Tworzenie udostępnionej skrzynki pocztowej

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ostatnia aktualizacja: 11 lipiec 2018

Tworzenie udostępnionych skrzynek pocztowych jest łatwe. Dzięki nim grupa osób może monitorować wiadomości e-mail i wysyłać je ze wspólnego adresu e-mail, takiego jak info@contoso.com. Gdy osoba z grupy odpowie na wiadomość wysłaną do udostępnionej skrzynki pocztowej, utworzona przez nią wiadomość jest wysyłana z udostępnionej skrzynki pocztowej, a nie z indywidualnej skrzynki tej osoby.

Udostępnione skrzynki pocztowe obejmują kalendarza udostępnionego! Wiele małych firm, takich jak za pomocą kalendarza udostępnionego jako miejsce dla wszystkich osób wpisz ich terminów. Na przykład jeśli masz 3 osób, do których wykonaj wizyty klienta, wszystkie używać kalendarza udostępnionego, wprowadzanie terminów. Jest to łatwy sposób zapewnianie wszystkim dostępu poinformowane, gdzie znajdują się osoby.

Tworzenie udostępnionej skrzynki pocztowej i dodawanie członków

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.
Klip wideo: tworzenie udostępnionej skrzynki pocztowej

Wypróbuj!

 1. W Centrum administracyjnym usługi Office 365 przejdź do grupy > Kliknij tutaj, aby przejść do udostępnionych skrzynek pocztowych w Centrum administracyjnym. .

  Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

  Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

  Zaloguj się przy użyciu konta administratora globalnego usługi Office 365 lub konta administratora programu Exchange. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat "nie masz uprawnień do korzystania z tej strony lub wykonania tej akcji " następnie jesteś administratorem usługi Office 365 Znajdowanie administratora w firmie.

 2. Na stronie Dodaj skrzynkę pocztową wprowadź nazwę udostępnionej skrzynki pocztowej. Następnie kreator wybierze adres e-mail, ale można go edytować.

  Nadaj nazwę udostępnionej skrzynce pocztowej.

 3. Kliknij przycisk Dodaj. Może upłynąć kilka minut, zanim będzie możliwe dodanie członków.

 4. W obszarze Następne kroki wybierz pozycję Dodaj członków do tej skrzynki pocztowej. Członkowie to osoby, które będą mogły wyświetlać pocztę przychodzącą do tej udostępnionej skrzynki pocztowej oraz wychodzące odpowiedzi.

  Wybierz pozycję Dodaj członków

 5. Wybierz przycisk +Dodaj członków. Umieść znacznik wyboru obok osób, które mają używać tej udostępnionej skrzynki pocztowej, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Wybierz członków, których chcesz przypisać do udostępnionej skrzynki pocztowej.

 6. Wybierz pozycję Zamknij.

Gotowe! Masz udostępnionej skrzynki pocztowej, a także kalendarz udostępniony. Teraz przejdź do następnego kroku: zezwolić wszystkim użytkownikom wysłane wiadomości e-mail.

Zezwalanie wszystkim na wyświetlanie wysłanych wiadomości e-mail (odpowiedzi)

Domyślnie wiadomości wysłane z udostępnionej skrzynki pocztowej nie są zapisywane w folderze Elementy wysłane tej skrzynki. Zamiast tego są zapisywane w folderach Elementy wysłane osób, które je wysłały.

Jeśli chcesz umożliwić wszystkim użytkownikom wiadomości e-mail wysłane w Centrum administracyjnym Office 365 edytować ustawienia udostępnionej skrzynki pocztowej i wybierz pozycję Elementy wysłane > Edytuj.

Wybierz pozycję Elementy wysłane > Edytuj.

Dodawanie udostępnionej skrzynki pocztowej do programu Outlook

Jeśli w firmie włączono funkcję automatycznego mapowania (jest ona włączona domyślnie), udostępniona skrzynka pocztowa pojawi się u użytkowników automatycznie w aplikacji Outlook po tym, gdy zamkną oni i ponownie uruchomią aplikację Outlook.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz:

Wyświetlany jest komunikat o błędzie o nie ma uprawnień Wyślij?

