Tworzenie typu zawartości witryny

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule

Informacje o typach zawartości witryny

Zagadnienia dotyczące typów zawartości

Tworzenie typu zawartości witryny

Jako właściciel witryny możesz utworzyć nową witrynę typów zawartości. Następnie można dodać te typy zawartości do list i bibliotek na poziomie witryny, w którym został utworzony, oprócz witryn niższego poziomu. Na przykład typ zawartości witryny, które są tworzone w witrynie najwyższego poziomu jest dostępny na listach i bibliotekach we wszystkich witrynach w zbiorze witryn. Typy zawartości, które zostały utworzone w witrynie niższego poziomu nie są dostępne w witrynach wyższego poziomu.

Po zdefiniowaniu typu zawartości witryny można użyć go ponownie w wielu bibliotekach dokumentów w bieżącej witrynie lub innych witrynach. Dzięki temu można rozsądnie organizować zawartość i skojarzyć takie same możliwości dotyczące zawartości w całym rozwiązaniu do zarządzania dokumentami. Na przykład jeśli w organizacji jest używany określony typ umowy, można utworzyć typ zawartości definiujący metadane dla tej umowy, szablon umożliwiający tworzenie takich umów oraz przepływy pracy potrzebne do przeglądania i realizowania umowy. Każda biblioteka dokumentów, do której zostanie dodany typ zawartości Umowa, będzie zawierać wszystkie definicje metadanych i przepływy pracy dla tego typu zawartości, a autorzy będą mogli używać szablonu w celu tworzenia nowych umów.

Typy zawartości witryny — informacje

Typ zawartości witryny opisuje atrybuty dokumentu, folderu lub elementu listy. Każdy typ zawartości witryny może określać następujące elementy:

 • Zestaw właściwości.

 • Formularze edycji i wyświetlania właściwości.

 • Przepływy pracy, które mają być dostępne dla dokumentu lub elementu listy.

Porada: Typy zawartości witryny można również rozszerzać za pomocą funkcji niestandardowych.

Dodając typ zawartości witryny do listy lub biblioteki, użytkownik określa, że lista lub biblioteka może zawierać elementy listy, foldery lub dokumenty należące do danego typu zawartości. Wystąpienie typu zawartości witryny, które jest skojarzone z listą, jest nazywane typem zawartości listy.

Początek strony

Zagadnienia dotyczące typów zawartości

Podczas tworzenia nowego typu zawartości witryny należy rozważyć następujące zagadnienia:

Typy zawartości są zorganizowane hierarchicznie    Hierarchia typów zawartości umożliwia dziedziczenie przez typ zawartości cech z innego typu zawartości. Dzięki temu klasy dokumentów mogą mieć wspólne cechy w całej organizacji, ale będą one dostosowane do poszczególnych witryn lub list.

Na przykład wszystkie dostarczane klientom dokumenty organizacji mogą wymagać pewnego zestawu metadanych, na przykład numeru konta i numeru projektu. Tworząc typ zawartości najwyższego poziomu o nazwie Elementy dostarczane klientom, z którego będą dziedziczyć wszystkie inne typy dokumentów dostarczanych klientom, można zapewnić, że numery kont i numery projektów będą skojarzone ze wszystkimi wariantami dokumentów dostarczanych klientom używanymi w organizacji. Po dodaniu innej wymaganej kolumny do typu zawartości najwyższego poziomu Elementy dostarczane klientom można wybrać opcję zaktualizowania wszystkich typów zawartości, które dziedziczą z tego typu, co spowoduje dodanie nowej kolumny do wszystkich dokumentów dostarczanych klientom.

Nowe typy zawartości witryny są tworzone na podstawie nadrzędnego typu zawartości    Podczas tworzenia nowego typu zawartości witryny należy wybrać istniejący (nadrzędny) typ zawartości witryny, na podstawie którego zostanie utworzony nowy typ zawartości witryny. Nowo tworzony typ zawartości witryny dziedziczy atrybuty typu nadrzędnego. Po utworzeniu nowego typu zawartości witryny można wprowadzić w nim zmiany, takie jak dodanie lub usunięcie kolumn. Należy zauważyć, że zmiany wprowadzone bezpośrednio w podrzędnym typie zawartości nie mają wpływu na nadrzędny typ zawartości, na podstawie którego utworzono dany typ podrzędny. Podczas aktualizowania nadrzędnego typu zawartości można również wybrać opcję zaktualizowania tymi zmianami typów zawartości witryny i listy, które dziedziczą z tego nadrzędnego typu zawartości.

Podrzędne typy zawartości witryny dziedziczą z typu nadrzędnego    Tworzone typy zawartości są oparte na nadrzędnym typie zawartości, przez co dziedziczą jego atrybuty. Podczas aktualizowania nadrzędnego typu zawartości można określić, czy podrzędne typy zawartości mają dziedziczyć wprowadzane zmiany. Atrybuty, które mogą być dziedziczone z nadrzędnego typu zawartości, są następujące:

 • szablon dokumentu,

 • ustawienie tylko do odczytu,

 • przepływy pracy,

 • kolumny,

 • rozszerzalne atrybuty dodane przez inne aplikacje.

