Tworzenie układu biura

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Office with furniture

Szablon Układ biura programu Microsoft Office Visio służy do rysowania układów biur, obejmujących ściany, symbole elektryczne, układy przedziałów, meble biurowe i akcesoria biurowe.

 1. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, wskaż polecenie Mapy i rozkłady pomieszczeń, a następnie kliknij polecenie Układ biura.

  Domyślnie ten szablon powoduje otwarcie skalowanej strony rysunku w orientacji poziomej szeroka strona . Te ustawienia możesz zmienić w dowolnej chwili. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienianie skali rysunku.

 2. Utwórz strukturę ścian w układzie biura, korzystając z jednego z poniższych sposobów:

  • Używanie kształtów Pomieszczenie

   1. Przeciągnij na stronę rysunku jeden z kształtów Pomieszczenie.

    Pomieszczenie ma zwymiarowane ściany.

   2. Zmień rozmiar pomieszczenia, przeciągając sterowania uchwyty Uchwyt sterujący i wybierania uchwyty Obraz uchwytu zaznaczenia poszczególnych ścian.

  • Używanie kształtów Ściana

   1. Przeciągnij na stronę rysunku kształty Ściana.

   2. Zmień rozmiar ścian, przeciągając punkt końcowy ( Obraz punktu początkowego — zielony kwadrat ze znakiem X w środku lub Obraz punktu końcowego — zielony kwadrat ze znakiem plus ).

    Gdy ściana jest zaznaczona, wyświetlana jest jej długość; w przypadku zmiany rozmiaru ściany wartość ta jest aktualizowana.

   3. Połącz ściany. Na poniższych ilustracjach pokazano różne sposoby łączenia ścian.

    Przeciągnij punkt końcowy jednej ściany do dowolnego punktu innej ściany. Gdy ściany zostaną sklejone, punkt końcowy zmieni kolor na czerwony.

    Uwaga: Aby ściany były prawidłowo łączone, w oknie dialogowym Przyciąganie i przyklejanie musi być zaznaczona opcja Przyklej do geometrii kształtu.

    Porada: Kształt Pomieszczenie służy do tworzenia podstawowych struktur ścian zewnętrznych budynku, a następnie dodawania kształtów Ściana do tworzenia poszczególnych biur.

 3. Dodaj kształty drzwi i okien.

  1. Przeciągnij kształty drzwi i okien na stronę rysunku i umieść je na ścianach.

   Drzwi i okna podlegają automatycznie następującym przekształceniom:

   • Są obracane, aby wyrównać się ze ścianami, i przyklejane do nich.

   • Uzyskują grubość ścian.

   • Przesuwają się razem ze ścianami w przypadku zmiany położenia ścian.

  2. Aby zmienić kierunek otwierania drzwi i okien, zaznacz jedne lub więcej drzwi i okien. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczone kształty, a następnie kliknij odpowiednie polecenie odwracające kierunek otwierania. Na poniższych ilustracjach pokazano, w jaki sposób drzwi lub okna umieszczone na końcu ściany (lub ściany zaokrąglonej) są obracane w celu wyrównania do ściany.

   A door shape positioned on top of a wall A window shape positioned on top of a curved wall

 4. Dodaj symbole elektryczne.

  1. Sprzęt biurowy przeciągnij na ściany symbole elektryczne. Zwolnij przycisk myszy, gdy pojawi się czerwonym kwadratem Czerwona ramka pokazująca obraz przyklejonego punktu połączenia , co oznacza przyklejenie symbolu do ściany.

   Symbole elektryczne przeciągane na kształty ścian obracają się w celu wyrównania ze ścianami i przyklejają się do ścian.

  2. Aby zmienić orientację symbolu elektrycznego względem ściany, kliknij kształt prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Zmień orientację.

   Electrical symbols on walls

   1. Przeciągnij symbole elektryczne na kształty ścian.

   2. Symbole obracają się razem ze ścianami i przyklejają do ścian.

   3. Za pomocą polecenia Zmień orientację zmień orientację symbolu elektrycznego względem ściany.

 5. Dodaj przedziały, meble biurowe oraz wyposażenie biura, przeciągając odpowiednie kształty na stronę rysunku.

 6. Przypisz kształtom układu biura dane kształtów, a następnie wygeneruj raport inwentaryzacyjny.

  1. Wprowadzanie danych kształtu

   1. W menu Dane kliknij polecenie Okno Dane kształtu.

   2. Na stronie rysunku zaznacz kształt, do którego chcesz dodać dane.

   3. Kliknij każde pole danych kształtu i wpisz lub wybierz wartość.

  2. Generowanie raportu inwentaryzacyjnego

   1. W menu Dane kliknij polecenie Raport.

   2. Utwórz definicję raportu niestandardowego lub przejdź od razu do punktu 3, aby użyć istniejącej definicji raportu.

    1. Tworzenie raportu niestandardowego

     1. Kliknij przycisk Nowy.

     2. Utwórz definicję raportu, postępując zgodnie z instrukcjami na stronach kreatora.

     3. Po powrocie do okna dialogowego Raport przejdź od razu do punktu 4.

      Porada: Aby utworzyć nową definicję raportu na podstawie istniejącej, w oknie dialogowym Raport zaznacz istniejącą definicję, a następnie kliknij pozycję Nowy. Zapisz zmodyfikowany raport pod nową nazwą.

   3. Na liście Definicja raportu kliknij odpowiednią nazwę definicji raportu.

    Definicja raportu określa kształty oraz dane kształtów uwzględniane w raporcie.

   4. Kliknij pozycję Uruchom, a następnie w oknie dialogowym Uruchamianie raportu kliknij odpowiedni format raportu.

   5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

    1. Jeśli zapisujesz raport jako kształt na rysunku, określ, czy kopia definicji raportu ma być zapisana razem z kształtem, czy do niego dołączona.

    2. Jeśli zapisujesz raport w pliku HTML lub XML, wpisz nazwę raportu.

   6. Aby wygenerować raport, kliknij przycisk OK.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×