Załóżmy, że tworzenie udostępnionej skrzynki pocztowej, a następnie spróbuj wysłać wiadomość z niego. Ale możesz uzyskać dostęp do tej:

"Nie można wysłać tej wiadomości. Nie masz uprawnienia do wysyłania wiadomości w imieniu określonego użytkownika."

Ten komunikat jest wyświetlany, gdy usługi Office 365 występuje problem opóźnienie replikacji. Go należy przejść z dala od komputera w godzinę lub, podczas replikacji informacji o nowych udostępnionej skrzynki pocztowej (lub dodano użytkownika) we wszystkich naszych centrach danych. Poczekaj godziny, a następnie spróbuj ponownie wysłać wiadomość.

Używanie udostępnionej skrzynki pocztowej na urządzeniu przenośnym (telefonie lub tablecie)

Aby uzyskać dostęp do udostępnionej skrzynki pocztowej na urządzeniu przenośnym, otwórz przeglądarkę, zaloguj się do usługi Office 365, a następnie przejdź programu Outlook w sieci web. Aby uzyskać instrukcje zobacz Dodawanie udostępnionej skrzynki pocztowej w programie Outlook w sieci web. Z programu Outlook w sieci web można uzyskać dostęp do udostępnionej skrzynki pocztowej.

Nie można uzyskać dostęp do udostępnionej skrzynki pocztowej za pomocą aplikacji Outlook, która jest zainstalowana na urządzeniu przenośnym. Czy chcesz, aby ta funkcja? Powiadom zespół inżynierów programu Outlook wiedzieć. Głosowania tutaj!

Korzystanie z kalendarza udostępnionego

Po utworzeniu udostępnionej skrzynki pocztowej automatycznie utworzony kalendarz udostępniony. Firma Microsoft, takich jak kalendarzem udostępnionej skrzynki pocztowej, a nie dla rejestrowanie informacji o terminach i miejsce, w którym osoby są kalendarza programu SharePoint. Kalendarz udostępniony jest zintegrowany z programem Outlook i jest o wiele łatwiejszy w użyciu niż kalendarza programu SharePoint.

 1. W aplikacji Outlook przejdź do widoku kalendarza i wybierz udostępnioną skrzynkę pocztową.

  Wybierz widok kalendarza

 2. Po wprowadzeniu terminów wszystkie osoby będące członkami udostępnionej skrzynki pocztowej będą je widzieć.

 3. Każdy członek udostępnionej skrzynki pocztowej można utworzyć, wyświetlanie i zarządzanie terminów w kalendarzu, tak jak jak ich terminów osobistych. Każdy, kto jest członkiem udostępnionej skrzynki pocztowej można zobaczyć ich zmiany do kalendarza udostępnionego.

Przesyłanie dalej wiadomości e-mail wysłanych do udostępnionej skrzynki pocztowej

Nie należy przypisać licencję do udostępnionej skrzynki pocztowej, aby przesłać dalej wiadomość e-mail jest wysyłana do niego. Możesz przesyłać wiadomości na dowolny prawidłowy adres e-mail adres lub listę dystrybucyjną.

 1. Na stronie Kliknij tutaj, aby przejść do udostępnionych skrzynek pocztowych w Centrum administracyjnym. wybierz udostępnionej skrzynki pocztowej, którą chcesz edytować.

 2. Wybierz pozycję przesyłania dalej wiadomości E-mail > Edytuj.

 3. Ustaw przełącznik w pozycji na, a następnie wpisz 1 adres e-mail, aby przesłać dalej wiadomości. Może to być dowolny prawidłowy adres e-mail. Aby przekazać wiele adresów, musisz utworzyć listę dystrybucyjną adresy, a następnie wprowadź nazwę listy dystrybucyjnej.

 4. Wybierz pozycję Zapisz.

Wysyłanie odpowiedzi automatycznych z udostępnionej skrzynki pocztowej

 1. Na stronie Kliknij tutaj, aby przejść do udostępnionych skrzynek pocztowych w Centrum administracyjnym. wybierz udostępnionej skrzynki pocztowej, którą chcesz edytować.

 2. Wybierz pozycję odpowiedzi automatyczne > Edytuj.

 3. Ustaw przełącznik w pozycji na, a następnie określ, czy chcesz wysłać odpowiedź do osób należących do organizacji lub poza organizacją.

