Tworzenie terminów w zestawie terminów i zarządzanie nimi

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Tworzenie terminów w zestawie terminów za pomocą narzędzia do zarządzania magazynami terminów i zarządzanie terminu takich jak skopiować lub przenieść. Jeśli masz wiele warunków, które chcesz dodać, może to być bardziej praktycznym zaimportować wszystkie warunki zestawu zamiast dodawać pojedynczo warunków terminów. Aby uzyskać informacje o importowaniu terminów zobacz importowanie zestawów terminów .

Ważne: Aby tworzyć terminy i zarządzać nimi w narzędziu do zarządzania magazynami terminów, trzeba być współautorem, kierownikiem grupy lub administratorem magazynu terminów.

W celu otwarcia menu umożliwiającego dodawanie terminów do zestawu terminów można wybrać nazwę grupy w narzędziu do zarządzania magazynami terminów

Aby utworzyć termin w zestawie terminów, wykonaj następujące czynności:

Uwaga: W przypadku dodawania terminu do lokalnego zestawu terminów niniejszą procedurę należy rozpocząć w zbiorze witryn, do którego należy dany zestaw terminów. W przypadku aktualizowania globalnego zestawu terminów narzędzie do zarządzania magazynami terminów można otworzyć w dowolnej witrynie.

 1. Otwórz narzędzie do zarządzania magazynami terminów. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Otwieranie narzędzia do zarządzania magazynami terminów.

 2. W okienku widoku drzewa rozwiń grupy, aby znaleźć zestaw terminów, do którego chcesz dodać termin.

 3. Wskaż zestaw terminów, na której chcesz dodać termin, wybierz wyświetloną strzałkę, a następnie wybierz pozycję Utwórz termin.

 4. Wpisz nazwę, której chcesz używać jako etykiety domyślnej dla nowo utworzonego terminu w widoku drzewa.

 5. W okienku Właściwości określ następujące informacje dotyczące nowego terminu:

 6. Dostępne do znakowania społecznościowego Zaznacz pole wyboru, aby udostępnić ten termin do znakowania. Wyczyszczenie pola wyboru termin jest widoczny, ale wyłączony w narzędziach znakowania.

 7. Język Wybierz język dla tej etykiety terminu.

 8. Opis Wpisz opis, aby ułatwić użytkownikom zrozumienie sposobu stosowania tego terminu lub aby odróżnić go od podobnych terminów.

 9. Etykiety domyślne Wpisz wyraz lub frazę, którą chcesz używać jako etykiety domyślnej terminu w danym języku.

 10. Inne etykiety Wprowadź wszelkie synonimów dla tego terminu. Aby dodać wiele synonimy, wpisz pierwszy synonimy, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby dodać więcej wierszy.

Otwieranie narzędzia do zarządzania magazynami terminów

Aby otworzyć narzędzie do zarządzania magazynami terminów, wybierz środowisko programu SharePoint, z którego korzystasz, i wykonaj następujące czynności.

W usłudze SharePoint Online

 1. Zaloguj się do usługi Office 365, potrzebne do tego będzie Twoje konto służbowe.

 2. Przejdź do Centrum administracyjnego programu SharePoint.

 3. Wybierz pozycję Magazyn terminów.

W programie SharePoint Server

 1. Na stronie głównej zbioru witryn wybierz pozycję Zawartość witryny

 2. Na stronie Zawartość witryny kliknij przycisk Ustawienia.

 3. Na stronie Ustawienia witryny w grupie Administracja witryny wybierz pozycję Zarządzanie sklepem terminów.

Po otwarciu narzędzia do zarządzania magazynami terminów możesz kontynuować tworzenie terminu lub wykonywanie innej akcji dotyczącej terminów.

Wykonywanie innej akcji dotyczącej terminów

Istnieje kilka akcji, które można wykonać na warunkach, która ułatwi tworzenie i zarządzanie nimi zestawów terminów, jak rozwijać potrzeb biznesowych w Twojej organizacji.

Aby wykonać dowolną z następujących czynności, pierwszy, Otwórz narzędzie do zarządzania magazynami terminów, a następnie wskaż termin, którego chcesz użyć dla akcji.

 • Wybierz pozycję Kopiuj terminów nazwę nowego terminu jest kopią < oryginalną nazwą terminów >. Nie terminów podrzędnych terminu źródła zostaną skopiowane.

 1. Wybierz pozycję ponownie użyj terminów.

 2. W oknie dialogowym Ponowne używanie terminu rozwiń grupy i zestawy terminów, tak aby w obszarze wybranego terminu nadrzędnego znaleźć termin, którego chcesz użyć ponownie.

 3. Zaznacz termin, a następnie wybierz przycisk OK.

 1. Przypięcie terminu z terminami podrzędnymi umożliwia jego ponowne użycie w innej grupie zabezpieczeń.

 2. Wybierz pozycję Przypinanie terminu z terminami podrzędnymi.

 3. W oknie dialogowym Ponowne użycie i przypięcie terminu: wybór źródła rozwiń grupy i zestawy terminów.

 4. Wybierz termin, który ma zostać ponownie użyty i przypięty jako element podrzędny wybranego terminu lub zestawu terminów.

 5. Zaznacz lub wyczyść pole Zablokuj użytkownikom możliwość użycia tego słowa kluczowego poza kontekstem jego nowego miejsca docelowego zestawu terminów.

 6. Wybierz przycisk OK.

 1. Wybierz pozycję Scal terminów.

 2. W oknie dialogowym Scalanie terminów rozwiń zestaw terminów zawierający termin, z którym chcesz scalić inny wybrany termin.

 3. Zaznacz termin docelowy.

 4. Wybierz przycisk OK.

 • Zaznacz Termin zastąpić ta akcja powoduje, że wszystkie wystąpienia tego terminu w dowolnym zestaw terminów, do której należy niedostępny do znakowania. Wszystkie terminy podrzędne terminów nie są przestarzałe.

 1. Wybierz pozycję Przenieś termin.

 2. W oknie dialogowym Przenoszenie terminu rozwiń grupy lub zestawy terminów, aby znaleźć miejsce, do którego chcesz przenieść termin.

 3. Zaznacz docelowy termin lub zestaw terminów.

 4. Wybierz przycisk OK.

 1. Wybierz pozycję Usuń termin.

 2. Wybierz przycisk OK.

Ta akcja powoduje usunięcie danego terminu wraz z jego terminami podrzędnymi. Jeśli usuwany termin jest terminem źródłowym używanym ponownie w innych lokalizacjach, zostanie umieszczony w zestawie terminów oddzielonych w grupie System.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×