Na wszystkich stronach ustawień typu zawartości jest dostępna opcja aktualizowania typów zawartości listy i podrzędnych typów zawartości witryny. Po wybraniu opcji zaktualizowania wszystkich typów zawartości, które dziedziczą z nadrzędnych typów zawartości, wszystkie ustawienia z takiej strony zostaną również zaktualizowane we wszystkich typach zawartości listy i podrzędnych typach zawartości witryny, które są typami podrzędnymi zmienianego typu zawartości. Spowoduje to zastąpienie wszystkich poprzednich ustawień typów zawartości listy i witryny, które zostały odziedziczone z typu nadrzędnego.

Na przykład jeśli stronie Ustawienia zaawansowane zostanie zmieniony tylko szablon dokumentów i użytkownik wybierze opcję zaktualizowania typów zawartości listy i podrzędnych typów zawartości witryny, szablon dokumentu oraz ustawienie tylko do odczytu zostaną zaktualizowane we wszystkich podrzędnych typach zawartości, ponieważ oba te ustawienia znajdują się na tej samej stronie. Podobnie wszystkie zmiany wprowadzone na stronie Ustawienia przepływu pracy zostaną zaktualizowane łącznie w podrzędnych typach zawartości. Każda kolumna ma własną stronę Zmienianie kolumny typu zawartości witryny, więc ustawienia każdej kolumny należy aktualizować osobno.

Należy zauważyć, że wszystkie atrybuty typu zawartości występujące w nadrzędnym typie zawartości — inne niż Nazwa, Opis i Grupa — można zaktualizować w typach podrzędnych. Nie można aktualizować kolumn i ustawień, które nie występują w typie nadrzędnym. Aby zagwarantować, że zmiany wprowadzane w nadrzędnym typie zawartości nie zastąpią ustawień podrzędnych typów zawartości, można oznaczyć podrzędny typ danych jako typ tylko do odczytu. Mimo że takie działanie jest czasami uzasadnione, zmniejsza ono możliwości scentralizowanego zarządzania hierarchią typów zawartości.

Jeśli typ zawartości zostanie oznaczony jako tylko do odczytu, ustawienia typu nadrzędnego nadal będą mogły zastępować ustawienia typu podrzędnego, gdy typ nadrzędny zostanie jawnie określony jako typ niebędący typem tylko do odczytu, a następnie użytkownik zaktualizuje zmiany w podrzędnych typach zawartości.

Typy zawartości witryny są przechowywane w grupach    Podczas tworzenia nowego typu zawartości witryny należy określić, czy ma on być przechowywany w istniejącej grupie czy w nowej grupie utworzonej przez użytkownika. Aby inne osoby nie mogły używać nowej kolumny witryny, można utworzyć grupę o nazwie _Ukryte i umieścić w niej kolumnę witryny.

Początek strony

Tworzenie typu zawartości witryny

 1. Przejdź do witryny, w której chcesz utworzyć nowy typ zawartości witryny.

  1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Ustawienia witryny.

   Uwaga: W witrynie, dla której jest dostosowane menu Akcje witryny, wskaż opcję Ustawienia witryny, a następnie kliknij ustawienia, które chcesz wyświetlić.

 2. W kolumnie Galerie kliknij pozycję Typy zawartości witryny.

  Zostanie wyświetlona strona Galeria typów zawartości witryny. Należy zauważyć, że nowy typ zawartości witryny będzie widoczny na tej stronie, gdy zostanie już utworzony.

 3. Na stronie Galeria typów zawartości witryny kliknij przycisk Utwórz.

  Zostanie wyświetlona strona Nowy typ zawartości witryny.

 4. W sekcji Nazwa i opis wpisz nazwę i opcjonalny opis nowego typu zawartości witryny.

 5. Na liście Wybierz nadrzędny typ zawartości z wybierz grupę, na podstawie której chcesz utworzyć nowy typ zawartości. Należy zauważyć, że grupa Specjalne typy zawartości zawiera typy zawartości, które po dodaniu do listy lub biblioteki zmienią jej zachowanie.

 6. Na liście Nadrzędny typ zawartości wybierz nadrzędny typ zawartości, który ma być podstawą tworzonego typu zawartości.

  Uwaga: Lista nadrzędnych typów zawartości będzie się różnić w zależności od opcji wybranej w poprzednim kroku.

 7. W sekcji Grupa określ, czy nowy typ zawartości ma być przechowywany w istniejącej, czy w nowej grupie.

 8. Kliknij przycisk OK.

  Typ zawartości witryny: Pojawi się nowa strona nazwę typu zawartości. Możesz wybrać opcje na tej stronie w celu zdefiniowania dodatkowych nowy typ zawartości.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×