 4. Wprowadź odpowiedź, którą chcesz wysłać do osób w organizacji. Nie można dodawać obrazów, tylko tekst.

 5. Jeśli chcesz również wysłać odpowiedź do osób spoza organizacji, zaznacz pole wyboru określające, kto ma otrzymać odpowiedź, i wpisz odpowiedni tekst. Nie można wysłać odpowiedzi tylko do osób spoza organizacji i nie wysłać jej do osób w organizacji.

 6. Wybierz pozycję Zapisz.

Limit udostępnionej skrzynki pocztowej: 50 GB

Udostępnioną skrzynkę pocztową mogą zawierać maksymalnie 50GB danych bez przypisywania licencji do niego. Po wykonaniu tej należy przypisać licencję do skrzynki pocztowej do przechowywania większej ilości danych. Aby uzyskać więcej informacji o licencjonowaniu udostępnionej skrzynki pocztowej zobacz Limity Online programu Exchange.

Po osiągnięciu limitu miejsca do magazynowania w udostępnionej skrzynce pocztowej będzie można przez pewien czas odbierać pocztę e-mail, ale nie będzie można wysyłać nowych wiadomości. Po tym czasie odbieranie poczty e-mail zostanie również zatrzymane. Osoby wysyłające wiadomości e-mail do takiej skrzynki pocztowej będą otrzymywały powiadomienie o niedostarczeniu.

Uniemożliwianie użytkownikom usuwania wiadomości z udostępnionej skrzynki pocztowej

Niestety nie można zapobiec osób usuwania wiadomości w udostępnionej skrzynki pocztowej. Załóżmy na przykład, że masz 5 osoby korzystające z udostępnionej skrzynki pocztowej. Po przeczytaniu go jeden z nich usuwa wiadomość e-mail. Teraz wiadomości e-mail zostało usunięte dla wszystkich osób, nawet jeśli nie czytać wiadomości. Jedynym sposobem obejścia tego problemu jest utworzenie grupy usługi Office 365 zamiast udostępnionej skrzynki pocztowej.

Grupy w programie Outlook przypomina udostępnionej skrzynki pocztowej. W przypadku porównania dwóch, zobacz Porównanie grup, szczególnie sekcji jak subskrypcji grupy e-mail działa — konieczne będzie to zapobiec przypadkowym usunięciom. Aby dowiedzieć się więcej o grupach, zobacz Dowiedz się więcej o grupach

Co jeszcze należy wiedzieć o udostępnionych skrzynkach pocztowych

 • Nie musisz przypisywać licencji do udostępnionych skrzynek pocztowych o rozmiarze poniżej 50 GB.

 • Użytkownikom należy nadać uprawnienia (członkostwo) do korzystania z udostępnionych skrzynek pocztowych. Tylko osoby z organizacji mogą korzystać z udostępnionej skrzynki pocztowej.

 • Osobom spoza firmy (na przykład osobom z kontami Gmail) nie można udzielić dostępu do udostępnionej skrzynki pocztowej. Jeśli chcesz to zrobić, lepszym rozwiązaniem może być utworzenie grupy dla programu Outlook. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Tworzenie grupy usługi Office 365 w centrum administracyjnym.

 • Nie można uzyskać dostęp do udostępnionej skrzynki pocztowej z programu Outlook dla telefonu iPhone lub systemu Android. Aplikacji dla urządzeń przenośnych programu Outlook nie zawiera tę funkcję, aby uzyskać dostęp do udostępnionych skrzynek pocztowych, a nie będzie się do dodania.  Jeśli chcesz uzyskać dostęp do udostępnionej skrzynki pocztowej z jednej z tych urządzeń, Otwórz program Outlook w sieci web przy użyciu przeglądarki i uzyskać dostęp do udostępnionej skrzynki pocztowej w ten sposób. Lub Tworzenie grupy usługi Office 365 zamiast z udostępnionej skrzynki pocztowej. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Porównanie grup.

 • Nie możesz zaszyfrować wiadomości e-mail wysłanych z udostępnionej skrzynki pocztowej.  Jest to spowodowane udostępnionej skrzynki pocztowej nie ma kontekstu zabezpieczeń (nazwy użytkownika i hasła), więc nie można przypisać klawisza.  Jeśli więcej niż jedna osoba jest członkiem, a ich wysyłania/odbierania wiadomości e-mail są szyfrowane własne klucze, inni członkowie mogą być czytać wiadomości e-mail i inne osoby nie mogą, zależności które kluczem publicznym zaszyfrowanych wiadomości e-mail z.

