Tworzenie, używanie i Usuń tagi inteligentne

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Można zaoszczędzić czas, używając tagi inteligentne wykonywanie akcje w programie Microsoft Office Excel, które zwykle otwierasz innych programów. Tagi inteligentne rozpoznaje i etykiet określonych typów danych (na przykład nazwy lub symboli telegrafu giełdowego) z przyciskiem Akcje tagu inteligentnego ułatwiają wykonywanie typowych zadań dla tego typu danych. Przycisk Akcje tagu inteligentnego do wybierz odpowiednią akcję.

Co chcesz zrobić?

Dowiedz się więcej o tagi inteligentne

Za pomocą tagu inteligentnego

Zmień opcje tagu inteligentnego

Sprawdź, czy są nowe tagi inteligentne

Usuń tagi inteligentne

Dowiedz się więcej o tagi inteligentne

Purpurowe trójkąty w rogach komórek w arkuszu wskazują obecności tag inteligentny, które można przekazywać informacje lub ułatwiają szybkie wykonanie zadania przydatnych.

Jak korzystać z tagów inteligentnych

Gdy program Excel rozpoznaje typy danych, dane są oznaczane wskaźnik tagu inteligentnego, czyli purpurowy trójkąt w rogu komórki arkusza. Aby odkryć, które akcje można wykonać przy użyciu tagu inteligentnego, umieść punkt wstawiania na komórkę zawierającą wskaźnik tagu inteligentnego, aż zostanie wyświetlony przycisk Obraz przycisku Akcje tagu inteligentnego, a następnie kliknij strzałkę obok przycisku, aby wyświetlić menu akcji.

Przycisk tagu inteligentnego i wskaźników

1. tagu wskaźników

2. przycisk Akcje tagu inteligentnego

Na przykład jeśli wpiszesz symbole finansowe (na przykład MSFT) w komórce, przycisk Akcje tagów inteligentnych zawiera listę akcji tag inteligentny, które można wykonać.

Po zapisaniu skoroszytu programu Excel zawierający tagi inteligentne jako strony sieci Web można wykonywać zadania w sieci Web przy użyciu programu Microsoft Internet Explorer 5 lub nowszy. Umożliwia także tagi inteligentne w wiadomości e-mail programu Microsoft Office Outlook i w programie Microsoft Office Word.

Dwa przykłady typowych

Uzyskiwanie szczegółowych informacji finansowych i wyświetlanie kalendarza programu Outlook są dwa typowe sposoby, których można użyć tagu inteligentnego.

Symbol finansowy

Po wpisaniu symbolu giełdowego USA (na przykład MSFT) w komórce w arkuszu programu Excel, możesz uzyskać szybki dostęp do opublikowanych w sieci Web informacji o firmie bez konieczności otwierania oddzielnego okna przeglądarki Internet za pomocą opcje tagu inteligentnego.

Na przykład można kliknąć tag inteligentny, a następnie wybierz akcję, najnowsze wiadomości w witrynie MSN MoneyCentral. Przeglądarka otworzy do strony sieci Web, zawierającą wiadomości i informacje o firmie, która zostanie zaznaczona. Po zakończeniu, możesz Zamknij przeglądarkę i kontynuować pracę w programie Excel.

Kalendarz programu Outlook

Innej akcji, które można wykonać, jest wyświetlenie kalendarza programu Outlook z arkusza na podstawie daty w komórce — bez konieczności otwierania i przejdź do tej daty w programie Outlook.

Zamiast Przechodzenie do daty w programie Outlook, wpisz datę w arkuszu programu Excel, kliknij przycisk Obraz przycisku Akcje tagu inteligentnego, a następnie wybierz akcję, Pokaż mój kalendarz. Jeśli program Outlook nie jest już uruchomiony, zostanie uruchomiona i kalendarz programu Outlook zostanie wyświetlona data wprowadzona. Jeśli program Outlook jest już uruchomiony, wyświetlana jest od razu kalendarza.

