Tworzenie układu strony

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Układy stron pomagają zdefiniować ogólny wygląd i działanie strony sieci Web.

W tym artykule

Omówienie

Tworzenie układu strony

Omówienie

Na podstawie typ zawartości można utworzyć nowy układ strony, a następnie zmodyfikować go w celu dostosowania do potrzeb użytkownika.

Typ zawartości używany w ustawieniach układu strony decyduje o rodzaju zawartości, jaka może być umieszczana na stronach o danym układzie. Zawartość strony jest przechowywana w polach znajdujących na stronie. Podczas wyświetlania lub edytowania strony zawartość jest wyświetlana w formantach pól.

Typ zawartości skojarzony z układem strony definiuje określony zestaw kolumn, które będą dostępne w układzie strony, oraz typ zawartości mogącej znajdować się w tych kolumnach, na przykład jeden lub kilka wierszy tekstu, hiperłącze albo zdjęcie. Typy zawartości dla danej witryny są najpierw definiowane centralnie w Galerii typów zawartości witryny. Typy zawartości zdefiniowane na poziomie witryny są nazywane typami zawartości witryny.

Jeden typ zawartości może być używany w kilku różnych układach stron. Jeśli administrator witryny skonfiguruje kilka układów stron związanych z jednym typem zawartości, użytkownik może wybierać spośród wielu różnych układów stron dla określonego typu zawartości.

Układ strony musi być zgodny ze stroną wzorcową skojarzoną z tym układem strony. Stronę wzorcową, która ma być używana w czasie działania witryny, należy ustawić jako określoną stronę lub stronę korzystającą z określonej składni.

Strony wzorcowe i układy stron współdziałają, aby utworzyć prezentację na stronie sieci Web. Układy stron zawierają formanty pól i składniki Web Part. Strony wzorcowe zawierają kontrolek, które są udostępniane wielu układów stron, na przykład nawigacji, wyszukiwania lub Preferencje językowe witryn wielojęzycznych.

Wszystkie układy stron i strony wzorcowe są przechowywane w witrynie najwyższego poziomu zbioru witryn programu SharePoint, w bibliotece dokumentów o nazwie Galeria stron wzorcowych i układów strony. Biblioteka obsługuje funkcje przechowywania wersji i przepływów pracy, dzięki czemu można, na przykład, utworzyć procedury zatwierdzania układów stron i stron wzorcowych.

Uwaga: Domyślnie w programie Microsoft Office SharePoint Server 2007 dla każdej witryny jest tworzona osobna galeria stron wzorcowych. Nowe strony można jednak tworzyć wyłącznie przy użyciu układów stron przechowywanych w galerii stron wzorcowych w witrynie najwyższego poziomu zbioru witryn.

Początek strony

Tworzenie układu strony

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku wskaż polecenie Ustawienia witryny, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj wszystkie ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji Galerie kliknij pozycję Galeria stron wzorcowych i układów strony.

 3. Na stronie Galeria stron wzorcowych kliknij strzałkę znajdującą się obok menu Nowy, a następnie kliknij polecenie Układ strony.

 4. W sekcji Skojarzony typ zawartości, w polu Grupa typu zawartości wybierz grupę, na podstawie której ma zostać utworzony nowy układ strony.

 5. W polu Nazwa typu zawartości wybierz nazwę typu zawartości, który ma zostać skojarzony z układem strony.

  Uwaga: Zawartość listy nazw typów zawartości różni się w zależności od opcji zaznaczonej w polu Grupa typu zawartości.

 6. W razie potrzeby można utworzyć nowy typ zawartości i skojarzyć go z układem strony.

  Jak?

  1. W obszarze Skojarzony typ zawartości kliknij pozycję Utwórz nowy typ zawartości witryny.

  2. W sekcji Nazwa i opis wpisz nazwę i opcjonalny opis nowego typu zawartości witryny.

  3. W polu Wybierz nadrzędny typ zawartości z wybierz grupę, na podstawie której ma zostać utworzony nowy typ zawartości.

   Uwaga: Na liście Specjalne typy zawartości znajdują się typy zawartości, które po dodaniu do listy lub biblioteki zmieniają sposób ich zachowania.

  4. W polu Nadrzędny typ zawartości wybierz nadrzędny typ zawartości, na podstawie którego ma zostać utworzony nowy typ zawartości.

   W przypadku tworzenia nowego typu zawartości skojarzonego z układem strony można utworzyć typ podrzędny w stosunku do typu zawartości strony lub odpowiedni typ podrzędny pochodzący od typu zawartości strony.

   Uwaga: Lista nadrzędnych typów zawartości może się różnić w zależności od opcji wybranej w poprzednim kroku.

  5. W sekcji Grupa określ, czy nowy typ zawartości ma być przechowywany w istniejącej, czy w nowej grupie.

  6. Kliknij przycisk OK.

   Typ zawartości witryny: Pojawi się nowa strona nazwę typu zawartości. Możesz wybrać opcje na tej stronie w celu zdefiniowania dodatkowych nowy typ zawartości.

 7. W sekcji Tytuł i opis układu strony wpisz adres URL, tytuł i opis układu strony.

 8. W sekcji Etykiety odmian wybierz etykietę odmiany przeznaczoną dla układu strony.

  Jak?

  1. W polu Dostępne etykiety kliknij etykietę odmiany, która ma być skojarzona z układem strony.

  2. Kliknij przycisk Dodaj.

  3. Powtarzaj kroki 1 i 2 aż do zaznaczenia wszystkich etykiet odmian, które mają być skojarzone z nowym układem strony.

 9. Kliknij przycisk OK.

Uwaga: W celu dokonania edycji układu strony można skorzystać z narzędzia do tworzenia stron sieci Web zgodnego z programem Windows SharePoint Services, na przykład Microsoft Office SharePoint Designer 2007. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pomoc programu Office SharePoint Designer 2007.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×