 • Możesz przekonwertować skrzynek pocztowych użytkowników udostępnionych skrzynek pocztowych. Zobacz Konwertowanie skrzynki pocztowej użytkownika do udostępnionej skrzynki pocztowej.

 • Użytkownicy z Administrator globalny lub administrator serwera Exchange, które można tworzyć role udostępnionych skrzynek pocztowych.

 • Aby utworzyć udostępnioną skrzynkę pocztową, musisz zasubskrybować usługi Office 365 dla firm plan, który zawiera poczty e-mail (Usługa Exchange Online). Subskrypcja usługi Office 365 Business nie zawiera poczty e-mail. Usługa Office 365 Business Premium.

 • Udostępnionej skrzynki pocztowej nie jest przeznaczona dla bezpośredniego dziennika na. Konto użytkownika z udostępnionej skrzynki pocztowej, samej powinny pozostać w wyłączony.

Rozwiązywanie problemów z tworzeniem udostępnionych skrzynek pocztowych

 • Komunikat o błędzie: Adres serwera proxy „smtp:<nazwa udostępnionej skrzynki pocztowej>” jest już wykorzystywany przez adresy serwera proxy lub LegacyExchangeDN użytkownika „<nazwa>”. Wybierz inny adres proxy.

  Ten problem występuje, gdy próbuje się nadać udostępnionej skrzynce pocztowej nazwę, która jest już używana. Załóżmy na przykład, że chcesz nadać udostępnionym skrzynkom pocztowym nazwy info@domena1 i info@domena2. Można to zrobić na dwa sposoby:

Jak działa automatyczne mapowanie z udostępnionymi skrzynkami pocztowymi

Automatyczne mapowanie ustawia się dla skrzynki pocztowej użytkownika, nie dla udostępnionej skrzynki pocztowej.

Oznacza to, Jeśli spróbujesz zarządzanie, kto ma dostęp do udostępnionej skrzynki pocztowej przy użyciu grupy zabezpieczeń, automapping nie będzie działać. Tak Jeśli chcesz, aby automapping, musisz jawnie przypisać uprawnienia.

Jak utworzyć udostępnioną skrzynkę pocztową w Centrum administracyjnym programu Exchange

Niektórzy klienci wykonują wszystkie czynności związane z zarządzaniem skrzynkami pocztowymi w Centrum administracyjnym programu Exchange. Oto instrukcje pozwalające utworzyć udostępnione skrzynki pocztowe za pomocą tego interfejsu.

Aby sprawdzić, jakie uprawnienia, należy wykonać poniższe czynności, zobacz wpis "Skrzynek pocztowych użytkowników" w polu uprawnienia adresatów.

 1. W Centrum administracyjnym programu Exchange przejdź do pozycji Adresaci > udostępnione > Dodaj.

 2. Wypełnij wymagane pola:

  • Nazwa wyświetlana

  • Adres e-mail

 3. Aby przyznać uprawnienia Pełny dostęp lub Wyślij jako, kliknij pozycję Dodaj, a następnie wybierz użytkowników, którym chcesz przyznać uprawnienia. Można użyć klawisza CTRL, aby wybrać wielu użytkowników. Nie masz pewności, jakich uprawnień należy użyć? Zobacz Jakich uprawnień należy użyć?.

  Uwaga: Uprawnienia Pełny dostęp umożliwiają użytkownikowi otwieranie skrzynki pocztowej, a także tworzenie i modyfikowanie zawartych w niej elementów. Uprawnienia Wyślij jako umożliwiają każdej osobie innej niż właściciel skrzynki pocztowej wysyłanie wiadomość e-mail z tej udostępnionej skrzynki pocztowej. Oba uprawnienia są wymagane do obsługi udostępnionej skrzynki pocztowej.

 4. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany i utworzyć udostępnioną skrzynkę pocztową.