Jak działają tagi inteligentne

Program Excel rozpoznaje niektórych typów danych, że numeruje tagi inteligentne. Typ akcji, które można wykonać, zależy od tego, program Excel rozpoznaje dane i etykiety przy użyciu tagu inteligentnego. Na przykład jeśli wpiszesz prawidłowym symbolem do komórki w arkuszu programu Excel, symbol jest rozpoznany i podane tag inteligentny, który udostępnia następujące opcje:

 • Wstaw kurs giełdowy

 • Giełdowe w centralnej pieniądze MSN

 • Raport firmy w centralnej pieniądze MSN

 • Najnowsze wiadomości w centralnej pieniądze MSN

Wskaźniki tagu inteligentnego są wyświetlane w komórkach w arkuszu, w trakcie pisania. Może zostać również wyświetlony po otwarciu skoroszytu zapisanego wcześniej.

Uwaga : Tagi inteligentne są włączone domyślnie w programie Excel.

Jak zdobyć więcej tagów inteligentnych

Na stronie sieci Web możesz znaleźć dodatkowe tagi inteligentne, które zostały utworzone przez firmę Microsoft, innych firm lub informacje o technologii () informatyków, którzy projektowanie niestandardowych tagi inteligentne i akcje dla określonych produktów lub usług współdziałających z. Na przykład, jeśli użytkownik pracuje w dziale sprzedaży, można kliknąć niestandardowy "Nazwa produktu" inteligentne znacznika w dokumencie, który oferuje akcje takie jak "Sprawdź ilość w magazynie" lub "cena".

Uwaga : Jakiego rodzaju tagi inteligentne dostarczanych z programem Excel mogą się różnić w zależności od język, który jest włączony.

Początek strony

Za pomocą tagu inteligentnego

 1. Upewnij się, że tagi inteligentne są włączone.

  Jak włączyć tagi inteligentne

  1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

  2. Kliknij kategorię, Sprawdzanie, a następnie kliknij przycisk Opcje Autokorekty.

   Zostanie wyświetlone okno dialogowe Autokorekta.

  3. Kliknij kartę Tagi inteligentne.

  4. Zaznacz pole wyboru Nadaj danym etykiety tagów inteligentnych.

   Problem:    Nie ma żadnych tagów inteligentnych na liście aparaty rozpoznawania

   Jeśli nie widzisz listę tagi inteligentne na liście aparaty rozpoznawania (na karcie Tagi inteligentne w oknie dialogowym Autokorekta ), dodatek tagi inteligentne musi być zainstalowany. Wykonaj następujące czynności:

   1. Na dysku systemowym komputera zlokalizuj folder następujące czynności:

    \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Smart Tag

   2. Uruchom program SmartTagInstall.exe.

  5. Kliknij przycisk OK dwa razy.

 2. Przenoszenie punktu wstawiania nad purpurowy trójkąt w komórce, aż zostanie wyświetlony przycisk Obraz przycisku Akcje tagu inteligentnego.

 3. Kliknij strzałkę obok przycisku, a następnie wybierz z listy odpowiednią akcję.

Początek strony

Zmienianie opcji tagów inteligentnych

Istnieje kilka opcji tag inteligentny, które można określić, aby kontrolować wykorzystanie tagi inteligentne. Poniższe procedury dotyczą określania tych opcji.

Włączanie lub wyłączanie tagów inteligentnych

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

 2. Kliknij kategorię Sprawdzanie, a następnie kliknij przycisk Opcje Autokorekty.

 3. W oknie dialogowym Autokorekta kliknij kartę Tagi inteligentne.

 4. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Nadaj danym etykiety tagów inteligentnych.

Zmiana wskaźników tagów inteligentnych

Możesz wyświetlić tylko przycisk Akcje tagu inteligentnego lub Pokaż przycisk i purpurowy trójkąt.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

 2. Kliknij kategorię, Sprawdzanie, a następnie kliknij przycisk Opcje Autokorekty.

 3. W oknie dialogowym Autokorekta kliknij kartę Tagi inteligentne.

 4. Na liście Pokaż tagi inteligentne jako wybierz pozycję Tylko przycisk lub Wskaźnik i przycisk.

Wyszukiwanie nowych tagów inteligentnych w skoroszycie

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

 2. Kliknij kategorię, Sprawdzanie, a następnie kliknij przycisk Opcje Autokorekty.

 3. W oknie dialogowym Autokorekta kliknij kartę Tagi inteligentne.

 4. Zaznacz pole wyboru Nadaj danym etykiety tagów inteligentnych.

 5. Kliknij przycisk Sprawdź skoroszyt, aby znaleźć wszystkie tagi inteligentne w skoroszycie.

Ukrywanie tagów inteligentnych

Można ukrywać tagi inteligentne w skoroszycie.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

