arkusz, zmieniając ustawienia marginesu i odstępów w obszarze Więcej opcji drukowania.

Początek strony

Po utworzeniu wizytówki

Pomyślnie marketing wymaga przekazywania prawy obraz firmy potencjalnych klientów — a następnie kontynuowanie relacji po pierwszym. Wizytówki są kluczowe narzędzie w tych działań. Oprócz serwowania przypominającego o wygodny własnych informacji kontaktowych, wizytówki wprowadza firmy i wzmacnia obraz Twojej firmy. Wizytówki jest również cenne w budynku i utrzymywanie marketing word ust.

Ale wizytówki nie wykonaj dowolną dobre ukrywania w swoim biurku, więc można je uzyskać obiegu!

 • Oferowanie wizytówek klientom każdorazowo wyświetlane, nie tylko za pierwszym razem.

 • Nadaj wizytówki do wszystkich osób w grupie, nie tylko przełożony.

 • Wręczyć dwie karty, nie tylko jedną. Poproś adresata, aby przekazać jeden dodatkowy do innej osoby.

 • Ujmij dwie karty z każdej litery, urodziny lub Kartka świąteczna i podziękowaniem notatki.

 • Każdy zestaw nośników obejmować dwie karty.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×