 1. Przejdź do pozycji Adresaci > Udostępnione > Edytuj.

 2. Kliknij pozycję Delegowanie skrzynki pocztowej.

 3. Aby udzielić lub odebrać uprawnienia pełnego dostępu do i Wyślij jako, kliknij pozycję Dodaj lub Usuń, a następnie wybierz użytkowników, których chcesz udzielić uprawnień.

  Uwaga: Uprawnienia Pełny dostęp umożliwiają użytkownikowi otwieranie skrzynki pocztowej, a także tworzenie i modyfikowanie zawartych w niej elementów. Uprawnienia Wyślij jako umożliwiają każdej osobie innej niż właściciel skrzynki pocztowej wysyłanie wiadomość e-mail z tej udostępnionej skrzynki pocztowej. Oba uprawnienia są wymagane do obsługi udostępnionej skrzynki pocztowej.

 4. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany.

 • Pełny dostęp Uprawnienia pełnego dostępu pozwala zalogować się do udostępnionej skrzynki pocztowej i pełnić rolę właścicielem tej skrzynki pocztowej. Gdy zalogowano, użytkownik może utworzyć elementów kalendarza; czytanie, wyświetlanie, usuwanie i zmienianie wiadomości e-mail; Tworzenie zadania i kontakty w kalendarzu. Jednak użytkownik mający uprawnienia pełnego dostępu nie może wysłać wiadomości e-mail z udostępnionej skrzynki pocztowej, chyba że również wysyła jako lub Wyślij w imieniu uprawnień.

 • Wyślij jako Uprawnienia Wyślij jako pozwala personifikacji udostępnionej skrzynki pocztowej podczas wysyłania poczty. Na przykład jeśli Joanna loguje się do udostępnionej skrzynki pocztowej działu sprzedaży i wysyła wiadomości e-mail, go będzie wyglądał działu Marketing wysłana wiadomość e-mail.

  Jednak osoba będzie widoczny dowolną wiadomość e-mail jest wysyłana do lub z udostępnionej adresu.

 • Wyślij w imieniu Wyślij w imieniu uprawnień pozwala wysyłać wiadomości e-mail w imieniu udostępnionej skrzynki pocztowej. Na przykład jeśli Jan dzienniki do udostępnionej skrzynki pocztowej odbioru konstrukcyjnych 32 i wysyła wiadomości e-mail, wygląda jak wiadomość została wysłana przez "Jan imieniu konstrukcyjnych odbioru 32". Nie można używać EAC udzielenia Wyślij w imieniu uprawnienia, należy użyć polecenia cmdlet Skrzynki pocztowej zestaw przy użyciu parametru GrantSendonBehalf .

Polecenia cmdlet programu PowerShell Skrzynki pocztowej nowy umożliwia tworzenie udostępnionych skrzynek pocztowych. Aby użyć tego polecenia cmdlet, należy nawiązać połączenie programu PowerShell usługi Exchange Online.

W poniższym przykładzie pokazano, jak utworzyć udostępnioną skrzynkę pocztową Dział sprzedaży oraz przyznać do niej uprawnienia Pełny dostęp i Wyślij w imieniu grupie zabezpieczeń MarketingSG. Użytkownikom będącym członkami tej grupy zabezpieczeń zostaną przyznane te dwa uprawnienia do skrzynki pocztowej.

 1. Tworzenie grupy zabezpieczeń z włączoną obsługą poczty o nazwie MarketingSG. Aby uzyskać instrukcje programu PowerShell zobacz Grupy zabezpieczeń Manage Mail-Enabled.

 2. Podłącz do programu PowerShell usługi Exchange Online.

 3. Uruchom następujące polecenie:

New-Mailbox -Shared -Name "Sales Department" -DisplayName "Sales Department" -Alias Sales | Set-Mailbox -GrantSendOnBehalfTo MarketingSG | Add-MailboxPermission -User MarketingSG -AccessRights FullAccess –InheritanceType All

Czy utworzyć udostępnioną skrzynkę pocztową, czy grupę usługi Office 365 dla programu Outlook?

Aby uzyskać wskazówki, zobacz Porównanie grup.

Ważne: obecnie nie jest możliwe przeprowadzić migrację z udostępnionej skrzynki pocztowej do grupy usługi Office 365.  To jest element, który ma być?  Trafić. W tym miejscu w głosowaniu!

Firma Microsoft korzysta z swoją opinię priorytety funkcje współpracy na.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×