 2. Kliknij kategorię, Sprawdzanie, a następnie kliknij przycisk Opcje Autokorekty.

 3. W oknie dialogowym Autokorekta kliknij kartę Tagi inteligentne.

 4. Na liście Pokaż tagi inteligentne jako kliknij pozycję Brak.

Zapisywanie lub odrzucanie tagów inteligentnych

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

 2. Kliknij kategorię, Sprawdzanie, a następnie kliknij przycisk Opcje Autokorekty.

 3. W oknie dialogowym Autokorekta kliknij kartę Tagi inteligentne.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zapisać tagi inteligentne, zaznacz pole wyboru Osadź tagi inteligentne w tym skoroszycie.

  • Aby odrzucić wszystkie tagi inteligentne, wyczyść pole wyboru etykiety danych za pomocą tagi inteligentne, a następnie wyczyść pole wyboru Osadź tagi inteligentne w tym skoroszycie.

 5. Zamknij i otwórz ponownie skoroszyt.

Początek strony

Wyszukiwanie nowych tagów inteligentnych

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

 2. Kliknij kategorię Sprawdzanie, a następnie kliknij przycisk Opcje Autokorekty.

 3. W oknie dialogowym Autokorekta kliknij kartę Tagi inteligentne.

 4. Kliknij przycisk Więcej tagów inteligentnych.

  Strony sieci Web zawierająca listę tagi inteligentne i akcji jest wyświetlane w Twojej przeglądarka sieci Web.

Początek strony

Usuwanie tagów inteligentnych

Możesz usunąć pojedynczego tagu inteligentnego, niektóre tagi inteligentne lub wszystkie tagi inteligentne w skoroszycie.

Usuwanie pojedynczego tagu inteligentnego z komórki

 1. Przenoszenie punktu wstawiania w komórce, aż zostanie wyświetlony przycisk Obraz przycisku Akcje tagu inteligentnego.

 2. Kliknij strzałkę obok przycisku, a następnie kliknij pozycję Usuń ten Tag inteligentny.

Usuwanie określonych typów tagów inteligentnych

Ta procedura usuwa niektóre tagi inteligentne, ale pozostawia włączonej funkcji.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

 2. Kliknij kategorię, Sprawdzanie, a następnie kliknij przycisk Opcje Autokorekty.

 3. W oknie dialogowym Autokorekta kliknij kartę Tagi inteligentne.

 4. W obszarze aparaty rozpoznawania wyczyść pola wyboru dotyczące tagi inteligentne, które chcesz usunąć.

 5. Kliknij przycisk OK.

 6. Zamknij i otwórz ponownie skoroszyt.

Usuwanie wszystkich tagów inteligentnych

Warto usunąć tagi inteligentne, ponieważ skopiowano tekst zawierający tag inteligentny z innego dokumentu, skoroszytu lub tagi inteligentne może rozpoznany w dokumencie, który został zapisany na komputerze innej osoby.

Ważne : Poniższa procedura usuwa wszystkie tagi inteligentne, w tym tagi inteligentne, które są oznaczone przez aparaty rozpoznawania, które mogą być już na komputerze i tagi inteligentne rozpoznawanych w dokumencie na innym komputerze. Nie możesz cofnąć tę akcję.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

 2. Kliknij kategorię, Sprawdzanie, a następnie kliknij przycisk Opcje Autokorekty.

 3. W oknie dialogowym Autokorekta kliknij kartę Tagi inteligentne.

 4. Wyczyść pole wyboru etykiety danych za pomocą tagi inteligentne, a następnie wyczyść pole wyboru Osadź tagi inteligentne w tym skoroszycie.

 5. Zamknij i otwórz ponownie skoroszyt.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×